Salmos 5:1-12

  • Jaʼ te tsaʼ snakʼobbailik ta stojolal Jeova li buchʼutik tukʼike

    • Spʼajoj choplejal li Diose (4, 5)

    • «Beiltasun ta skoj li tukʼilal avuʼune» (8)

Sventa bankilal jtijson sventa neilot.* Skʼejimol David. 5  Chikintao li jkʼope, Kajval Jeova;+teuk asat ti ta jikʼ koʼontone.   Tsʼet chikintao ti xivokolet ta jkʼan koltaele,Ajvalil kuʼun, Dios kuʼun, yuʼun voʼot ta jtaot ta kʼoponel.   Kajval Jeova, chavaʼi yechʼomal ke ta sob;+ta sob chkalbot li kʼusi ta jvul-o koʼontone+ xchiʼuk te xa jmalaojbe li stakʼobile.   Yuʼun maʼukot jun Dios ti lek chavil li choplejale;+muʼyuk buchʼu chopol te chkom-o ta atojolal.+   Mi junuk jtoyba krixchano xuʼ te vaʼal-o ta atojolal. Apʼajoj skotol li buchʼu toj chopol kʼusi tspasike;+   chalajes li buchʼutik tsjutik kʼope.*+ Jeova, apʼajoj li jsaʼkʼopetike xchiʼuk li jloʼlavanejetike.*+   Pe li voʼone chi-och ta ana+ ta skoj ti toj mukʼ li tukʼil kʼanelal avuʼune;+ta jkejan jba batel ta stukʼil achʼul templo sventa chkichʼot ta mukʼ.*+   Kajval Jeova, beiltasun ta skoj li tukʼilal avuʼune, yuʼun liʼ joyol ta jtojolal li kajkontratake;lokʼeso li kʼusi xuʼ smakun ta abee.+   Yuʼun mi jutebuk melel li kʼusi chalike;naka chopol li kʼusi oy ta yoʼontonike;li yeike xkoʼolaj kʼuchaʼal jun mukinal ti jamal stiʼe;lek xa kʼusi chlokʼ ta yeik yileluk.*+ 10  Pe li Diose chal ti oy smulike;jaʼ chjipatik ta lum yuʼun li kʼusi chopol snopoj tspasike.+ Akʼo yichʼik namajesel batel ta skoj ti toj ep spaltailike,*yuʼun la stoy sbaik ta atojolal. 11  Pe chmuyubaj skotolik li buchʼu tsaʼ snakʼobbail ta atojolale;+skotol ora x-avetik ta muyubajel. Voʼot chamak ta be li buchʼutik tskʼan ch-akʼbat svokolikexchiʼuk chmuyubajik ta atojolal li buchʼutik skʼanojik abie. 12  Yuʼun chavakʼbe bendision li buchʼu tukʼ yakʼoj sbae, Kajval Jeova;chavakʼ ta ilel ti lek chavile. Chachabi kʼuchaʼal chmakvan jun mukʼta eskudo.*+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, neilot.
O «tsnopik kʼope; ch-epal kʼopojike».
O «li jmalchʼichʼe xchiʼuk li jloʼlavaneje».
Literal «sventa jxiʼtaot».
O «toj manya kʼu yelan tstunes yokʼik».
O «xchopolilike».
O «makobbail».