Salmos 59:1-17

  • Li Diose jaʼ eskudo xchiʼuk jaʼ nakʼobbail

    • Mu me xkʼuxubaj ta avoʼonton li jvalopatinvaneje (5)

    • «Ta jkʼejintabe skʼoplal li avipe» (16)

Sventa bankilal jtijson; chapanbil ta sventa «Mu xajines». Salmo yuʼun David. Miktam.* Jaʼo kʼalal la stak batel viniketik li Saul sventa tspaʼibe* sna li David yoʼ tsmile.+ 59  Dios kuʼun, pojun lokʼel ta stojolal li kajkontratake;+chabiun ta stojolal li buchʼutik chtal skontrainikune.+   Pojun lokʼel ta stojolal li buchʼutik toj chopol kʼusi tspasikexchiʼuk koltaun lokʼel ta skʼob li jsaʼkʼop viniketike.*   ¡Kʼelavil! Te xa nakʼal* tsmalaikun;+Kajval Jeova, tstsakikun ta kʼop li tsatsal viniketike,pe maʼuk ta skoj ti jtoyoj jbae o ta skoj ti jsaʼoj jmule.+   Akʼo mi muʼyuk kʼusi chopol jpasoj, pe xviletik tal ta anil sventa tstsakikun ta kʼop. Likan talel ta skoj ti ta jtakot ta ikʼele xchiʼuk kʼelavil li kʼusi yakal chkʼot ta jtojolale.   Yuʼun li voʼote, Jeova Dios ti bankilalot yuʼun soltaroetike,* voʼot li Diosot yuʼun Israele.+ Likan tal sventa xavakʼ asat ta stojolal skotol li mukʼtik lumetike. Mu me xkʼuxubaj ta avoʼonton mi junuk li chopol jvalopatinvaneje.+ (Sela).   Tsutik talel jujun mal kʼakʼal;+te xvojlajetik kʼuchaʼal tsʼiʼetik+ xchiʼuk te xjoyetik ta yut li jteklume.+   Kʼelavil li kʼusi chmal* lokʼel ta yeike;xkoʼolaj kʼuchaʼal espada li yanal yeike,*+yuʼun xi chalike: «¿Buchʼu la yakal chchikinta?».+   Pe li voʼote, Jeova, chatseʼin ta stojolalik;+chalaban skotol li mukʼtik lumetike.+   Voʼot ti Kipalote, te jkʼelojot-o;+yuʼun jaʼ jlekil nakʼobbail li Diose.+ 10  Chtal skoltaun li Dios ti chakʼ kil li tukʼil kʼanelal yuʼune,+chakʼ kil Dios kʼalal chichʼik tsalel li kajkontratake.+ 11  Mu xamil sventa mu xchʼay xaʼi jteklumal li kʼusi kʼot ta pasele. Akʼo xtal xbatikuk avuʼun ta skoj li ajuʼele;akʼo yalikuk ta lum avuʼun, Kajval Jeova ti voʼot j-eskudootkutike.*+ 12  Ta skoj li smul yeike, li kʼusi chlokʼ ta yeike,akʼo tsakatikuk yuʼun li stoyobbailike,+ta skoj ti chchopol kʼoptavanike xchiʼuk ti chloʼlavan ta skʼopojelike. 13  Ta skapemaluk ajol xalajes;+lajeso sventa xchʼay batel skʼoplalik. Akʼo snaʼik ti yakal tsventain Jakob li Diose xchiʼuk ti tsventain kʼalal to spajeb balumile.+ (Sela). 14  Akʼo sutikuk tal ta mal kʼakʼal;xvojlajetikuk kʼuchaʼal tsʼiʼetik xchiʼuk teuk xjoyetik ta yut jteklum.+ 15  Yalel muyelikuk sventa tsaʼ sveʼelik;+mu xavakʼ ti nojuk xkom xchʼutike xchiʼuk mu xavakʼ ti oyuk bu sta svayebike. 16  Yan li voʼone ta jkʼejintabe skʼoplal li avipe;+ximuyubaj chkalbe skʼoplal tukʼil kʼanelal avuʼun li ta sobe. Yuʼun voʼot jlekil nakʼobbailot+xchiʼuk jaʼ te ti bu xuʼ xijatav batel li ta yorail jvokole.+ 17  Voʼot ti Kipalote, ta jkʼupil kʼoptaot ta kʼejimoletik;*+yuʼun jaʼ jlekil nakʼobbail li Diose, li Dios ti chakʼbun kil tukʼil kʼanelale.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, miktam.
O «tspamukʼtabe».
O «li buchʼutik tsmal tajek yaʼiik chʼichʼe».
O «mukul».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «xburbun».
O «spakʼal yeike».
O «jmakobbailotkutike».
O «ta jtijbot sonetik».