Salmos 50:1-23

  • Chchapanat yuʼun Dios li buchʼu tukʼe xchiʼuk li buchʼu toj chopole

    • Li trato la spas Dios sventa li milbil matanale (5)

    • «Jaʼ Jchapanvanej li Diose» (6)

    • Jaʼ yuʼun skotol chonbolometik li Diose (10, 11)

    • Jamal ch-albat smul yuʼun Dios li buchʼu toj chopole (16-21)

Skʼejimol Asaf.+ 50  Li Jeova ti jaʼ Dios yuʼun diosetike+ kʼopojem xa;tstak ta ikʼel skotol li jnaklejetik ta balumilti bu chlokʼ talel kʼakʼal kʼalal to ta smaleb kʼakʼale.   Te to chojobinaj tal Dios li ta Sione, ti toj echʼ xa noʼox kʼupil sbae.+   Chtal me li Jdiostike xchiʼuk muʼyuk bu te noʼox tsʼijil chkom.+ Te xtiltun* kʼokʼ+ ta yelovalxchiʼuk te xvoʼoʼet mukʼta tsatsal ikʼaloʼ li ta spat xokone.+   Tstak ta ikʼel li vinajel xchiʼuk balumil+sventa chchapan li steklumale,+ xi chalbee:   «Tsobbeikun tal li buchʼutik tukʼ chakʼ sbaik ta jtojolale,li buchʼutik jpasojkutik jun trato xchiʼuk kʼalal laj yakʼik milbil matanale».+   Li vinajele chalbe skʼoplal li stukʼilal Diose,yuʼun jaʼ Jchapanvanejli Diose.+ (Sela).   «Jteklumal, chikintao, vaʼun chikʼopoj;Israel, chkal ta jamal ti oy kʼusi chopol apasoje.+ Voʼon Diosun, voʼon Adiosun.+   Muʼyuk ta jtukʼibtasot ta skoj li milbil matanal chavakʼemi jaʼuk ta skoj li skotlej chikʼbil matanal ti nopajtik noʼox te oy ta jtojolale.+   Mu persauk chbat jtsakbot tal jkotuk tot vakax te ta anami jaʼuk li atentsuntak* te oy ta skorale.*+ 10  Yuʼun jaʼ kuʼun skotol li teʼtikal chonbolometike,+jaʼ kuʼun skotol xtok li teʼtikal chonbolometik ta skotol vitsetike. 11  Xkojtikin skotol li mutetik ta vitsetike;+jaʼ kuʼun li chonbolometik te oy ta osiltik ti mu xa noʼox stakʼ chapele. 12  Manchuk mi chiviʼnaj, muʼyuk onoʼox chkalbot jechuke,yuʼun jaʼ kuʼun li balumil ti bu xchʼi lek kʼusitike xchiʼuk skotol li kʼusitik oy tee.+ 13  ¿Mi yuʼun ta jtibe sbekʼtal li tot vakaxetikexchiʼuk mi yuʼun chkuchʼbe xchʼichʼel li tentsunetike?+ 14  Kʼalal chatoj ta vokole, jaʼ xa chikʼbil matanal chavakʼbe Dios+xchiʼuk kʼotuk ta pasel avuʼun li kʼusi avalojbe li Buchʼu toj toyol oye;+ 15  taun ta kʼoponel li ta yorail vokolile.+ Voʼon ta jkoltaot, vaʼun chakʼupil kʼoptaun».+ 16  Pe xi ch-albat yuʼun Dios li buchʼu toj chopole: «¿Kʼusi avabtel avaloj ti xuʼ xavalbe skʼoplal li jmantaltake+o ti xavalbe skʼoplal li jtratoe?+ 17  Yuʼun apʼajoj li tukʼibtasele*xchiʼuk mu xatsak ta mukʼli kʼusi chkale.*+ 18  Lek noʼox chavil*+ li jun j-elekʼexchiʼuk jmoj ajol xchiʼuk li buchʼutik tsloʼla snup xchiʼilike. 19  Ta ave chapukbe batel skʼoplal li kʼusi chopolexchiʼuk napʼal ta avokʼ li loʼlavaneje.+ 20  Chot xachi xchiʼuk chachopol kʼopta li abankil avitsʼine;+chavalbe batel spaltail* li skerem ameʼe. 21  Muʼyuk kʼusi laj kal kʼalal jech la apas taje,jaʼ yuʼun la anop ti xijkoʼolajutike. Pe tana une, ta jtukʼibtasotxchiʼuk chkal ta jamal li amule.+ 22  Avokolikuk tajek, nopbeik skʼoplal taje, voʼoxuk ti achʼayoj ta ajolik li Diose,+yuʼun mi moʼoje, ta jlilinoxuk, vaʼun muʼyuk xa buchʼu xuʼ skoltaoxuk. 23  Li buchʼu tstoj ta vokole jaʼ xa chikʼbil matanal chakʼ sventa tskʼupil kʼoptaun+xchiʼuk chkakʼbe yil ti ta jkoltali buchʼu jaʼ stamoj-o batel li kʼusi tukʼe».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «xloklun; xpulpun».
Literal «stot atentsuntak».
O «smokale».
O «mantale».
Literal «chajip batel ta apat li kʼusi chkale».
O jaʼ van skʼoplal «Jmoj ajol xchiʼuk».
O «chachopol kʼopta».