Перейти до матеріалу

Перейти до змісту

Яким перекладом Біблії користуватись?

Яким перекладом Біблії користуватись?

Яким перекладом Біблії користуватись?

БІБЛІЯ була написана давньоєврейською, арамейською та давньогрецькою мовами. Тому люди, які хочуть читати і розуміти Боже Слово, мусять користуватися перекладами.

На відміну від інших книг, Біблія перекладена найбільшою кількістю мов. Частково або повністю вона доступна понад 2400 мовами. А деякими мовами, наприклад українською, існує навіть кілька перекладів. Тож людей цікавить, яким перекладом Біблії користуватись.

Щоб з’ясувати це, обговорімо спершу такі питання: які існують переклади? Які недоліки та переваги того чи іншого перекладу? І чому варто бути розбірливим, вибираючи переклад Біблії?

Протилежні підходи до перекладу

Існує багато перекладів Біблії, і за своїм стилем вони можуть дуже відрізнятися один від одного. А втім, їх можна поділити на три основні види. До першого відносять підрядкові переклади. Вони містять текст оригіналу, під яким подається дослівний переклад.

До другого виду належать парафрази. Автори таких перекладів дозволяють собі на основі власного розуміння тексту вільно передавати думки Біблії. Мета цих перекладів — зробити текст якомога цікавішим для читача.

Два вищезгадані види перекладів відображають діаметрально протилежні підходи до перекладу. А от до третього виду відносять переклади, укладачі яких стараються бути більш поміркованими. Вони намагаються передати точне значення та дух оригіналу, але водночас робити текст природним і легкозрозумілим.

Чи дослівний переклад найліпший?

Дослівний переклад часто не є найкращим способом точної передачі значення кожного біблійного вірша. На це існує декілька вагомих причин. Ось дві з них.

По-перше, немає двох мов з однаковою граматикою, лексикою та будовою речень. Знавець єврейської мови, професор Самуель Драйвер, каже, що мови «різняться не лише граматикою та словами, але й... способом викладу думок». Це значить, що мислення людини великою мірою залежить від того, якою мовою вона розмовляє. «Тому,— продовжує професор Драйвер,— кожна мова має свою будову речень».

Оскільки давньоєврейська і давньогрецька мови теж мають свою граматику та лексику, дослівний переклад Біблії може бути незрозумілим і навіть спотворювати думки оригіналу. Розгляньмо кілька прикладів.

У Листі до ефесян апостол Павло вжив вислів, що буквально перекладається «у (гральних) костях людей» (Ефесян 4:14, «Підрядковий переклад Царства Грецьких Писань», англійською мовою *). Цей вислів стосується шахрайства під час гри в кості. У більшості мов такий буквальний переклад буде незрозумілим. Тому в багатьох перекладах цей вислів передано як «підступність людей» або «людська омана».

Пишучи до християн у Римі, Павло вжив грецький вислів, котрий буквально означає «до кипіння духу» (Римлян 12:11, «Підрядковий переклад Царства Грецьких Писань»). Дослівний переклад спотворює зміст цього вірша, тому багато перекладачів вживають тут фразу «палати духом».

Ісус у своїй найвідомішій проповіді сказав слова, які часто перекладають так: «Блаженні вбогі духом» (Матвія 5:3, Огієнко). У багатьох мовах такий переклад нечітко показує, що́ саме Ісус мав на увазі. З деяких дослівних перекладів можна зрозуміти, що тут йдеться про психічно неврівноважених чи нерішучих людей. Але насправді Ісус хотів показати, що щастя залежить не від задоволення фізичних потреб, а від усвідомлення того, наскільки важливі Божі поради (Луки 6:20). Ісусові слова з Матвія 5:3 точніше було б передати так: «Щасливі ті, що усвідомлюють свою потребу в духовному» або «ті, хто розуміє, що потребує Бога» («Новий Завіт сучасною англійською мовою»).

По-друге, значення слова чи фрази часто залежить від контексту. Наприклад, у єврейській мові слово «рука» може мати різні значення. Залежно від контексту це слово перекладається як «панування», «щедрість» чи «влада» (2 Самуїла 8:3, Хом.; 1 Царів 10:13НС; Приповістей 18:21). У «Перекладі нового світу Святого Письма» англійською мовою слово «рука» передано більш ніж 40 різними словами чи фразами.

З цього прикладу добре видно, що переклад того чи іншого слова залежить від контексту. Тому в «Перекладі нового світу» для перекладу 5500 грецьких слів вжито приблизно 16 000 англійських слів і фраз, а для перекладу 8500 єврейських — 27 000 англійських слів і фраз *. Комітет перекладу Біблії нового світу дійшов висновку, що замість дослівного перекладу важливіше передати значення слів відповідно до контексту. Разом з тим у «Перекладі нового світу» як єврейські, так і грецькі слова, якщо можливо, передаються послідовно.

Переклад Біблії — це не лише заміна грецьких чи єврейських слів відповідними словами рідної мови. Перекладачі мусять ретельно підбирати слова, щоб якомога точніше та зрозуміліше передавати думки оригіналу. Речення також слід будувати відповідно до правил рідної мови.

Вільний переклад

Автори вільних перекладів, тобто парафраз, перекладають текст оригіналу дуже вільно. Наприклад, вони додають якісь думки або ж упускають інформацію, що, на їхній погляд, несуттєва. Такі переклади легкі та зрозумілі, тому приваблюють читачів. Але через спрощення тексту нерідко затьмарюється або спотворюється зміст оригіналу.

Ось як один вільний переклад англійською мовою передає перші слова Ісусової зразкової молитви: «Наш Батьку в небі, відкрий нам, хто ти» (Матвія 6:9, «Добра звістка. Біблія сучасною мовою»). Але насправді точніший переклад звучить так: «Батьку наш, що на небесах, нехай освячується твоє ім’я». А ось інший приклад того, як вільно переклали слова з Ісусової молитви перед арештом: «Я об’явив їм тебе» (Івана 17:26, «Сучасний англійський переклад»). Однак точніший переклад передає цей вірш так: «Я виявив їм твоє ім’я». Як бачимо, деякі перекладачі усунули думку про те, що Бог має ім’я і що це ім’я потрібно освячувати.

Чому треба бути розбірливим у виборі перекладу?

Іноді через вільні переклади читачеві важко зрозуміти високі біблійні норми моралі. Скажімо, 1 Коринфян 6:9, 10 у перекладі «Добра звістка. Біблія сучасною мовою» передано так: «Хіба ви не розумієте, що так не можна жити? Несправедливі люди, які не цікавляться Богом, не приєднаються до його царства. Той, хто використовує інших та зловживає ними, використовує секс і зловживає ним, використовує землю і зловживає нею і всім, що на ній, не відповідає вимогам, щоб стати громадянином Божого царства».

А ось як значно точніше передана ця думка у «Перекладі нового світу»: «Хіба не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйтеся: ні блудники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні чоловіки, яких використовують для неприродних статевих зносин, ні чоловіки, які сплять з чоловіками, ні злодії, ні пожадливі люди, ні п’яниці, ні лихослови, ні здирники Божого царства не успадкують». Зауважте, Павло конкретно вказує, яких учинків треба уникати. А втім, у цитованому вище вільному перекладі їх навіть не згадано.

На точність перекладу теж може впливати віра перекладачів у певні доктрини. Наприклад, у «Сучасному англійському перекладі», який також називають «Біблія доброї новини», Ісусові слова з Матвія 7:13 звучать так: «Увіходьте вузькими ворітьми, бо ворота до пекла широкі, а дорога, яка веде до нього, легка, і нею багато хто йде». Тут перекладачі додали слово «пекло», хоча в оригіналі вжито «знищення». Чому така неточність? Імовірно, перекладачі хотіли підтримати ідею про пекло. На їхню думку, присуд для злих людей — це вічні муки, а не знищення *.

Який переклад обрати

Біблія написана мовою простих людей — землеробів, пастухів та рибалок (Неемії 8:8, 12; Дії 4:13). Тому переклад Біблії має бути зрозумілим для щирих людей різного походження. Крім того, він повинен:

точно передавати натхнені Богом думки (2 Тимофія 3:16);

передавати значення слів буквально, якщо переклад буде природним і водночас не порушуватиме норм слововживання та побудови речень;

правильно передавати суть слів (чи фраз), якщо буквальний переклад спотворює або нечітко передає їхнє точне значення;

бути природним та легкозрозумілим, аби його хотілося читати.

Чи існує такий переклад? Мільйони читачів цього журналу віддають перевагу «Перекладу нового світу». Їм подобається підхід, який свого часу обрав Комітет перекладу Біблії нового світу. Цей підхід описано в передмові до першого англійського видання: «Наш переклад не є парафразою Святого Письма. Ми намагалися зробити переклад якомога буквальнішим, дотримуючись при цьому правил сучасної англійської мови. Також ми старались буквальним перекладом не спотворювати думок і не ускладнювати розуміння тексту».

Повністю або частково «Переклад нового світу» вийшов більш ніж 60 мовами загальним тиражем понад 145 мільйонів примірників. Українською мовою поки що доступний лише переклад «Християнських Грецьких Писань». Попросіть Свідків Єгови принести вам цей переклад, і ви самі побачите його переваги.

Щирі дослідники Біблії прагнуть добре розуміти Божі вимоги і керуватися ними у своєму житті. Якщо ви теж маєте таке бажання, то в цьому вам допоможе точний та зрозумілий переклад Біблії.

[Примітки]

^ абз. 13 У підрядковому перекладі подано текст оригіналу та буквальний переклад кожного слова.

^ абз. 17 У деяких англійських перекладах вжито значно більше відповідників до єврейських і грецьких слів, отже ці переклади менш послідовні.

^ абз. 25 Насправді Біблія вчить, що після смерті людина повертається до пороху, що душа помирає і що померлі нічого не думають та не відчувають (Буття 3:19; Екклезіяста 9:5, 6; Єзекіїля 18:4). Боже Слово не підтримує вчення про те, що душі злих людей будуть вічно мучитися у вогняному пеклі.

[Вставка на сторінці 21]

Парафрази Біблії легкі та зрозумілі, тому приваблюють читачів. Але через спрощення тексту нерідко затьмарюється або спотворюється зміст оригіналу

[Вставка на сторінці 22]

Повністю або частково «Переклад нового світу Святого Письма» вийшов більш ніж 60 мовами загальним тиражем понад 145 мільйонів примірників

[Рамка/Ілюстрація на сторінці 20]

СТАРОДАВНЯ ПАРАФРАЗА

Парафрази, тобто вільні переклади Біблії, з’явились давно. Багато століть тому євреї створили парафрази Святого Письма, які називаються Арамейськими таргумами. Хоча ці таргуми не є точними перекладами, вони показують, як євреї розуміли деякі вірші Святого Письма, і допомагають перекладачам розуміти значення важких уривків. Приміром, у Йова 38:7 в таргумах замість «Божі сини» вжито вислів «групи ангелів». У Буття 10:9 замість прийменника «перед», який не передає думки про вороже ставлення Німрода до Бога, в Арамейському таргумі вживається давньоєврейський прийменник, який означає «проти», тобто «наперекір». Ці парафрази використовували як додаток до біблійного тексту, але вони не заміняли самої Біблії.

[Ілюстрація]

УРИВОК З «ПОЛІГЛОТИ» ВОЛТОНА, УКЛАДЕНОЇ 1657 РОКУ. ЙОВА 38:1—15

Давньоєврейський текст з підрядковим перекладом латинською мовою

Той самий уривок з Арамейського таргуму

[Ілюстрація на сторінці 19]

УРИВОК З «ПІДРЯДКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ЦАРСТВА ГРЕЦЬКИХ ПИСАНЬ». ЕФЕСЯН 4:14

Перекладено слово в слово (ліва колонка). Передано думку (права колонка)

[Відомості про ілюстрацію, сторінка 18]

Background: Shrine of the Book, Israel Museum, Jerusalem