Salmos 94:1-23

  • Orasion ti bu chal ti snaʼ spak sutel li Diose

    • «¿Bakʼin to van ti jech-o xmuyubajik li buchʼutik toj chopolike?» (3)

    • Xmuyubaj noʼox li buchʼu chtukʼibtasat yuʼun Jeovae (12)

    • Muʼyuk chikta komel steklumal li Diose (14)

    • «Tsnop tspasik kʼusi chopol kʼalal tstunesik li mantale» (20)

94  Jeova, ¡voʼot li Dios ti xanaʼ xapak sutele,+voʼot li Dios ti xanaʼ xapak sutele, xojobajan!   Jchapanvanej ta balumil, totsan tal.+ Tojbo sutel kʼuchaʼal staik-o li jtoybaetike.+   ¿Bakʼin to van, Kajval Jeova,bakʼin to van ti jech-o xmuyubajik li buchʼutik toj chopolike?+   Xbikʼtal kʼopojik noʼox xchiʼuk xtoyet noʼox chkʼopojik;skotol li jpaschoplejaletike xtoyetik ta jyalel.   Kajval Jeova, chpechʼik ta tekʼel li ateklumale+xchiʼuk chakʼbeik svokol li arextoe.*   Tsmilik li ants ti chamem smalale xchiʼuk li jyanlum ti te nakale,jech xtok, tsmilik li buchʼutik chamem stotike.   Xi chalike: «Mu xil maʼ li Jeovae;*+mu xakʼ venta li Sdios Jakobe».+   Aʼibeik smelolal liʼe, voʼoxuk ti mu xanaʼ xarasonajike;voʼoxuk ti boloxuke, ¿bakʼin to chavakʼ ta ilel apʼijilik?+   ¿Mi mu van xaʼi li buchʼu la spas* jchikintike? ¿Mi mu van xil li buchʼu la spas jsatike?+ 10  ¿Mi mu van xuʼ xtukʼibtasvan li buchʼu tstukʼibtas mukʼtik lumetike?+ ¡Jaʼ li buchʼu chchanubtas li krixchanoetike!+ 11  Xojtikinbe snopben krixchanoetik li Jeovae,ti xkoʼolajik noʼox kʼuchaʼal jun velta yichʼel ikʼe.+ 12  Jeova,* xmuyubaj noʼox li buchʼu chatukʼibtase,+li buchʼu chachanubtas ta amantale,+ 13  sventa junuk yoʼonton li ta skʼakʼalil vokolile,jaʼ to mi laj yichʼ jokʼbel xchʼenal li buchʼu toj chopole.+ 14  Yuʼun muʼyuk chikta komel steklumal li Jeovae+mi jaʼuk ta sjip komel li xrextoe.*+ 15  Yuʼun chtukʼib yan velta li chapanelexchiʼuk jaʼ tstsʼakliik batel li buchʼutik tukʼ yoʼontonike. 16  ¿Buchʼu xuʼ xtal ta jtojolal sventa tskontrain li buchʼu toj chopole? ¿Buchʼu xuʼ skoltaun kʼalal ta jpas kʼop xchiʼuk li jpaschoplejaletike? 17  Ti maʼukuk jkoltavanej kuʼun li Jeovae,lilaj* noʼox ti jechuke.+ 18  Kʼalal xi laj kale: «Chjaxpʼuj li kakane», te oy-o sventa chikun li tukʼil kʼanelal avuʼune, Kajval Jeova.+ 19  Kʼalal mu xa jnaʼ kʼusi ta jpas yuʼun li vokolile,*voʼot la apatbun koʼonton xchiʼuk la apasbun ta jun koʼonton.+ 20  ¿Mi xuʼ van jmoj ajolik xchiʼuk li chopol ajvaliletik*ti tsnop tspasik kʼusi chopol kʼalal tstunesik li mantale?+ 21  Tsots tstsakik ta kʼop li buchʼu tukʼe+xchiʼuk chalik ti sta-o xichʼ milel li buchʼu chʼabal smule.*+ 22  Pe jaʼ chkʼot ta jlekil nakʼobbail li Jeovae,li Jdiose jaʼ li mukʼta ton kuʼun sventa jnakʼobbaile.+ 23  Jaʼ chakʼ ti xjoypʼij ta sba stukik li kʼusitik toj chopol tspasike.+ Ta slajes* ta sventa li xchoplejal stukike. Li Jeova Dios kuʼuntike tslajesbe skʼoplalik.*+

Tsʼibetik ta yok vun

O «apukulale; apartee».
Literal «Jae». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
Literal «la stsʼun».
Literal «Ja». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «spukulale; spartee».
Literal «litsʼiji».
O «li kʼusitik ta jnop ti mu junuk koʼonton yuʼune».
O «jchapanvanejetik». Literal «chotlebal sventa ajvalil».
Literal «chalik ti oy smul xchʼichʼel li buchʼu chʼabal smule».
Literal «stsʼijtsan».
Literal «tstsʼijtsanan».