Salmos 91:1-16

  • Chabiel ti bu oy li nakʼobbail yuʼun Diose

    • Chichʼ pojel lokʼel li ta spetsʼ jyakmute (3)

    • Nakʼobbail ta yolon xikʼ Dios (4)

    • Jun yoʼonton akʼo mi jmil chyalik ta lum (7)

    • Tstak tal anjeletik sventa xchabivanik (11)

91  Li buchʼu te chnaki ti bu oy li nakʼobbail yuʼun li Buchʼu toj toyol oye+chchabiat yuʼun li Buchʼu skotol xuʼ yuʼune.+   Xi chkalbe li Jeovae: «Voʼot jnakʼobbailot xchiʼuk voʼot jtsatsal pojobbailot,+voʼot Jdiosot ti jpatoj koʼonton ta atojolale».+   Yuʼun jaʼ tspojot lokʼel li ta spetsʼ jyakmute,li ta tsatsal chamel ti chmilvane.   Ta xpixot* ta snatil kʼukʼumalxchiʼuk te chasaʼ anakʼobbail ta yolon xikʼ.+ Ti tukʼ chakʼ sbae+ chkʼot ta jun mukʼta eskudo*+ xchiʼuk ta jun muro ti chchabivane.   Muʼyuk chaxiʼo yuʼunli kʼusitik xibalik sba ta akʼobaltike,+mi jaʼuk li flecha ti xjaylajet* ta kʼakʼaltike,+   mi jaʼuk bu chaxiʼo li tsatsal chamel ti tsnutsvan kʼalal jaʼo ikʼmutsʼane,*mi jaʼuk chaxiʼ yuʼun li lajelal ta oʼlol kʼakʼale.   Jmil chyalik ta lum ta axokonxchiʼuk lajunmil ta abatsʼikʼob,pe li voʼote muʼyuk chnopaj tal ta atojolal li kʼusitik taje.+   Jaʼ noʼox chavil ta asat chkʼot ta pasel,te akʼeloj mi laj yichʼik kastigo* li buchʼutik toj chopolike.   Yuʼun xi laj avale: «Jaʼ jnakʼobbail li Jeovae», kʼotem ta atsatsal nakʼobbail li Buchʼu toj toyol oye;+ 10  muʼyuk chvul ta atojolal jtosuk vokolil+xchiʼuk mi jtosuk chamel chnopaj tal ta akarpana. 11  Yuʼun ta stak talel yaj-anjeltak+ ta atojolalsventa xchabiot ti buyuk noʼox chaxanave.+ 12  Chchʼamikot batel ta skʼobik+sventa mu xamaj avakan ta ton.+ 13  Chapechʼ ta tekʼel li chʼiom leone xchiʼuk li kovrae;chapechʼ ta tekʼel li leon ti xtintun sjole xchiʼuk li mukʼta kiletel chone.+ 14  Xi laj yal li Diose: «Ta jpoj lokʼel+ ta skoj ti skʼanojune.* Ta jchabi ta skoj ti xojtikin li jbie.+ 15  Ta staun ta kʼoponel, vaʼun ta jtakʼbe.+ Te ta jchiʼin kʼalal oy svokole.+ Ta jpoj lokʼel xchiʼuk ta jtoybe skʼoplal. 16  Chkakʼ ti jaluk xkuxie+xchiʼuk chkakʼbe yil li kʼusitik ta jpas sventa chikoltavane».*+

Tsʼibetik ta yok vun

O «Ta smakot».
O «makobbail».
O «xyolet; xjiplajet».
O «ikʼpulane».
Literal «stojobil».
Literal «ti tal sventa jpas ta jmoj koʼontonkutike».
O «chkakʼbe yil li koltael kuʼune».