Salmos 73:1-28

 • Jun vinik ti chichʼ ta mukʼ Diose chakʼ venta kʼu yelan ta mantal

  • «Jutuk xa mu kʼejpʼuj ta be li kakane» (2)

  • «Sjunul kʼakʼal la jvul tajek koʼonton» (14)

  • «Jaʼ to ti li-och batel ti bu chʼul tajek yuʼun Diose» (17)

  • Li buchʼutik toj chopolike te vaʼalik ti bu chʼulule (18)

  • «Lek chkaʼi ti chinopaj ta stojolal Diose» (28)

Skʼejimol Asaf.+ 73  Ta melel, lek yoʼonton ta stojolal Israel li Diose, lek yoʼonton ta stojolal li buchʼutik muʼyuk xchopolil yoʼontonike.+   Li voʼone jutuk xa mu kʼejpʼuj* ta be li kakane;jutuk xa mu jaxpʼuj li kakane.+   Yuʼun lik kitʼixta li jtoybaetike,*lik itʼixajkun kʼalal laj kil ti jun yoʼonton li buchʼutik toj chopolike.+   Yuʼun muʼyuk kʼusi kʼux chaʼiik kʼalal chchamike;xkuxoj lek li sbekʼtalike.*+   Mu jechuk tsvul yoʼontonik kʼuchaʼal li yan krixchanoetike+xchiʼuk mi jaʼuk jech chil svokolik kʼuchaʼal li yan viniketike.+   Jaʼ yuʼun, jaʼ xa snatsʼinojik li stoyobbailike;+jaʼ pixilik-o kʼuchaʼal skʼuʼ spokʼik li saʼkʼope.   Kutsʼajtik xa satik ta skoj li sjupʼemalike;*toj ep li kʼusitik staojike, jaʼ xkom to li kʼusitik snopoj ta yoʼontonike.   Chlabanvanik xchiʼuk toj chopol kʼusitik chalik.+ Xtoyetik noʼox tsibtasvanik sventa ch-ilbajinvanik.+   Ti kʼu yelan chkʼopojike xkoʼolaj xa ti toj toyol oyik yilel kʼuchaʼal vinajelexchiʼuk xtal xbatik noʼox ta balumil sventa xbetʼbun xa yokʼ chalik li kʼusi tskʼan yoʼontonike. 10  Jaʼ yuʼun, li steklumal Diose chnopajik ta stojolal li buchʼutik toj chopolike*xchiʼuk chuchʼbeik li yaʼalik* ti ep tajeke. 11  Xi chalike: «¿Kʼuxi snaʼ li Diose? ¿Mi ta melel snaʼ li Buchʼu toj toyol oy li kʼusitik taje?».+ 12  Jech, jaʼ jechik li buchʼutik toj chopolike, muʼyuk kʼusi vokol chaʼiik.+ Yantik x-epaj li skʼulejalike.+ 13  Ta melel, jecheʼ noʼox ti muʼyuk xchopolil koʼonton kakʼoj jbaexchiʼuk ti jpokoj jkʼob sventa chkakʼ ta ilel ti muʼyuk jmule.+ 14  Jech xtok, sjunul kʼakʼal la jvul tajek koʼonton;+jujun sob laj kichʼ tukʼibtasel.+ 15  Pe ti jechuk lokʼ ta ke taje,la jvalopatin jechuk li ateklumale.* 16  Kʼalal laj kakʼ persa sventa xkaʼibe smelolale,la jvul-o tajek koʼonton, 17  jaʼ to ti li-och batel ti bu chʼul tajek yuʼun Diose,vaʼun laj kakʼ venta ti kʼusi chkʼot ta stojolalik ta tsʼakale. 18  Ta melel, te chavaʼanan ti bu chʼulule.+ Chavakʼ ti xyalik ta lume xchiʼuk ti xichʼik lajesele.+ 19  ¡Ta anil noʼox laj yichʼik lajesel!+ ¡Ti kʼu xa noʼox yelan lajike, ta anil noʼox vul ta stojolalik! 20  Kajval Jeova, kʼalal chatotse, chachʼay ta ajol* ti kʼu yelan xvinajike,xkoʼolaj kʼuchaʼal jun vaychil ti chchʼay ta sjol kʼalal oy buchʼu chjulave. 21  Pe laj yil tajek svokol li koʼontone+xchiʼuk solel kʼux laj kaʼi li yutil to koʼontone.* 22  Mu toʼox jnaʼ rason xchiʼuk mu toʼox xkaʼibe smelolal;xikoʼolaj toʼox chavil kʼuchaʼal jkot chonbolom ti mu xaʼibe smelolale. 23  Pe li avi une, te xa napʼalun-o ta atojolal;atsakojbun lek li jbatsʼikʼobe.+ 24  Voʼot chabeiltasun ta sventa li tojobtasel avuʼune,+ta tsʼakal xtoke, chabeiltasun batel sventa jta jmukʼulal.+ 25  ¿Buchʼu yan te oy kuʼun ta vinajel? Jech xtok, mi te oyun ta atojolale, muʼyuk kʼusi yan ta jkʼan li ta balumile.+ 26  Xuʼ van xlaj yip li jbekʼtal xchiʼuk koʼontone,pe jaʼ chchabi koʼonton li Diose, jaʼ kʼotem ta mukʼta ton kuʼun xchiʼuk jaʼ jparte kʼotem ta sbatel osil.+ 27  Ta melel, chlajik li buchʼutik nom oyik-o ta atojolale. Chalajesbe skʼoplal* skotol li buchʼutik muʼyuk tukʼ chakʼ sbaik ta atojolale.*+ 28  Yan li voʼone lek chkaʼi ti chinopaj ta stojolal Diose.+ Kʼotem ta jnakʼobbail li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale,sventa chkalbe batel skʼoplal li kʼusitik spasoje.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «kʼejev; tsʼepʼuj».
O «li buchʼutik jpʼel xalike».
O «jupʼem li xchʼutike».
O «ti ep kʼusitik yuʼunike».
Literal «Jaʼ yuʼun, li steklumale nopajik ta stojolalik».
Jaʼ xkaltik, jaʼ yaʼalik li buchʼutik toj chopolike.
Literal «li jkʼol xkuxlejal anichʼnabe».
Literal «chapʼaj».
Literal «li jrinyone».
Literal «Tsʼijil chkomik avuʼun».
O «li buchʼu jech kʼuchaʼal jun krixchano ti chmulivaje».