Salmos 71:1-24

  • Ti kʼusi spatoj-o yoʼontonik li moletike

    • Ta jkeremal onoʼox jpatoj koʼonton ta stojolal Dios (5)

    • «Kʼalal muʼyuk xa kipale» (9)

    • Ta jkeremal onoʼox xchanubtasojun tal li Diose (17)

71  Te jsaʼoj jnakʼobbail ta atojolal, Kajval Jeova. Mu me jutebuk xi-akʼat-o ta kʼexlal.+   Koltaun xchiʼuk pojun ta skoj li atukʼilale. Tsʼetano tal achikin ta jtojolal* xchiʼuk koltaun.+   Kʼotan kʼuchaʼal jtsatsal nakʼobbail ti te oy ta mukʼta tone,ti bu skotol ora xuʼ xi-och batel tee. Alo mantal ti akʼo xkichʼ koltaele,yuʼun voʼot li tayal ton kʼotemot kuʼune xchiʼuk voʼot jtsatsal pojobbailot.+   Dios kuʼun, pojun lokʼel ta skʼob li buchʼutik toj chopole,+pojun lokʼel ta skʼob li j-ilbajinvanejetik ti muʼyuk stukʼilike.   Kajval Jeova ti Mukʼul Jpasmantalote, voʼot spatobilot koʼonton;ta jkeremal onoʼox jpatoj koʼonton ta atojolal.*+   Voʼot onoʼox aventainojun-o kʼalal livokʼe;voʼot la alokʼesun tal ta yalajeb jmeʼ.+ Jech-o ta jkʼupil kʼoptaot.   Ep buchʼutik labal to sba laj yilik li kʼusi kʼot ta jtojolale,yuʼun voʼot li jtsatsal nakʼobbailote.   Jaʼ oy-o ta ke ti ta jkʼupil kʼoptaote;+skotol kʼakʼal chkalbe skʼoplal li avutsilale.   Mu xaviktaun komel mi limolibe;+mu xajipun komel kʼalal muʼyuk xa kipale.+ 10  Oy kʼusitik chopol chalik ta jtojolal li kajkontratakexchiʼuk jmoj tsnop skʼopik li buchʼutik tskʼan tsmilikune,+ 11  xi chalike: «Iktabil xa komel yuʼun li Diose. Jnutstik batel xchiʼuk bat jtsaktik, yuʼun chʼabal buchʼu xkoltaat».+ 12  Dios, mu nomuk xavakʼ aba ta jtojolal. Dios kuʼun, laʼ koltaun ta anil.+ 13  Akʼo yichʼik kʼexlaltasel xchiʼuk lajesel+li buchʼutik tskontrainikune.Pixiluk xkomik ta vokolil xchiʼuk ta kʼexlal li buchʼutik tskʼan chakʼik jvokole.+ 14  Yan li voʼone liʼ ta jmalaot-oe;mas to ta jkʼupil kʼoptaot. 15  Chal batel atukʼilal li kee;+skotol kʼakʼal chal batel li kʼusitik apasoj sventa chakoltavane,toj echʼ xa noʼox ep li kʼusitik apasoj sventa chakoltavane, mu xlaj kuʼun ta chapel.+ 16  Kajval Jeova ti Mukʼul Jpasmantalote,chital xchiʼuk chkalbe skʼoplal li kʼusitiklabalik sba apasoje;chkalbe skʼoplal ti voʼot noʼox atuk oy atukʼilale. 17  Dios kuʼun, ta jkeremal onoʼox achanubtasojun tal+xchiʼuk yakal-o chkalbeskʼoplal li kʼusitik toj labalik sba apasoje.+ 18  Dios kuʼun, mu me xaviktaun komel mi limolibe xchiʼuk mi sakub jole.+ Akʼo kalbe batel skʼoplal ajuʼel* li jkʼol kuxlejal chtalexchiʼuk akʼo kalbe batel skʼoplal atsatsal skotol li buchʼutik tsʼakal to chtalike.+ 19  Dios, chkʼot kʼalal to vinajel li atukʼilale;+toj echʼ xa noʼox mukʼtik li kʼusitik apasoje;Dios kuʼun, ¿buchʼu la xkoʼolaj jech kʼuchaʼal li voʼote?+ 20  Akʼo mi laj avakʼ ti jvul tajek koʼonton xchiʼuk ti xkil jvokole,+akʼo xikuxi ta achʼ avuʼun;lokʼesun tal li ta yutil to* balumile.+ 21  Akʼo mukʼibuk avuʼun jkʼoplal,chabiun xchiʼuk pato koʼonton. 22  Vaʼun, ta jkʼupil kʼoptaot ta stijobil son ti oy yakʼiltakta skoj ti tukʼ chavakʼ abae, Dios kuʼun.+ Voʼot ti chʼulot yuʼun Israele,ta jkʼupil kʼoptaot ta kʼejimoletik* ta arpa. 23  Ch-avan ta muyubajel ke kʼalal ta jkʼupil kʼoptaot ta kʼejimoletike,+yuʼun voʼot achabioj tal li jkuxlejale.+ 24  Ta jnopbe skʼoplal* atukʼilal skotol kʼakʼal,+yuʼun chichʼ kʼexlaltaselxchiʼuk chichʼ bikʼtajesbel skʼoplal li buchʼutik tskʼan tsmilikune.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «Nijano aba tal xchiʼuk chikintabun».
O «voʼot spatobilot koʼonton».
Literal «akʼob».
O «natil voʼ yuʼun».
O «ta jtijbot sonetik».
O «Li kokʼe chalbe skʼoplal».