Перейти до матеріалу

ПОЯСНЕННЯ ВИСЛОВІВ ІЗ БІБЛІЇ

«На початку було Слово» (Івана 1:1)

«На початку було Слово» (Івана 1:1)

 «На початку було Слово, Слово було з Богом, і Слово було богом» (Івана 1:1, «Переклад нового світу»).

 «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово» (Івана 1:1, переклад І. Огієнка).

Що означають слова з Івана 1:1

 Ці слова розкривають деякі факти про життя Ісуса Христа до його приходу на землю (Івана 1:14—17). У 14-му вірші «Слово» (або «Логос», грец. го ло́ґос) вживається як титул. Цей титул, очевидно, свідчить про те, що Ісус передавав іншим накази і вказівки від Бога. Ісус продовжував звіщати Боже слово і під час свого служіння на землі, і після того, як повернувся на небо (Івана 7:16; Об’явлення 1:1).

 Вислів «на початку» стосується часу, коли Бог почав творити і створив «Слово». Після цього Бог послуговувався «Словом», щоб створювати усе інше (Івана 1:2, 3). Саме тому в Біблії сказано, що Ісус був «першим з усього створіння» і що «через нього було створене все інше» (Колоссян 1:15, 16).

 Вислів «Слово було богом» вказує на те, що до приходу на землю Ісус був божественним, богоподібним. Про нього можна так сказати з огляду на його унікальне становище як Божого Речника і первонародженого Сина, через якого Бог творив усе інше.

Контекст Івана 1:1

 Євангеліє від Івана описує Ісусове життя і служіння на землі. У початкових віршах першого розділу розповідається про Ісусове передлюдське існування, його особливі взаємини з Богом і ключову роль у стосунках Бога з людьми (Івана 1:1—18). Згадані в цьому розділі факти допомагають нам ліпше розуміти все, що Ісус говорив і робив під час свого служіння на землі (Івана 3:16; 6:38; 12:49, 50; 14:28; 17:5).

Неправильне розуміння слів з Івана 1:1

 Неправильне розуміння. Останню фразу Івана 1:1 слід перекладати як «Бог було Слово» або «Слово було Бог».

 Насправді. Чимало перекладачів передають цю фразу саме так, однак деякі бачать підстави перекласти її по-іншому. В тексті оригіналу два випадки вживання слова «Бог» (грец. тео́с) в Івана 1:1 граматично відрізняються. У першому випадку перед словом «Бог» є означений артикль, а в другому випадку цей артикль відсутній. Багато вчених вважають, що відсутність означеного артикля перед другим тео́с має істотне значення. Наприклад, у «Новому Завіті перекладача» (англ.) про відсутність означеного артикля говориться: «Завдяки цьому іменник Теос (Бог) у другому випадку вживання має кваліфікативне значення. Тож ця фраза означає “Слово було божественним”» a. Інші вчені b й перекладачі теж вказують на цю різницю. (Дивіться « Івана 1:1 в інших перекладах».)

 Неправильне розуміння. Цей вірш показує, що Слово є Всемогутнім Богом.

 Насправді. Фраза «Слово було з Богом» вказує на те, що у вірші мова йде про дві окремі особи. Неможливо, щоб Слово було «з Богом» і водночас було Всемогутнім Богом. Те, що Слово не є Всемогутнім Богом, підтверджує також контекст. В Івана 1:18 сказано, що «ніхто з людей ніколи не бачив Бога». Але Слово, тобто Ісуса, люди бачили, бо в Івана 1:14 ми читаємо: «Слово стало тілом і перебувало серед нас. Ми бачили його славу».

 Неправильне розуміння. Слово існувало завжди.

 Насправді. «Початок», про який ідеться в цьому вірші, не стосується початку існування Бога, тому що Бог не мав початку. Бог Єгова c існує «від віку й до віку» (Псалом 90:1, 2). А от Слово, Ісус Христос, мав початок. Він «початок Божого творіння» (Об’явлення 3:14).

 Неправильне розуміння. Ті, хто називає Слово «богом», є прихильниками політеїзму, тобто поклоніння багатьом богам.

 Насправді. Грецьке слово тео́с («Бог; бог») є відповідником єврейських слів ел та елогı́м, які вживаються в Старому Завіті. Вважається, що основне значення цих єврейських слів — «Могутній; Сильний». Вони використовуються щодо всемогутнього Бога, інших богів і навіть людей (Псалом 82:6; Івана 10:34). Слово є тим, через кого Бог створив усе інше, тож його по праву можна назвати могутнім (Івана 1:3). Те, що Слово назване «богом», узгоджується з пророцтвом з Ісаї 9:6, де передрікалося, що Божий обранець, Христос (Месія), буде названий «Могутнім богом» (євр. Ел Ґіббо́р), а не «Всемогутнім Богом» (євр. Ел Шадда́й, як у Буття 17:1; 35:11; Вихід 6:3; Єзекіїля 10:5).

 Біблія не вчить поклонятися багатьом богам. Ісус Христос сказав: «Поклоняйся лише Єгові, Богу твоєму, і тільки йому служи» (Матвія 4:10). У Біблії написано: «Хоча і є так звані боги,— чи то на небі, чи на землі, — адже існує багато “богів” і багато “панів”, для нас є лише один Бог, Батько, від якого з’явилося все і для якого ми живемо, а також один Господь, Ісус Христос, через якого все з’явилося і завдяки якому ми живемо» (1 Коринфян 8:5, 6).

 Івана 1:1 в інших перекладах

 «На початку існувало Слово. Слово було з Богом, і Слово було божественним» (Smith J. M. P., Goodspeed E. J. The Bible—An American Translation. 1935).

 «Логос існував на самому початку, Логос був з Богом, Логос був божественним» (Moffatt J., The Bible—Containing the Old and New Testaments. 1950).

 «Слово було на початку, слово було з Богом, і слово було богом» (The New Testament in an Improved Version, 1808; edited by Belsham T., based on a New Testament translation by Newcome W.).

 У примітці до Івана 1:1 в Новому Завіті під редакцією Кулакових (рос.) зазначено: «Інший можливий переклад: “і Слово було божественним”, тобто мало Божественну природу».

a The Translator’s New Testament. P. 451.

b За словами вченого Джейсона Бедуна, значення слова «Бог» з означеним артиклем і без нього «відрізняються так само, як в англійській мові відрізняються вислови “a god” і “God”». Далі він зазначає: «В Івана 1:1 Слово є не Всевишнім Богом, а одним з богів, тобто богоподібною особою» (Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament. P.  115, 122, 123).

c Єгова — це особисте ім’я Бога (Вихід 6:3; 15:3; Псалом 83:18).