Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Slikeb loʼil

Li Chʼul Vivlia oy ta jkʼobtike jaʼ li kʼusi tstunes Dios sventa xchiʼinutik ta loʼile. Sventa xkojtikintik li buchʼu laj yakʼ ta tsʼibaele, skʼan jchantik li Vivliae (Juan 17:3; 2 Timoteo 3:16). Li ta Vivliae, te chalbutik li kʼusi oy ta yoʼonton tspas Dios ta stojolal li krixchanoetik xchiʼuk li balumile (Jenesis 3:15; Apokalipsis 21:3, 4).

Muʼyuk yan livro ta balumil ti sjelojbe xkuxlejal epal krixchanoetik jech kʼuchaʼal li Vivliae. Yuʼun tstij koʼontontik ta xchanbel stalelal li Jeovae, jech kʼuchaʼal li kʼanelale xchiʼuk li xkʼuxul oʼontonale. Jech xtok, li Vivliae tspat koʼontontik, yuʼun tskoltautik sventa xkuch kuʼuntik li jvokoltike manchuk mi toj tsots bakʼintik. Jech-o jamal chal xtok ti kontra chil Dios li kʼusitik chopol chichʼ pasel ta sba balumile (Salmo 119:105; Ebreos 4:12; 1 Juan 2:15-17).

Li Vivliae laj yichʼ tsʼibael ta ebreo, ta arameo xchiʼuk ta griego kʼop. Pe avie, yichʼoj xa jelubtasel ta oxmil batsʼikʼopetik, sliklej o jvokʼ noʼox. Jaʼ noʼox stuk ti mas ep yichʼoj jelubtasele xchiʼuk mas pukbil ta spʼejel balumil. Mu xkoʼolaj ta yan livroetik. Li albil kʼop ta Vivliae xi chale: «Li lekil aʼyejetik ta sventa li Ajvalilale [jaʼ xkaltik, li aʼyej mas tsots skʼoplal chal ta Vivliae] ta xichʼ cholel ta spʼejel balumil sventa xaʼi skotol li jteklumetike, vaʼun ta xtal li slajebe» (Mateo 24:14).

Ta skoj ti toj echʼ noʼox tsots skʼoplal li lekil aʼyejetik chal ta Vivliae, oy ta koʼontonkutik ti tukʼuk xichʼ jelubtasele, pe oy ta koʼontonkutik xtok ti jamaluk xchiʼuk ti kʼunuk ta kʼelele. Li ta Apendise A1, A2 xchiʼuk A3, te chal junantik li kʼusitik laj yichʼ tsakel ta venta kʼalal laj yichʼ jelubtasele xchiʼuk te chal jutuk xtok li kʼusitik yichʼoj talel li Vivlia liʼe.

Li buchʼutik skʼanojik li Jeova Diose xchiʼuk ti chichʼik ta mukʼe oy ta yoʼontonik ti oyuk jlikuk Vivlia ti tukʼuk jelubtasbil xchiʼuk ti kʼunuk ta aʼibel smelolale (1 Timoteo 2:4). Jaʼ yuʼun, la jlokʼeskutik ta tsotsil li Vivlia liʼe, yuʼun oy onoʼox ta koʼontonkutik ti xichʼuk jelubtasel ta epal kʼopetik li Xchʼul Kʼop Dios sventa Achʼ Balumil sbie. Voʼot ti chakʼupin skʼelel li Vivliae xchiʼuk ti oy ta avoʼonton chasaʼ li Diose oy ta koʼontonkutik xchiʼuk ta jpaskutik orasion sventa xatabe sbalil li Xchʼul Kʼop Dios liʼe, vaʼun chata ta melel li Diose (Echos 17:27).

Komite sventa Sjelubtasel Xchʼul Kʼop Dios sventa Achʼ Balumil

Agosto ta 2013