Валтӥсь материалъёсы выжоно

Пуштросаз выжоно

 10-ТӤ УРОК

Куараез вошъян

Куараез вошъян

Ап. уж. 16:28

УЖПУМЕЗ Кылзӥсьёсыд верамдэ мед валалозы но со сюлмазы мед пыроз шуыса, куарадэ вошъяса вера, кылсярысь, бадӟым яке пичи куараен, ӝоггес яке калленгес.

МАР КАРОНО СО ПОННА

  • Бадӟымгес яке пичигес куараен вера. Валтӥсь малпанъёсты пусйыкуд яке мар ке карыны ӧтьыкуд, бадӟым куараен вера. Озьы ик бадӟым куарадэ потты, куке Библиысь приговоръёсты лыдӟиськод. Пичигес куараен вера, куке тынад потэ, кылзӥсьёсыд мед тунсыкъяськозы, ас вылазы сюлмаськемез яке кышкамез мед шӧдозы шуыса.

  • Пӧртэм куараен вера. Куке ми шумпотэмын, ми одӥг куараен вераськомы, нош куке ӝоже усемын, милям куарамы воштӥське. Со сяна, куке ми малэн ке быдӟалаез яке мар кемын луэмез сярысь вераськомы, ми быгатӥськомы кыллэсь кыӵе ке буквазэ нёжтыса вераны. Кылсярысь, «бадӟым» кыллэсь «а» яке «ы» буквазэ нёжтыны.

  • Ӝоггес яке калленгес вера. Шумпотоноез сярысь веракуд, ӝоггес вера. Куке валтӥсь малпанъёсты вераськод, калленгес вера.