Перейти до матеріалу

Що таке Тора?

Що таке Тора?

Біблійна відповідь

 Слово «тора» походить від єврейського тора́, яке може перекладатись як «книга закону», «вчення», «настанова» або «закон» a (Прислів’я 1:8; 3:1; 28:4). Розгляньмо, як це єврейське слово використовується в Біблії.

  •   Слово тора́ часто стосується перших п’яти книг Біблії — Буття, Вихід, Левіт, Числа і Повторення Закону. Ці книги також відомі як П’ятикнижжя. Тору написав Мойсей, тому її ще називають «книгою Закону Мойсея» (Ісуса Навина 8:31; Неемії 8:1). Очевидно, спочатку Тора була написана як одна книга, але пізніше для зручності її поділили на частини.

  •   Слово тора́ може стосуватися конкретних законів, які Бог дав ізраїльському народу, наприклад, «закону [тора́] про приношення за гріх», «закону про проказу», «закону про назорея» (Левіт 6:25; 14:57; Числа 6:13).

  •   Слово тора́ деколи стосується настанов і навчання від батьків, інших мудрих людей чи самого Бога (Прислів’я 1:8; 3:1; 13:14; Ісаї 2:3, прим.).

Яка інформація є в Торі, або П’ятикнижжі?

  •   Історія стосунків Бога з людством, починаючи від створення людей до смерті Мойсея (Буття 1:27, 28; Повторення Закону 34:5).

  •   Постанови Мойсеєвого закону (Вихід 24:3). Закон складається з понад 600 постанов. Однією з найвідоміших серед них є Шма — юдейський символ віри. В цій постанові є такі слова: «Люби Єгову, Бога свого, всім своїм серцем, всією своєю душею та всією своєю силою» (Повторення Закону 6:4—9). Ісус сказав, що «це перша і найбільша заповідь» (Матвія 22:36—38).

  •   Приблизно 1800 місць, де вживається Боже ім’я, Єгова. Тора не забороняє вживати це ім’я. Навпаки, вона містить накази, згідно з якими Божий народ повинен був вимовляти ім’я Бога (Числа 6:22—27; Повторення Закону 6:13; 10:8; 21:5).

Неправильні уявлення про Тору

 Неправильне уявлення. Закони Тори ніколи не будуть скасовані — вони вічні.

 Факт. У деяких перекладах Біблії певні закони, наприклад, закони про суботу, священство та День примирення, названо вічними (Вихід 31:16; 40:15; Левіт 16:33, 34, переклад І. Огієнка). Однак вжите в цих віршах єврейське слово необов’язково означає, що щось триватиме вічно, а просто вказує на те, що воно існуватиме невизначений відрізок часу b. Після того як Закон-угода Мойсея проіснувала приблизно 900 років, Бог передрік, що замінить її «новою угодою» (Єремії 31:31—33). Про це у Біблії говориться: «Кажучи “нова угода”, [Бог] робить попередню застарілою» (Євреїв 8:7—13). Закон-угоду Мойсея було замінено новою угодою 2000 років тому, і підставою для цього стала смерть Ісуса Христа (Ефесян 2:15).

 Неправильне уявлення. Юдейські усні традиції і Талмуд є такими ж важливими, як писана Тора.

 Факт. Немає жодних біблійних доказів, що, крім писаної Тори, Бог дав Мойсею ще й усний закон. Навпаки, у Біблії говориться: «Єгова сказав Мойсею: “Запиши ці слова”» (Вихід 34:27). Усний закон теж згодом записали, і він став відомий як Мішна (пізніше його доповнили і назвали Талмудом). Але насправді цей закон складається з юдейських традицій, які взяли початок у вченнях фарисеїв. Часто ці традиції суперечать Торі. Ось чому Ісус сказав фарисеям: «Ви заради своєї традиції позбавили сили Боже слово» (Матвія 15:1—9).

 Неправильне уявлення. Жінок не можна навчати Тори.

 Факт. Мойсеїв закон містив постанову, згідно з якою Закон слід було читати перед цілим ізраїльським народом, в тому числі перед жінками і дітьми. Чому? «Щоб вони слухали і дізнавались про [свого] Бога Єгову, боялись його і старанно виконували всі слова цього Закону» (Повторення Закону 31:10—12) c.

 Неправильне уявлення. Тора містить зашифровану інформацію.

 Факт. Тора не містить жодної зашифрованої інформації, адже Мойсей, який її записав, казав, що її зміст чіткий і його може зрозуміти кожен (Повторення Закону 30:11—14). Теорія про те, що в Торі є зашифровані послання, походить з кабалістики, тобто системи містичних поглядів у юдаїзмі, згідно з якою Писання тлумачиться «на основі хитросплетених» методів d (2 Петра 1:16).

a Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства.— К.: Наукова думка, 2004.

b Theological Wordbook of the Old Testament, Volume 2, pages 672-​673.

c На відміну від Тори, юдейська традиція часто забороняла жінкам вивчати Тору. Наприклад, у Мішні наводиться висловлювання рабина Еліезера бен Гіркана: «Хто навчає свою доньку Тори, той навчає її розпусти» (Сота 3:4, Талмуд. Мишна и Тосефта, 1901, пер. Н. Переферковича). А згідно з Єрусалимським Талмудом, він також сказав, що слова Тори краще спалити, ніж навчати їх жінок (Сота 3:19а).

d Наприклад, в «Юдейській енциклопедії» сказано, що, згідно з вченнями кабалістики, текст Тори не містить однозначної інформації, а, навпаки, може мати багато тлумачень на різних рівнях (Encyclopaedia Judaica, Second edition, Volume 11, page 659).