Перейти до матеріалу

Перейти до змісту

Чи Свідки Єгови — це протестантська релігія?

Чи Свідки Єгови — це протестантська релігія?

 Читачі запитують

Чи Свідки Єгови — це протестантська релігія?

Свідки Єгови не вважають себе протестантами. Чому?

Протестантизм виник у Європі в XVI сторіччі. Його прихильники прагнули реформувати римо-католицьку церкву. Вперше протестантами назвали послідовників Мартіна Лютера на Шпеєрському сеймі 1529 року. З того часу ця назва поширилась на всіх, хто підтримував принципи та ідеї Реформації. У статті з «Української радянської енциклопедії» сказано, що протестантизм відкидає догмат «про зверхність і непогрішимість папи римського». А в «Словнику-довіднику з релігієзнавства» (В. М. Шевченко) згадано принципи, якими керуються протестанти: «спасіння через особисту віру, загальне священство і абсолютний авторитет Біблії».

Хоча Свідки Єгови не визнають зверхності і непогрішимості папи римського та беззаперечно визнають авторитет Біблії, між ними та протестантськими релігіями існує суттєва різниця. У «Релігійній енциклопедії» (англ.) сказано, що Свідки Єгови — особлива конфесія, яка «вирізняється серед інших». Розгляньмо три відмінності.

По-перше, протестантські релігії, хоч і відкинули деякі притаманні католицизму доктрини і обряди, визнають такі католицькі вчення, як Трійця, пекло та безсмертя душі. На відміну від них, Свідки Єгови переконані, що ці доктрини не лише суперечать Біблії, але й спотворюють правду про Бога (дивіться сторінки 4—7).

По-друге, Свідки Єгови не бажають висловлювати якийсь протест, а прагнуть поширювати біблійне знання. Вони зважають на такі біблійні слова: «Рабові ж Господньому не потрібно сваритися. Навпаки, він має бути до всіх люб’язний, підготовлений, щоб навчати інших, повинен панувати над собою, коли зазнає́ лиха. До того ж він має з лагідністю наставляти тих, хто налаштований недоброзичливо» (2 Тимофія 2:24, 25). Свідки вказують на розбіжності між тим, чого вчить Біблія, і вченнями різних конфесій, втім, вони не прагнуть реформувати ці релігії. Мета Свідків — допомогти щирим особам здобути точне знання про Бога і його Слово, Біблію (Колосян 1:9, 10). Крім того, Свідки Єгови уникають беззмістовних суперечок на релігійну тему (2 Тимофія 2:23).

По-третє, Свідки Єгови залишаються об’єднаним всесвітнім братством, у той час як протестантизм розколовся на сотні конфесій. Розповідаючи людям про біблійні вчення, Свідки у понад 230 країнах і територіях «мають єдність у тому, що говорять». Між Свідками немає поділень, вони, як заохочував апостол Павло, зберігають «цілковиту єдність у своїх думках і намірах» (1 Коринфян 1:10). Свідки Єгови «з усіх сил намагаються зберігати спільність духу в узах миру» (Ефесян 4:3).