Skarta Santiago 3:1-18

  • Jpastik ta mantal li kokʼtike (1-12)

    • «Maʼuk jchanubtasvanejoxuk akotolik jechuk ti kʼu avepal chachanubtasvanike» (1)

  • «Li pʼijilal ta toyole» (13-18)

3  Kuni ermanotak, maʼuk jchanubtasvanejoxuk akotolik jechuk ti kʼu avepal chachanubtasvanike, yuʼun kʼalal chijkʼot ta jchanubtasvaneje mas tsots kʼusi ta jbaintik ta stojolal Dios.+  Yuʼun ep ta velta ta jmak* kakan* jkotoltik.+ Mi oy buchʼu mu smak yakan ta skʼopojele, jaʼ jun tukʼil vinik ti xuʼ yuʼun spajesel sjunul sbekʼtale.  Mi ta jtikʼbetik sfrenoal ye li kaʼetik sventa xchʼun jmantaltike, spas kuʼuntik ta mantal skotlej.  Kʼelavilik xtok li varkoetike, manchuk mi toj mukʼtik xchiʼuk kʼalal chjochatik batel ta tsatsal ikʼe, ta uni bikʼit noʼox stsʼotobil chichʼ ikʼel batel ti bu tskʼan chbat li jtsʼotvarkoe.  Jaʼ jech li kokʼtik oy ta jbekʼtaltik eke, manchuk mi bikʼit noʼox, kʼusiuk noʼox chlokʼ ta alel yuʼun ti xtoyet xa ta jpas-o jbatik yuʼune. ¡Kʼelavilik ti ep chchikʼ batel teʼtikaltik li uni juteb noʼox kʼokʼe!  Jaʼ kʼokʼ li kokʼtik eke.+ Li kokʼtike jaʼ stsʼak jbekʼtaltik ti tspas choplejale xchiʼuk chikʼubtas sjunul jbekʼtaltik.+ Xuʼ sokes jkuxlejaltik xchiʼuk xkoʼolaj kʼuchaʼal Jeena* ta skoj ti tslajesutike.  Yuʼun skotol li jeltos stsʼunbal jtiʼvanej chonbolometik jech kʼuchaʼal li mutetike, li chonetik ti xkilet ta lum chanave xchiʼuk li chanul nabe chichʼik pasel ta mantal xchiʼuk pasbilik xa ta mantal yuʼun li krixchanoetike.  Pe mu junuk krixchano spas yuʼun ta mantal li yokʼe. Mu stakʼ pasel ta mantal, kʼajomal chakʼ choplejal xchiʼuk noj ta veneno ti chmilvane.+  Ta kokʼtik ta jkʼupil kʼoptatik li Jeovae,* li Totile, jech xtok, ta kokʼtik ta jchopol kʼoptatik krixchanoetik ti laj yichʼik pasel kʼuchaʼal «slokʼol Diose».+ 10  Ta ketik chkaltik bendision xchiʼuk ta ketik chijchopol kʼoptavan. Kuni ermanotak, muʼyuk lek ti jech chkʼot ta pasele.+ 11  Li ta jun noʼox nioʼe mu stakʼ te xburbun* chlokʼ talel voʼ ti stakʼ uchʼel* xchiʼuk li chʼail voʼe, ¿mi mu jechuk? 12  Kuni ermanotak, mu xakʼ oliva li steʼel igoe, jech xtok, mu xakʼ igo li steʼel uvae, ¿mi mu jechuk?+ Jech xtok, ti bu chlokʼ tal chiʼpikʼan voʼe mu stakʼ te xlokʼ tal voʼ ti stakʼ uchʼele. 13  ¿Buchʼu pʼij xchiʼuk lek xaʼibe smelolal avuʼunik? Akʼo yakʼ ta ilel ta slekil talelal li yabteltake, ta manxoal akʼo spas skotol ti te chlik tal ta pʼijilale. 14  Pe mi toj echʼ xa noʼox cha-itʼixajik+ xchiʼuk mi chakontrainvanike,*+ mu me xatoyetikuk xa chapas abaik ta skoj li apʼijilike,+ yuʼun chakʼotik ta jutkʼop* mi jech chapasike. 15  Maʼuk te likem talel ta akʼol li pʼijilal taje; liʼ likem ta balumile,+ stalelal chonbolom xchiʼuk pukujetik. 16  Yuʼun buyuk noʼox ti oy itʼixal xchiʼuk kontrainvaneje* te oy xtok li kʼusi muʼyuk stukʼile xchiʼuk skotol li kʼusitik chopole.+ 17  Yan li pʼijilal ta toyole toj lek sak,+ lek yoʼonton,+ lek snaʼ snopel,+ chapal sventa xchʼun mantal, lek xkʼuxubinvan xchiʼuk lek chakʼ sat,+ mu snaʼ xtʼujvan+ xchiʼuk mu snaʼ xloʼlavan.+ 18  Jech xtok, li sat chakʼ tukʼilale ta slekil oʼontonal+ chichʼ tsʼunel ti jaʼ sventa* li buchʼutik yakal tsaʼik jun oʼontonale.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jtʼabes».
O «ta jsaʼ jpaltailtik».
Kʼelo Glosario, Jeena.
O «xtuktun».
Literal «ti chiʼe».
O jaʼ van skʼoplal «chapasik kʼusi tskʼan avoʼonton atukike».
O «jnopkʼop; j-epalkʼop».
O jaʼ van skʼoplal «tspasik kʼusi tskʼan yoʼonton stukike».
O jaʼ van skʼoplal «jaʼ tstsʼunik».