Salmos 57:1-11

  • Tskʼan ti lekuk x-ilate

    • Tsaʼ snakʼobbail ta yolon xikʼ Dios (1)

    • Te chpʼaj yalel ta spetsʼ stukik li jkontrainvanejetike (6)

Sventa bankilal jtijson; chapanbil ta sventa «Mu xajines». Salmo yuʼun David. Miktam.* Jaʼo kʼalal jatav ta stojolal Saul xchiʼuk ti och batel ta chʼene.+ 57  Akʼo ta ilel slekil avoʼonton ta jtojolal, Dios kuʼun, akʼo ta ilel slekil avoʼonton ta jtojolal,yuʼun te ta jsaʼ jnakʼobbail ta atojolal,+te ta jsaʼ jnakʼobbail ta yolon axikʼ jaʼ to mi echʼ xa ox li vokolile.+   Xivokolet ta stojolal li Dios ti jaʼ li Buchʼu toj toyol oye,ta stojolal li melel Dios ti jaʼ li buchʼu tslajesbun li jvokole.   Ta vinajel to chkoltavan tal xchiʼuk tspojun.+ Chtuchʼbe ta be kʼusi snopoj li buchʼu tsnitun ta tiʼele. (Sela). Li Diose chakʼ ta ilel li tukʼil kʼanelal yuʼune xchiʼuk ti tukʼ chakʼ sbae.+   Joyol ta jpat jxokon li leonetike;+persa te ta jmochan jba ti bu oy li viniketik ti tskʼan tsbikʼikune,ti naka lansa xchiʼuk naka flecha li stanal yeike,jech xtok, li yokʼike jaʼ jun espada ti oy lek yee.+   Dios kuʼun, akʼo xavichʼ toybel akʼoplal li ta sba vinajele;teuk oy ta sba spʼejel balumil li amukʼulale.+   Xchapanojik lek jun petsʼ sventa tsyakik kakan li kajkontratake;+solel nijilun xa yuʼun li vokolile.+ La sjokʼik jun chʼen li ta jbee,pe jaʼ te pʼaj* yalel stukik.+ (Sela).   Dios kuʼun, staoj-o yav li koʼontone,+staoj-o yav li koʼontone. Chikʼejin xchiʼuk ta jtij son.   Julavan, kuni oʼonton. Julavan, stijobil son ti oy avakʼiltake; julavan ek, arpa. Ta xjulav kuʼun li xojobal kʼakʼal kʼalal jaʼ to chlokʼ tale.+   Kajval Jeova, ta jkʼupil kʼoptaot ti bu oy li jteklumetike;+ta jkʼupil kʼoptaot ta kʼejimoletik* ti bu oy li mukʼtik lumetike.+ 10  Yuʼun toj mukʼ li tukʼil kʼanelal avuʼune, jech staylej kʼuchaʼal li vinajele+xchiʼuk ti tukʼ chavakʼ abae kʼotem kʼalal to ta vinajel. 11  Dios kuʼun, akʼo xavichʼ toybel akʼoplal li ta sba vinajele;teuk oy ta sba spʼejel balumil li amukʼulale.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, miktam.
O «tsʼuj».
O «ta jtijbot sonetik».