Salmos 74:1-23

  • Jun orasion sventa svules ta sjol steklumal li Diose

    • Chvul ta sjolik li kʼusitik spasoj Dios sventa chkoltavane (12-17)

    • «Teuk me ta ajol ti kʼu yelan tsaʼvanik ta kʼop li jkontrainvanejetike» (18)

Maskil* yuʼun Asaf.+ 74  Dios, ¿kʼu yuʼun apʼajojunkutik ta j-echʼel?+ ¿Kʼu yuʼun tstsan* skʼakʼal avoʼonton ta stojolal li chijetik ti oy ta avosile?+   Vuleso ta ajol li jteklum* ti la atʼuj ta voʼnee,+li nitilulal ti la apoj lokʼel sventa xkʼot ta arextoe.*+ Vuleso ta ajol li vits Sione, ti bu nakalote.+   Kʼelo batel ti bu jinem-o xa sbatel osile.+ Li jkontrainvaneje la slajes skotol li kʼusitik oy ti bu chʼule.+   Li avajkontratake te x-avetik ta yut ti bu chavichʼ ichʼel ta mukʼe.*+ Yakʼojbeik lek senyailtak te.   Xkoʼolajik kʼuchaʼal viniketik ti te stseplajetik ta slomesel li pimil teʼtikaltike.   La slilinik ta ekʼel xchiʼuk ta kʼatkʼat* takʼin li slujoaltak+ ti bu chʼule.   La stsanbeik skʼakʼal ti bu chʼul avuʼune.+ Laj yikʼubtasik xchiʼuk la slomesik yalel li axibalna ti yichʼoj abie.   Xi yaloj ta yoʼontonik xchiʼuk li snitilulalike: «Li ta balumil ti bu chichʼ ichʼel ta mukʼ Diose skʼan xichʼ chikʼel skotol».   Chʼabal junuk senyail sventa xkilkutik;mi junuk xa j-alkʼop oyxchiʼuk mi junuk buchʼu snaʼ kuʼunkutik ti kʼu to sjalil chjalije. 10  Dios kuʼun, ¿bakʼin to jech chlabanvan li jkontrainvaneje?+ ¿Mi ta sbatel-o van osil muʼyuk chichʼ ta mukʼ abi li jkontrainvaneje?+ 11  ¿Kʼu yuʼun muʼyuk chabakʼes li abatsʼikʼobe?+ Mu teuk noʼox ameyoj li akʼobe,* lajesbo skʼoplalik. 12  Pe voʼne xa onoʼox kʼotem ta Ajvalil kuʼun li Diose,ti jaʼ li buchʼu oy kʼusitik tspas sventa chkoltavan li ta balumile.+ 13  Voʼot la ayukʼilan ta atsatsal li nabe;+voʼot la avochʼbe* sjol li mukʼtikil chanul nabe. 14  Voʼot la avochʼbe* sjol* li Leviatane,*jaʼ laj avakʼbe slajesik li jteklume, li buchʼutik te nakajtik ta takixokol balumile. 15  Voʼot la ajambe sbe li sat voʼetike* xchiʼuk li beoʼetike;+Voʼot la atakijes li ukʼumetik ti tsots toʼox yoke.+ 16  Jaʼ avuʼun li kʼakʼaltike, jaʼ avuʼun xtok li akʼobaltike. Voʼot la apas li sakil osile* xchiʼuk li kʼakʼale.+ 17  Voʼot laj avakʼbe stsʼakiltak li balumile;+voʼot laj avakʼ li verano* xchiʼuk inviernoe.*+ 18  Kajval Jeova, teuk me ta ajol ti kʼu yelan tsaʼvanik ta kʼop li jkontrainvanejetike,ti kʼu yelan muʼyuk yichʼojik ta mukʼ abi li boljteklume.+ 19  Mu xavakʼ ta stojolal jtiʼvanej chonbolometik li xkuxlejal atortolae.* Mu xachʼay ta ajol ta sbatel osil li xkuxlejal ateklumal ti chil svokole. 20  Vuleso ta ajol li tratoe,yuʼun jaʼ lek xaʼiik te xnaki jsaʼkʼopetik ti butik ikʼmutsʼan* li ta balumile. 21  Mu me chibajemuk yoʼonton xbat li buchʼu lilijem yoʼontone;+akʼo skʼupil kʼopta abi li buchʼu bikʼit chakʼ sbae xchiʼuk li buchʼu abol sbae.+ 22  Dios kuʼun, totsan tal xchiʼuk pako akʼoplal sventa tukʼ xavichʼ chapanel. Vuleso ta ajol ti kʼu yelan tslabanoxuk skotol kʼakʼal li buchʼutik bolike.+ 23  Mu me xachʼay ta ajol kʼusitik chalik li avajkontratake. Ti kʼu yelan xvochlajetik* tsaʼoxuk ta kʼope chkʼot kʼalal to ta vinajel.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, maskil.
Literal «xtoket xchʼailal».
Literal «ti bu atsoboj ep krixchanoetik».
O «apukulale; apartee».
O «ti bu chatsob ep krixchanoetike».
O «teltel».
O «Mu teuk noʼox atikʼoj akʼob li ta xpuxbenal akʼuʼ apokʼe».
O «atʼusbe».
O «atʼusbe».
Literal «sjoltak».
Kʼelo Glosario, Leviatan.
O «nioʼetike».
O «li kʼusi chakʼ xojobale».
Jaʼ xkaltik, yorail kʼepelaltik.
Jaʼ xkaltik, yorail siktik.
O «apuruvoke».
O «ikʼpulan».
O «x-avlajetik».