Перейти до матеріалу

Перейти до другорядного меню

Свідки Єгови

українська

Захист даних

Захист даних

Організація Свідків Єгови поважає право кожної людини на невтручання в особисте життя, яке ґрунтується на викладених у Біблії принципах. Організація визнає, що для забезпечення потреб Свідків Єгови і виконання своєї релігійної та доброчинної діяльності потребує відкритого та відвертого обміну інформацією і збору персональних та конфіденційних персональних даних. Водночас організація усвідомлює, що необхідно зберігати конфіденційність і забезпечувати належний захист такої інформації (Прислів’я 15:22; 25:9). Конфіденційність надзвичайно важлива (Прислів’я 20:19).

Багато держав запровадило закони про захист даних, щоб забезпечити право кожної людини на невтручання в особисте життя. Організація Свідків Єгови завжди поважала право на недоторканість особистого життя та зберігала конфіденційність навіть тоді, коли ще не було законів про захист даних. Організація Свідків Єгови і далі захищатиме надану їй інформацію, як робила це впродовж багатьох років і як тепер зазначено у викладених тут принципах.

Сфера застосування

Ці принципи роботи з персональними даними поширюються на всю організацію Свідків Єгови, представлену філіалами по цілому світі.

Захист даних

Організація Свідків Єгови обробляє усі персональні дані згідно з такими принципами:

 1. Обробка персональних даних відбуватиметься чесно і законно.

 2. Персональні дані будуть збиратися, оброблятися та використовуватися лише настільки, наскільки це необхідно задля досягнення релігійних та доброчинних цілей Свідків Єгови.

 3. Персональні дані будуть точними та оновлюватимуться. Будь-які помилки будуть виправлятися якнайшвидше після того, як організації стане про них відомо.

 4. Персональні дані зберігатимуться не довше, ніж це необхідно для досягнення законних цілей організації.

 5. Приділятиметься належна увага дотриманню прав суб’єктів персональних даних.

 6. Будуть вживатися необхідні технічні та організаційні заходи для запобігання несанкціонованому чи незаконному доступу до персональних даних. Доступ до комп’ютерів, на яких зберігаються дані, захищений паролями, що відомі лише вповноваженим особам. Офісні приміщення зачинені у неробочий час і доступ до них має лише уповноважений персонал.

 7. Персональні дані можуть передаватися в інші філіали лише у випадках, коли це необхідно для досягнення організацією Свідків Єгови її релігійних та доброчинних цілей, на що дали згоду всі Свідки Єгови, коли добровільно прийняли рішення стати Свідками Єгови.

Права суб’єкта персональних даних

 1. Право суб’єкта персональних даних на захист персональних і конфіденційних персональних даних, а також на виправлення чи видалення персональних або конфіденційних персональних даних надається згідно з викладеними тут принципами, яких дотримуються Свідки Єгови.

 2. Кожен, хто робить запит на підставі цієї частини документа, зобов’язаний надати достатньо інформації, щоб підтвердити свою особу.

 3. Якщо суб’єкт персональних даних бажає отримати доступ до своїх персональних або конфіденційних персональних даних або виправити чи видалити ці дані, організація справедливо розгляне такий запит, взявши до уваги як інтереси особи, котра бажає отримати доступ до даних або виправити чи видалити їх, так і законні релігійні інтереси організації, у тому числі той факт, чи виконання запиту не порушуватиме право організації на свободу віросповідання і релігійної діяльності.

 4. В інтереси організації входить постійне зберігання даних про статус особи як Свідка Єгови. Видалення такої інформації було б неправомірним зазіханням на віровчення та діяльність організації.

Право на оскарження

Якщо особа вважає, що було порушено її права, вона може особисто звернутись до комітету філіалу у письмовій формі. Такий лист потрібно надіслати не пізніше ніж через 2 тижні після вчинення дій, які стали підставою для оскарження.