«Віддавайте... Боже — Богові» (МАТВ. 22:21).

ПІСНІ: 33, 137

1. Як нам слухатись і Бога, і людських урядів?

БОЖЕ СЛОВО наказує нам виявляти послух людським урядам і водночас вчить нас слухатися більше Бога, ніж людей (Дії 5:29; Тита 3:1). Чи існує тут суперечність? Аж ніяк! Розуміти такі накази і слухатися їх нам допомагає принцип відносного підкорення. Ісус підсумував цей принцип словами: «Віддавайте кесареве кесарю, а Боже — Богові» [1] (Матв. 22:21). Як виконувати цей наказ? Ми підкоряємось урядовій владі, під якою живемо, тим, що слухаємось її законів, поважаємо її урядовців і платимо податки (Рим. 13:7). Але якщо урядові органи кажуть нам не слухатися Бога, ми з повагою відмовляємося.

2. Як ми показуємо, що не стаємо на жоден бік у політичних питаннях?

2 Ми віддаємо Богові те, що по праву належить йому, коли зберігаємо нейтралітет у політичних справах світу (Ісаї 2:4). Отже, ми не чинимо опору владі, правління якої допускає Єгова, і не підтримуємо патріотичних чи націоналістичних заходів (Рим. 13:1, 2). Ми не тиснемо на владу, не голосуємо за політичні партії чи кандидатів, не  балотуємося на урядові посади і не беремо участі в антиурядових заходах.

3. Чому ми повинні зберігати нейтралітет?

3 Біблія наводить кілька підстав того, чому Бог вимагає, щоб ми зберігали нейтралітет. Наприклад, ми дотримуємося вчень Божого Сина, Ісуса Христа, і наслідуємо його приклад, коли не належимо до світу і не беремо участі у політиці та війнах (Ів. 6:15; 17:16). Ми повинні залишатися нейтральними, щоб бути вірними підданими Божого Царства. Інакше як би ми могли з чистим сумлінням проповідувати добру новину про те, що лише Боже Царство зможе вирішити людські проблеми. Крім того, на відміну від фальшивих релігій, які роз’єднують своїх членів, втручаючись у політику, правдива релігія об’єднує нас у міжнародне братство і допомагає зберігати нейтралітет (1 Пет. 2:17).

4. а) Звідки ми знаємо, що буде чимраз важче зберігати нейтралітет? б) Чому нам вже тепер треба готуватися для того, щоб зберігати нейтралітет?

4 Там, де ми живемо, політична ситуація може бути спокійна, і, здається, що до правдивого поклоніння люди ставляться терпимо. Все ж система Сатани доходить свого кінця, тож можна сподіватися, що питання нейтралітету стане гострішим. Сьогодні люди «незговірливі», «свавільні», тому світ ставатиме ще більш роз’єднаним і розколеним (2 Тим. 3:3, 4). У деяких країнах раптово змінилася політична ситуація і наші брати вже зазнали неочікуваних труднощів, пов’язаних з нейтралітетом. Чи ти розумієш, чому нам треба зміцнювати своє бажання залишатися нейтральними? Не варто чекати, аж поки виникнуть труднощі, бо інакше ми могли б піти на компроміс і не зберегти нейтралітету. Що ми можемо робити вже тепер, для того щоб зберігати нейтралітет у цьому роз’єднаному світі? Розгляньмо чотири поради.

СТАВТЕСЯ ДО УРЯДІВ ТАК, ЯК СТАВИТЬСЯ ЄГОВА

5. Що Єгова думає про людські уряди?

5 По-перше, ми будемо зберігати нейтралітет, якщо поділяємо погляд Єгови на політичні системи. Хоча деякі уряди здаються справедливими, Єгова ніколи не мав наміру, щоб одні люди правили над іншими (Єрем. 10:23). Людські уряди сприяють націоналізму, який роз’єднує людей. Навіть найкращі лідери серед людей неспроможні розв’язати всі проблеми. До того ж починаючи з 1914 року людські уряди вороже ставляться до Божого Царства, яке незабаром виконає присуд над народами, знищивши їх. (Прочитайте Псалом 2:2, 7—9).

6. Як треба ставитись до тих, хто наділений урядовою владою?

6 Бог дозволяє існувати політичній системі світу, адже вона певною мірою забезпечує стабільність, що у свою чергу допомагає нам проповідувати добру новину про Царство (Рим. 13:3, 4). Бог навіть наказує нам молитися за тих, хто при владі, особливо коли їхні рішення можуть впливати на наше поклоніння (1 Тим. 2:1, 2). Коли до нас ставляться несправедливо, ми звертаємось до урядових органів, як це робив апостол Павло (Дії 25:11). Біблія говорить, що Божий противник, Сатана, має владу над політичною системою, але в цій книзі не сказано, що він прямо впливає на кожного лідера чи урядовця (Луки 4:5, 6). Тому ми не повинні припускати, що певним урядовцем керує Диявол. Натомість, маючи справу з «урядами і тими, хто має владу», ми «ні про кого не говори[мо] зневажливо» (Тита 3:1, 2).

7. Якого мислення нам треба уникати?

 7 Ми слухаємося Бога, якщо ніколи не ставимось до якогось кандидата чи політичної партії ліпше, ніж до інших, незалежно від того, чи вони діють в наших інтересах, чи ні. Як у цьому може бути випробувана наша нейтральна позиція? Припустімо, що народний рух намагається покінчити з тиранічним режимом, під яким теж страждає Божий народ. Хоч ми не беремо участі в протестах, однак у душі можемо підтримувати їх (Еф. 2:2). Ми маємо бути нейтральними не тільки на словах і у вчинках, але й у своєму серці.

«БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ... І НЕВИННІ»

8. Як ми можемо бути «обережні... і невинні», коли випробовується наша нейтральна позиція?

8 По-друге, ми зберігатимемо нейтралітет, коли, зазнаючи труднощів, будемо «обережні, як змії, і невинні, як голуби». (Прочитайте Матвія 10:16, 17). Ми обережні, якщо помічаємо перші ознаки можливих небезпек, і невинні, коли не йдемо через них на компроміс. Розгляньмо деякі труднощі і те, як давати собі з ними раду.

9. Чого треба остерігатись у розмовах з іншими?

9 Розмови. Ми повинні виявляти обережність, коли люди обговорюють політичні питання. Наприклад, коли ми проповідуємо звістку про Царство, не хвалімо і не критикуймо діяльності політичних партій чи лідерів. Намагаймося закласти спільну основу в розмові з людиною, зосереджуючись на проблемі, а не на тому, як її пропонують вирішити політики. Потім показуймо з Біблії, як Божий уряд розв’яже цю проблему раз і назавжди. Якщо люди хочуть посперечатися на такі теми, як одностатеві шлюби чи аборти, обстоюймо Божі норми і пояснюймо, як ми дотримуємося їх у нашому житті. Під час розмови займаймо чітку нейтральну позицію, коли мова заходить про політичний погляд на цю тему. Ми не маємо жодної думки, коли йдеться про закони, які треба видати, скасувати чи змінити, і не змушуємо інших погоджуватися з нами.

10. Як нам побачити, що ми залишаємося нейтральними, коли дивимось або читаємо інформацію, яку висвітлює мас-медіа?

10 Засоби масової інформації. Інформація в новинах часто висвітлюється упереджено і категорично. Іноді політична система використовує мас-медіа як своє знаряддя. Новини можуть бути явно перекручені у країнах, де засоби масової інформації контролює влада. Але навіть у так званих вільних країнах християни мають бути обачні, щоб не переймати упереджених поглядів коментаторів. Запитай себе: «Чи я слухаю коментатора, бо погоджуюся з його політичним баченням?» Якщо так, то тобі варто пошукати більш об’єктивне джерело інформації. У всякому разі було б мудро звести до мінімуму перегляд мас-медіа, які пропагують політичні ідеї, і перевіряти, чи почуте не суперечить «зразку здорових слів», що в Біблії (2 Тим. 1:13).

11. Чому може бути важко залишатись нейтральними, якщо ми дуже прив’язані до свого майна?

11 Матеріалізм. Якщо ми прив’язані до нашого майна, то ризикуємо під час випробувань піти на компроміс у питанні нейтралітету. Рут з Малаві бачила кількох Свідків, які так зробили, коли зазнали переслідування в 1970-х роках. Вона пригадує: «Вони не могли відмовитися від комфортного життя. Деякі Свідки стали разом з нами біженцями, але пізніше приєдналися до політичної партії і повернулися  додому, тому що не хотіли терпіти незручності в таборах біженців». На противагу їм, велика кількість Божих служителів залишаються нейтральними попри економічний тиск чи навіть втрату всього майна (Євр. 10:34).

12, 13. а) Який погляд на людей має Єгова? б) По чому видно, що ми занадто гордимося своєю країною?

12 Неналежна гордість. Люди часто обговорюють достоїнства своєї раси, племені, культури, міста чи нації. А втім, якщо ми виявляємо неналежну гордість за своє плем’я, культуру чи народ, то не поділяємо погляду Єгови на людей чи їхнє правління. Звичайно, Бог не хоче, щоб ми зрікалися своєї культури. По суті, культурні відмінності свідчать про дивовижну різноманітність людського роду. Все ж ми повинні пам’ятати, що в Божих очах усі люди рівні (Рим. 10:12).

13 В основі націоналізму лежить неналежна гордість за своє місце народження, і вона може бути першим кроком на дорозі до компромісу. Ми не захищені від такої гордості, бо навіть деякі християни в першому столітті несправедливо ставилися до своїх одновірців через їхню національність (Дії 6:1). Як нам перевірити, чи неналежна гордість не пустила в нас кореня? Припустімо, якийсь брат або сестра з іншої країни дали тобі пораду. Чи ти відкидаєш її, відразу подумавши: «Ми тут ліпше знаємо, як робити»? Натомість нам треба застосовувати натхнену пораду: «Будьте смиренними і вважайте одне одного вищим від себе» (Філ. 2:3).

ЧЕРПАЙТЕ СИЛУ В ЄГОВИ

14. Як молитва може допомогти нам і який біблійний приклад це доводить?

14 По-третє, ми будемо зберігати нейтралітет, якщо черпаємо силу від Єгови. Молімось про святий дух, який може дати нам терпіння і самовладання — необхідні риси, щоб жити під правлінням корумпованого чи несправедливого уряду. Також просімо в Єгови мудрості, щоб розпізнавати ситуації, в яких ми можемо поступитися своєю нейтральною позицією. Просімо в Єгови допомоги, щоб належно поводитись за таких обставин (Як. 1:5). Якщо ти в ув’язненні або зазнає́ш іншого покарання через те, що непохитно обстоюєш правдиве поклоніння, молись, щоб мати силу захищати свою віру зі сміливістю і витримати будь-яке переслідування. (Прочитайте Дії 4:27—31).

15. Як Біблія може допомогти нам залишатися нейтральними? (Дивіться супровідну інформацію «Боже Слово зміцнило їхню впевненість»).

15 Єгова може зміцнити тебе за допомогою свого Слова. Завдяки роздумам над віршами ти зможеш зберігати нейтралітет під час випробувань. Запам’ятовуй їх тепер, щоб вони могли підтримати тебе тоді, коли не матимеш Біблії. Крім того, Боже Слово може підсилити твою надію на майбутні благословення Царства. Ця надія вкрай важлива, якщо нам доводиться зносити переслідування (Рим. 8:25). Вибирай уривки, що описують благословення, яких ти особливо сподіваєшся, і уявляй, як насолоджуєшся цими благословеннями в Раю.

ПРИКЛАДИ ТИХ, ХТО ЗБЕРІГАЄ НЕЙТРАЛІТЕТ

16, 17. Чого ми вчимось від вірних Божих служителів, які зберегли нейтралітет? (Дивіться ілюстрацію на початку статті).

16 По-четверте, зберігати нейтралітет нам допоможуть приклади вірних служителів Єгови. Завдяки їхнім прикладам ми можемо здобути мудрість  і силу, щоб виявляти витривалість. Приміром, Шадрах, Мешах і Авед-Него відмовилися поклонитися статуї, символу Вавилонської держави. (Прочитайте Даниїла 3:16—18). Пам’ятаючи про їхню рішучість, Свідки Єгови сьогодні відважно відмовляються поклонятися прапору держави, в якій живуть. Також Ісус не мав нічого спільного з політичними і соціальними конфліктами світу. Він знав, що його приклад міг вплинути на учнів, тому заохотив їх: «Будьте відважні: я світ переміг!» (Ів. 16:33).

17 Багато Свідків у наш час зберігають нейтралітет. Дехто за віру зазнав фізичної наруги, ув’язнення і навіть смерті. Їхні приклади можуть допомогти тобі, як і допомогли Баришу з Туреччини. Він сказав: «Франца Райтера, молодого брата, стратили, тому що він відмовився піти в армію Гітлера. В ніч перед своєю стратою він написав матері листа. Цей лист свідчить про його визначну віру і впевненість у Єгові. І я хочу наслідувати його приклад, якщо зіткнусь з таким випробуванням» [2].

18, 19. а) Як вісники збору можуть допомогти вам зберігати нейтралітет? б) Що ви вирішили робити?

18 Ви можете отримувати підтримку також від братів і сестер свого збору. Розповідайте старійшинам про свої випробування, пов’язані з нейтралітетом, і просіть у цих зрілих братів поради, яка ґрунтується на Біблії. Вісники збору підбадьорять вас, якщо знатимуть про ваші труднощі. Просіть їх молитися за вас. Звісно, якщо ми хочемо, аби брати підтримали нас і молилися за нас, ми маємо робити те саме і для них (Матв. 7:12). Стаття на сайті jw.org «Свідків Єгови ув’язнюють за віру. Дані по країнах» (вкладка НОВИНИ > ЮРИДИЧНІ НОВИНИ) допоможе вам бути конкретними у своїх молитвах. Там теж можна знайти список Свідків, яких недавно ув’язнили за віру. Виберіть деякі імена і моліться, щоб ці християни сміливо зберігали свою непорочність (Еф. 6:19, 20).

19 Наближається кінець людським урядам, і ми не будемо дивуватись, якщо вони ставатимуть дедалі нетерпиміші до того, що ми виявляємо відданість Єгові і його Царству. Тож тепер зміцнюйте свою рішучість зберігати нейтралітет у роз’єднаному світі.

^ [1] (абзац 1) Тут Ісус вжив слово «кесар» як символ світської влади або держави. У той час так називали найвищого правителя.

^ [2] (абзац 17) Дивіться книжку «Свідки Єгови — вісники Божого Царства», с. 662 (рос.), і супровідну інформацію «Він помер, бо прагнув нести честь Богові» у 14-му розділі книжки «Боже Царство править!».