Salmos 72:1-20

 • Ti kʼu yelan lek chventainvan li ajvalilal yuʼun Diose

  • «Xnichinajik noʼox li buchʼutik tukʼike» (7)

  • «Oy buchʼutik tsventain ta jot stiʼil nab kʼalal to ta jot stiʼil nab» (8)

  • Chpojatik kʼalal tstsakatik ta kʼope (14)

  • «Ch-ayan ep kʼusitik stakʼ lajesel li ta balumile» (16)

  • Chichʼ kʼupil kʼoptabel sbatel osil li sbi Diose (19)

Skʼoplal Salomon. 72  Dios kuʼun, chanubtaso ta sventa amantaltak li ajvalilexchiʼuk akʼbo atukʼilal li ajvalile.*+   Tukʼuk akʼo spakbe skʼoplal li ateklumalexchiʼuk tukʼuk akʼo spakbe skʼoplal li buchʼutik abol sbaike.+   Akʼo yichʼik tal jun oʼontonal ta stojolal jteklum li vitstikaltikexchiʼuk akʼo yichʼik tal tukʼilal li joljolvitse.   Akʼo pakbatuk skʼoplalik* yuʼun ajvalil* li buchʼutik abol sbaik ta jteklume,akʼo skoltabe li xnichʼnabtak buchʼutik abol sbaikexchiʼuk akʼo xvochʼ* li jloʼlavaneje.+   Dios, ta xiʼtaoxuk* kʼalal oy to li kʼakʼalexchiʼuk kʼalal te to oy li lunae,*jech-o tspasik akʼo mi x-echʼ jaykʼoluk kuxlejal.+   Li ajvalilal* tspase xkoʼolaj kʼuchaʼal voʼ ti chkʼot ta stojolal li tsʼiʼlel kʼalal velbil* leke,jech kʼuchaʼal tsatsal voʼ ti chtʼuxubtas li balumile.+   Kʼalal jaʼo ch-ajvalilaje, xnichinajik noʼox li buchʼutik tukʼike,+ta x-epaj li jun oʼontonale,+ jaʼ to mi laj li lunae.*   Oy buchʼutik tsventain* ta jot stiʼil nab kʼalal to ta jot stiʼil nabxchiʼuk chlik ta ukʼum Eufrates kʼalal to ta spajeb balumil.+   Li jnaklejetik ta takixokol balumile tsnijan sbaik ta stojolal,jech xtok, tstsal yajkontratak li ajvalile.+ 10  Li ajvaliletik ta Tarsis xchiʼuk li lumetik ti joyol ta nabe oy kʼusi tstojik,+li ajvaliletik ta Saba xchiʼuk Sebae chakʼik matanal.+ 11  Skotol ajvaliletik tsnijan sbaik ta stojolal xchiʼuk skotol li mukʼtik lumetike chtunik ta stojolal. 12  Yuʼun tspoj li povreetik ti x-avet tskʼanik koltaele,tspoj xtok li buchʼu bikʼit yakʼoj sbae xchiʼuk li buchʼu muʼyuk jkoltavanej yuʼune. 13  Chkʼuxubaj ta yoʼonton li buchʼutik bikʼit yakʼoj sbaike xchiʼuk li buchʼutik abol sbaike,jech xtok, chchabibe xkuxlejal li buchʼutik abol sbaike. 14  Chpojatik kʼalal chichʼik ilbajinele xchiʼuk kʼalal tstsakatik ta kʼope,jech xtok, toj ep sbalil ch-ilbat li xchʼichʼelike. 15  Jaluk tajek kuxiuk xchiʼuk akʼo yichʼ akʼbel oro ti chlik tal ta Sabae.+ Akʼo yichʼ pasel orasion ta stojolal skotol ora xchiʼuk akʼo yichʼ akʼbel bendision skotol kʼakʼal. 16  Ch-ayan ep kʼusitik stakʼ lajesel li ta balumile,+li ta joljolvitse solel busul ti kʼusi stakʼ lajesele,li kʼusitik chlokʼ yuʼun ajvalile ch-epaj tajek kʼuchaʼal li teʼetik ta Libanoe,+li krixchanoetik ta jteklumetike ch-epajik tajek jech kʼuchaʼal li tsʼiʼleletik ta balumile.+ 17  Teuk-o sbatel osil li sbie,+teuk-o skʼoplal jech kʼuchaʼal li kʼakʼale. Akʼo staik bendision li krixchanoetik ta stojolale;+skotoluk mukʼtik lumetik akʼo yalbeik skʼoplal ti xmuyubaj noʼoxe. 18  Akʼo yichʼ kʼupil kʼoptael li Jeova Diose,+ li Dios yuʼun Israele,ti jaʼ noʼox stuk ti toj labalik sba li kʼusitik tspase.+ 19  Akʼo yichʼ kʼupil kʼoptabel sbatel osil li sbi ti jun smukʼule,+nojuk ta sjunul balumil li smukʼulale.+ Jechuk, jechuk. 20  Liʼ tsuts s-orasion li David ti jaʼ li xnichʼon Jesee.+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «xnichʼon ajvalile».
Literal «chapanatikuk».
Literal «li stuke». Taje jaʼ skʼoplal li ajvalilal tspas Salomon ta tsʼakale.
O «stʼus».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «ue».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
O «kʼokbil».
O «ue».
O «ch-ajvalilaj».