Salmos 60:1-12

  • Tspas ta mantal yajkontratak li Diose

    • Mu kʼusi xtun-o ti kʼu yelan chkoltavan krixchanoetike (11)

    • «Te ta jta kipalkutik ta stojolal Dios» (12)

Sventa bankilal jtijson. Chapanbil ta sventa «Li lirio nichim sventa svulesobil ta jolile». Miktam.* Salmo yuʼun David. Sventa chchanubtasvan. Jaʼo kʼalal la spas kʼop xchiʼuk Aram-Naaraim xchiʼuk Aram-Sobae, vaʼun sut tal li Joabe xchiʼuk la smil 12 mil j-edometik li ta stenlejaltik Atsʼame.+ 60  Dios kuʼun, voʼot la apʼajunkutik; voʼot la atikʼ aba ochel ti bu oy jmakobbailkutike.+ La-ilin ta jtojolalkutik; ¡pe chʼamunkutik xa sutel li avie!   Nik avuʼun li balumile, vaʼun tsikʼ avuʼun. Meltsano ti bu javeme, yuʼun chjin xa yalel.   Laj avakʼ ti xil svokol li ateklumale. Laj avakʼ kuchʼkutik vino ti xitamlajetkutik xa yuʼune.+   Vaʼanbo* junuk senyail ta sventa li buchʼutik xiʼtaojot*sventa xjatavik xchiʼuk stsʼepʼun sbaik kʼalal chtal flechae.* (Sela).   Pojunkutik ta abatsʼikʼob xchiʼuk takʼbunkutik+sventa xapoj li buchʼutik akʼanoje.   Xi kʼopojem li chʼul Diose:* «Chimuyubaj tajek, ta jpuk batel kʼuchaʼal rextoil* li Sikeme;+jech xtok, ta jpʼis li stenlejaltik Sukote.+   Jaʼ kuʼun li Galaade, jaʼ kuʼun xtok li Manasese+xchiʼuk jaʼ kʼotem ta jkasko* li Efraine;li Judae jaʼ jvaxton sventa komandante.+   Li Moabe jaʼ li jlechlech boch ta jpok-o kakan xchiʼuk jkʼobe.+ Te ta jip batel jxonob ta stojolal li Edome.+ Xi-avet noʼox ta stojolal li Filistea ta skoj ti la jpas kanale».+   ¿Buchʼu van chikʼun batel li ta jteklum ti joyobtabile?* ¿Buchʼu tsbeiltasun batel kʼalal to ta Edom?+ 10  Dios kuʼun, ¡ta melel voʼot ti chabeiltasunkutik batele!Pe li avi une, Dios, chaviktaunkutik komel xchiʼuk muʼyuk xa jmoj chabat xchiʼuk li kajsoltarotakutike.+ 11  Koltaunkutik li ta jvokolkutike,yuʼun mu kʼusi xtun-o ti kʼu yelan chkoltavanli krixchanoetike.+ 12  Te ta jta kipalkutik ta stojolal Dios+xchiʼuk jaʼ tsjuʼilan ta tekʼel li kajkontrakutike.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, miktam.
O jaʼ van skʼoplal «Voʼot avakʼoj».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Literal «arkoe».
O jaʼ van skʼoplal «Li Diose xi kʼopojem ti bu chʼule».
O «pukulalil; parteil».
Literal «jnakʼobbail».
O jaʼ van skʼoplal «ti jaʼ tsatsal nakʼobbaile».