Перейти до матеріалу

Перейти до змісту

Наука і Біблія про появу життя

Наука і Біблія про появу життя

Чимало людей вважає, що наука спростовує біблійну розповідь про появу життя. Але насправді розходження існують між наукою та переконаннями багатьох віруючих, зокрема християнських фундаменталістів. Вони помилково заявляють, що, згідно з Біблією, Усесвіт було створено за шість буквальних днів приблизно 10 000 років тому.

Однак Боже Слово не підтримує такого погляду. Інакше численні наукові відкриття, зроблені за минулі сто років, дискредитували б цю книгу в очах людей. Ретельне дослідження Біблії доводить, що між оповіддю з книги Буття і науковими фактами немає жодних розбіжностей. Саме тому Свідки Єгови не погоджуються з поглядами фундаменталістів та креаціоністів. Розгляньмо детальніше, що про створення говорить Біблія.

У книзі Буття не сказано, що Всесвіт і Земля були створені за шість буквальних днів кілька тисячоліть тому

Коли був «початок»?

Перші слова книги Буття надзвичайно прості, але водночас дуже важливі: «На початку Бог створив Небо та землю» (Буття 1:1). Чимало біблеїстів погоджується, що це відбулося ще перед початком днів творення, згаданих у вірші 3. Отож, коли настав перший «день», цілий Усесвіт і наша планета Земля вже існували невизначений час.

Згідно з підрахунками геологів, Земля існує 4 мільярди років, а Всесвіт, як кажуть астрономи,— 15 мільярдів років. Чи ці дані, які в майбутньому можуть дещо уточнюватися, суперечать словам, записаним у Буття 1:1? Ні. Адже Біблія не подає точного віку неба й землі. Тут наука узгоджується з Біблією.

Скільки тривали дні творення?

Чи ті дні були буквальними? Дехто каже, що письменник книги Буття, Мойсей, говорячи про відзначення суботи, згадував про шість днів творення. Отже, на їхню думку, кожен такий день мав тривати 24 години (Вихід 20:11). Але чи цей погляд узгоджується з біблійною оповіддю?

Звичайно, що ні. Річ у тім, що єврейське слово, перекладене як «день», має різні значення. Воно може означати як дуже довгий період, так і буквальну добу з 24 годин. Наприклад, Мойсей говорив про всі шість днів творення як про один тривалий період — день (Буття 2:4НС). До того ж у перший день «Бог назвав світло: “День”, а темряву назвав: “Ніч”» (Буття 1:5). Як бачимо, тут лише частина доби названа днем. Тому немає біблійних підстав стверджувати, що день творення складався з 24 годин.

Отже скільки часу тривали дні творення? Про це Біблія чітко не говорить, але з 1-го та 2-го розділів книги Буття видно, що ті дні тривали досить довго.

Шість періодів творення

А тепер звернімо увагу на два факти. По-перше, Мойсей писав книгу Буття давньоєврейською мовою, тому для євреїв було добре зрозуміло, що означає слово «день». По-друге, він розповів про творення з погляду земного спостерігача. Тепер поєднаймо цю інформацію з даними про те, що Всесвіт існував задовго до початку «днів» творення. Завдяки цьому ми зможемо спростувати багато суперечностей стосовно оповіді Мойсея. Як саме?

Події, які почалися в один «день», продовжувалися і в подальші «дні» творення

Ретельний розгляд книги Буття показує, що події, які почалися в один «день», продовжувалися і в подальші дні творення. Скажімо, сонце існувало ще до початку першого «дня», але його світло не досягало поверхні землі, можливо, через густі хмари (Йова 38:9). Протягом першого «дня» крізь них на землю почало пробиватися розсіяне світло a.

Другого «дня» між хмарами й океаном почав утворюватися простір. А четвертого «дня» атмосфера вже настільки очистилась, що земний спостерігач міг би побачити в небесному просторі сонце і місяць (Буття 1:14—16). Цей процес очищення відбувався поступово.

Згідно з оповіддю книги Буття, на п’ятий «день», коли атмосфера й далі очищувалася, у небі почали літати різні створіння — птахи, комахи і тварини з перетинчастими крилами.

Отже, з початкових розділів книги Буття видно, що деякі важливі події кожного «дня», або періоду творення, відбувалися поступово і, можливо, продовжувалися навіть у наступні «дні» b.

За своїм родом

Чи поступова поява різних форм життя свідчить про те, що під час творення Бог використовував процес еволюції? Ні. Як повідомляє Біблія, всі основні «роди» рослин і тварин створив Бог (Буття 1:11, 12, 20—25). Чи було в них закладено здатність пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі? Що визначає межі «роду»? Біблія нічого про це не говорить. Але в ній сказано, що різні живі істоти створені «за їх родом» (Буття 1:21). З цього випливає, що в межах «роду» можуть відбуватися лише деякі зміни. Як викопні рештки, так і сучасні дослідження підтверджують, що протягом історії відбулися лише незначні зміни в основних класах рослинного і тваринного світу.

Сучасні досліди підтверджують те, що все живе розмножується за своїм родом

На відміну від тверджень деяких фундаменталістів, книга Буття не вчить, що Всесвіт і все живе були створені зовсім недавно та за короткий час. Натомість біблійна оповідь про створення цілковито узгоджується з останніми науковими відкриттями.

Багато вчених через свої філософські погляди відкидає ідею створення всього живого Богом. А втім, у стародавній книзі Буття Мойсей написав, що Всесвіт мав початок і що життя виникало поступово та протягом довгого періоду. Звідки Мойсей ще 3500 років тому знав таку науково точну інформацію? Існує лише одне логічне пояснення. Тільки могутня Особа, яка своєю мудрістю створила небеса та землю, могла дати йому ці знання. Тому «натхнена Богом» біблійна оповідь про створення світу гідна нашого довір’я c (2 Тимофія 3:16).

Але ви, ймовірно, запитуєте: «Чи справді важливо вірити в біблійну оповідь про створення?» Розгляньте, чому це важливо.

a Єврейське слово ор, вжите в описі першого «дня», перекладено як «світло» і стосується світла взагалі. Але в описі четвертого «дня» вживається слово мао́р, що означає джерело світла.

b Наприклад, у шостий день Бог сказав до людей: «Розмножуйтеся, і наповнюйте землю» (Буття 1:28, 31). Але люди почали наповнювати землю лише протягом наступного «дня» (Буття 2:2).

c Щоб отримати більше інформації, подивіться відеоролик «Звідки ми знаємо, що Біблія правдива?» на сайті jw.org.