Salmos 98:1-9

  • Jaʼ Jkoltavanej xchiʼuk tukʼil Jchapanvanej li Jeovae

    • «Yakʼoj ta ilel ti chkoltavan li Jeovae» (2, 3)

Kʼejimol. 98  Kʼejintabeik junuk achʼ kʼejimol li Jeovae,+yuʼun toj labalik sba li kʼusitik spasoje.+ Li sbatsʼikʼobe, li xchʼul kʼobe, jaʼ koltavanem tal.*+   Yakʼoj ta ilel ti chkoltavan li Jeovae;+yakʼoj ta ojtikinel stukʼilal ta stojolal li mukʼtik lumetike.+   Vulem ta sjol ti yaloj chakʼ ta ilel tukʼil kʼanelal yuʼune xchiʼuk ti tukʼ chakʼ sba li ta stojolal li jteklum Israele.+ Skotol li jnaklejetik kʼalal to spajeb balumile yilojik ti koltavanem tal li Jdiostike.*+   Sjunul balumil, avananik ta muyubajel xchiʼuk kʼejintaik li Jeovae. Kuxetuk avoʼontonik, avananik ta muyubajel xchiʼuk kʼupil kʼoptaik ta kʼejimoletik.*+   Kʼupil kʼoptaik ta kʼejimoletik* ta arpa li Jeovae,ta arpa xchiʼuk ta son ti kʼupil sba yechʼomale.   Ta okʼes xchiʼuk ta yechʼomal kachu+avananik ta muyubajel xchiʼuk kʼejinanik ta yeloval li Ajvalil Jeovae.   Xvoʼoʼetuk ta muyubajel li nabe xchiʼuk skotol li kʼusitik oy tee,jechuk ek li balumil* xchiʼuk li buchʼutik te nakajtike.   Akʼo xtʼax skʼob li ukʼumetike;jmojuk avetikuk ta muyubajel li vitsetik ta yeloval Jeovae,+   yuʼun chtal* xchapan li balumile. Tukʼ ta xchapan li balumil ti bu oy yajvale*+xchiʼuk muʼyuk tʼujbil yajval chchapan li jteklumetike.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jaʼ spasoj-o tal kanal».
O «ti spasoj tal kanal li Jdiostike».
O «tijbeik sonetik».
O «Tijbeik sonetik».
O «li balumil ti bu xchʼi lek kʼusitike».
O «talem xa».
O «li balumil ti bu xchʼi lek kʼusitike».