Перейти до матеріалу

Перейти до змісту

Означений артикль

Означений артикль

Службова частина мови, яка не має відповідника в українській. У мовах, в яких означений артикль вживається, він виконує різні функції.

У койне (загальногрецькій мові) використовується означений артикль го, роль якого в чомусь подібна до ролі означеного артикля в англійській, німецькій і французькій мовах. Якщо грецький означений артикль вживається з іменником, він може вказувати на те, що йдеться про конкретну особу або предмет. Наприклад, грецьке слово діа́болос, яке перекладається як «наклепник», часто вживається разом з означеним артиклем, вказуючи на конкретну особу — Диявола (го діа́болос, що означає «Наклепник»). Іноді означений артикль стоїть перед титулом «Христос» (го Хрісто́с), що, очевидно, підкреслює становище Ісуса як Месії. Грецький означений артикль змінюється за родом, числом і відмінком. Він може показувати, чи іменник є підметом чи додатком, чи ім’я чоловічого роду чи жіночого і т. д. При перекладі деяких форм грецького артикля іншими мовами необхідно додавати прийменники.

Якщо в койне іменник вживається без артикля, то залежно від контексту він може перекладатися не тільки за допомогою іменника, але й прикметника чи іншої частини мови. Наприклад, грецьке слово діа́болос, вжите без артикля, може перекладатися як «наклепник», «осудливий», «зводити наклепи» (Ів 6:70; 1Тм 3:11, переклад Р. Турконяка; Тит 2:3). (Більше інформації щодо грецького означеного артикля міститься у виданні «Розуміння Біблії», стаття «Грецька мова», підзаголовок «Артикль».)