Перейти до матеріалу

Що таке хрещення?

Біблійна відповідь

 Під час хрещення людину занурюють у воду, а тоді підіймають з неї a. Тож зрозуміло, чому Ісус був охрещений у чималій річці (Матвія 3:13, 16). Подібно один ефіопський вельможа попросив Пилипа охрестити його, коли вони «під’їхали до води» (Дії 8:36—40).

Значення хрещення

 Біблія порівнює хрещення з похованням (Римлян 6:4; Колоссян 2:12). Хрещення у воді є символом того, що людина помирає для свого колишнього способу життя і вже як присвячений Богу християнин розпочинає вести новий. Хрещення і кроки, які ведуть до нього,— це заходи від Бога, за допомогою яких людина може набути чисте сумління на основі своєї віри у викупну жертву Ісуса Христа (1 Петра 3:21). Ось чому Ісус навчав, що його учні повинні бути охрещеними (Матвія 28:19, 20).

Чи хрещення у воді змиває гріхи?

 Ні. Біблія говорить, що ми можемо очиститись від гріха лише завдяки пролитій крові Ісуса (Римлян 5:8, 9; 1 Івана 1:7). Однак, аби отримати пожиток від Христової викупної жертви, нам треба виявляти віру в Ісуса, змінити свій спосіб життя, поводитись у згоді з тим, чого вчив Ісус і охреститись (Дії 2:38; 3:19).

Що таке хрестини?

 У Біблії нічого не згадується про хрестини. Це слово стосується церковного обряду, під час якого немовлят «охрещують» (покропивши або поливши їхню голівку невеликою кількістю води) і дають їм ім’я.

Чи Біблія вчить, що можна хрестити немовлят?

 Ні, не вчить. Християнське хрещення призначене для осіб, вік яких дозволяє їм зрозуміти «добру новину про Боже Царство» і повірити в неї (Дії 8:12). Такі особи повинні почути Боже слово, прийняти його і покаятись (Дії 2:22, 38, 41). Нічого з цього немовля не може зробити.

 Крім того, як видно з Біблії, у Божих очах малі діти християн є святими, або чистими, тому що їхні батьки виявляють віру (1 Коринфян 7:14). Якщо б хрещення немовлят мало силу, то не треба було б, щоб на них поширювались заслуги когось іншого b.

Неправильні уявлення про хрещення

 Неправильне уявлення. Кроплення чи полиття водою є прийнятною альтернативою цілковитого занурення.

 Факт. Кожне хрещення, згадане в Біблії, відбувалось шляхом цілковитого занурення людини у воду. Скажімо, перед тим як учень Пилип охрестив ефіопського вельможу, вони «ввійшли у воду», а після хрещення «вийшли з води» (Дії 8:36—39) c.

 Неправильне уявлення. Коли Біблія говорить про хрещення «усіх домашніх», це включає й немовлят. Наприклад, про хрещення одного тюремного наглядача у Біблії сказано: «Він та всі його домашні... охрестилися» (Дії 16:31—34).

 Факт. З розповіді про навернення тюремного наглядача видно, що ті, хто охрестився, зрозуміли слово Єгови і дуже з цього раділи (Дії 16:32, 34). Це вказує на те, що серед охрещених домашніх тюремного наглядача не було немовлят, адже вони не можуть зрозуміти Божого слова.

 Неправильне уявлення. Ісус навчав про хрещення немовлят, коли казав, що Боже Царство належить малим дітям (Матвія 19:13—15; Марка 10:13—16).

 Факт. Коли Ісус казав ті слова, він не говорив про хрещення. Натомість він показував, що ті, хто хоче ввійти в Боже Царство, повинні бути такими, як діти — покірними і готовими приймати навчання (Матвія 18:4; Луки 18:16, 17).

a Грецьке слово, перекладене українською як «хрещення», походить від кореня, який має значення «занурювати у щось». Дивіться «Theological Dictionary of the New Testament», том I, сторінка 529; «Давньогрецько-український словник» О. В. Сучалкіна, О. Ю. Ярко, сторінка 25; «Древнегреческо-русский словарь» Й. Х. Дворецького, том I, сторінка 287.

b У «Міжнародній стандартній біблійній енциклопедії» (англ.) сказано, що «Н[овий] З[авіт] не дає жодних підстав для хрещення немовлят». У цьому ж виданні також пояснено, що цей обряд виник через «помилкове надання надто великого значення хрещенню», бо вважалось, що воно очищає людину від гріхів. Дивіться «The International Standard Bible Encyclopedia», том I, сторінки 416—417.

c У статті «Хрещення (в Біблії)» «Нова католицька енциклопедія» (англ.) говорить: «Цілком очевидно, що в ранній Церкві хрещення здійснювалось шляхом занурення». Дивіться «New Catholic Encyclopedia», том II, сторінка 59.