Salmos 88:1-18

  • Tspas orasion sventa xichʼ chabiel li ta lajelale

    • «Ta tiʼ Mukinal xa oy li jkuxlejale» (3)

    • «Jujun sob chkʼot ta atojolal li j-orasione» (13)

Skʼejimol xnichʼnabtak Kore.+ Sventa bankilal jtijson; sventa maalat,* tsjelilan sbaik kʼalal chichʼ kʼejintaele. Maskil* yuʼun Eman+ ti jaʼ snitilulal Serae. 88  Kajval Jeova, voʼot li Dios ti jkoltavanejot kuʼune,+xivokolet li ta kʼakʼaltikexchiʼuk chital ta atojolal li ta akʼobaltike.+   Kʼotuk ta atojolal li j-orasione,+tsʼetano lek achikin* ti xivokolet ta jkʼan akʼo xakoltaune.+   Yuʼun solel liʼ lamal ta jtojolal li vokolile+xchiʼuk ta tiʼ Mukinal* xa oy li jkuxlejale.+   Te xa tsakal jkʼoplal xchiʼuk li buchʼutik chyalik xa batel ta chʼene;*+jaʼun xa jun vinik ti mu xpak yuʼun skʼoplale.*+   Te iktabilun yoʼ bu oy animaetike,jechun kʼuchaʼal li animaetik ti te xa puchʼulik ta mukinale,li buchʼutik muʼyuk xa chavules ta ajolexchiʼuk li buchʼutik chʼabal xa te oy ta stojolalik li chabiel avuʼune.*   Te avakʼojun li ta yutil to chʼene,jaʼ ti bu ikʼmutsʼane,* ta jun mukʼta xab.*   Kʼotem ta jun alal ikatsil chkaʼi li skʼakʼal avoʼontone+xchiʼuk chamajun jech kʼuchaʼal chmajvan li nab kʼalal natik tajek xvaʼi xkotie. (Sela).   Anamajesoj batel tajek ta jtojolal li buchʼutik xkojtikine;+ibal jba* chilikun avuʼun. Bajalun xchiʼuk mu stakʼ xijatav.   Lubem xa jsat ta skoj li jvokole.+ Kajval Jeova, skotol kʼakʼal+ xivokolet ta atojolal;jyeʼoj muyel jkʼob ta atojolal. 10  ¿Mi oy van kʼusitik labalik sba chapas ta stojolal li animaetike? ¿Mi xuʼ van xtotsik likelli buchʼutik chamemik sventa skʼupil kʼoptaikote?+(Sela). 11  ¿Mi chichʼ albel skʼoplal ta mukinal li tukʼil kʼanelal avuʼune,o mi chichʼ albel skʼoplal ta yavil lajelal* ti tukʼ chavakʼ abae? 12  ¿Mi chichʼ van ojtikinel ta ikʼal osil li kʼusitik labalik sba chapase,o mi chichʼ van ojtikinel atukʼilal ta slumal li buchʼutik chʼaybilik ta jolile?+ 13  Pe jech-o xivokolet ta atojolal sventa xakoltaun, Kajval Jeova,+jujun sob chkʼot ta atojolal li j-orasione.+ 14  Kajval Jeova, ¿kʼu yuʼun ti chapʼajune?+ ¿Kʼu yuʼun ti chanakʼ* asat ta jtojolale?+ 15  Ta jkeremal onoʼoxkiloj tal jvokol xchiʼuk jutuk xa mu licham;+solel alubemun yuʼun li kʼusitik xibalik sba ti avakʼoj kʼotuk ta jtojolale. 16  Mu xa jnaʼ kʼusi ta jpas yuʼun li skʼakʼal avoʼonton ti xtiltune;+tslajesun li kʼusitik xibalik sba avuʼune. 17  Sjoyobtaojikun skotol kʼakʼal kʼuchaʼal voʼ;ta buyuk xa noʼox chtalik* stsakikun ta kʼop. 18  Anamajesoj tajek batel ta jtojolal li kamigotake xchiʼuk li jchiʼiltake;+jaʼ xa kʼotem ta jchiʼil li ikʼal osile.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, maalat.
Kʼelo Glosario, maskil.
O «nijano aba sventa xachikintabun».
O «Seol», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «mukinale».
O «kʼuchaʼal jun vinik ti chʼabal yipe».
Literal «li akʼobe».
O «ikʼpulane».
Kʼelo Glosario, xab.
Kʼelo Glosario, ibal sba.
O «ta Abadon».
O «chamuk».
O jaʼ van skʼoplal «jmoj chtalik».