Salmos 64:1-10

  • Tskʼan chabiel ta skoj li yajkontratake

    • «Tstsʼapbatik talel flecha yuʼun li Diose» (7)

Sventa bankilal jtijson. Skʼejimol David. 64  Dios kuʼun, aʼibun li yechʼomal ke kʼalal jaʼo xivokolet ta atojolale.+ Chabio jkuxlejal ta skoj ti toj xibal sba li kajkontrae.   Chabiun ta sventa li kʼusi tsnopik ta mukul li viniketik ti toj chopolike,+ta stojolal li epal jpaschoplejaletike.   Chjuxbe lek ye yokʼik kʼuchaʼal chichʼ juxbel ye jun espada;li xchopol kʼopojelike xkoʼolaj kʼuchaʼal flecha ti chichʼbeik lek stukʼile,   ti bu snakʼoj* sbaike, te to tstsʼapbeik batel li buchʼu chʼabal smule;ta anil noʼox tstsʼapbeik batel, muʼyuk chiʼik.   Te-o ta yoʼontonik li kʼusi toj chopol tsnop tspasike;*chchapik lek kʼuxi tsmukik li spetsʼike. Xi chalike: «¿Buchʼu xa onoʼox van xuʼ xil?».+   Tsabeik yan smelolal kʼu yelan tspasik li choplejale;toj manya kʼu yelan tsnopik ta mukul li kʼusi tspasike;+mu xa noʼox stakʼ naʼel li kʼusi oy ta snopbenik xchiʼuk ta yoʼontonike.   Pe tstsʼapbatik talel flecha yuʼun li Diose;+ta anil noʼox yayijem chkomik.   Jaʼ chjipatik ta lum yuʼun li yokʼike;+sjim xa sjol skotolik li buchʼutik te yilojike.   Vaʼun, chiʼ skotol li krixchanoetikexchiʼuk tspukbeik batel skʼoplal li kʼusi spasoj Diose,jech xtok, chaʼibeik smelolal li kʼusitik spasoje.+ 10  Xkuxet noʼox yoʼonton ta stojolal Jeova li buchʼu tukʼe xchiʼuk jaʼ te tsaʼ snakʼobbail ta stojolal;+xmuyubajik noʼox* skotolik li buchʼutik tukʼ yoʼontonike.

Tsʼibetik ta yok vun

O «smukoj».
O «Tstijbe sba yoʼontonik ta jujuntal ta spasel li kʼusi toj chopole».
O «mukʼ skʼoplal chaʼi sbaik».