Salmos 49:1-20

  • Toj bol li buchʼu tspat yoʼonton ta kʼulejale

    • Mi junuk buchʼu xuʼ skolta lokʼel li jun xchiʼile (7, 8)

    • Chpojvan lokʼel ta Mukinal li Diose (15)

    • Muʼyuk chpojvan lokʼel ta lajelal li kʼulejale (16, 17)

Sventa bankilal jtijson. Skʼejimol xnichʼnabtak Kore.+ 49  Akotolik jteklumetik, chikintaik liʼe. Akotolik jnaklejetik ta balumil,* tsʼet chikintaik,   akotolik li buchʼutik mukʼ akʼoplalike xchiʼuk li buchʼutik bikʼit akʼoplalike,*mi jkʼulej o mi povre.   Chlokʼ ta ke li pʼijilalexchiʼuk li kʼusi tsnop koʼontone+ chvinaj ti xaʼibe smelolale.   Ta jtsʼet chikinta jun pʼijil loʼil;ta jchapbe skʼoplal li kʼusi chukul ta aʼiel kʼalal ta jtij arpae.   ¿Kʼu yuʼun chixiʼ li ta yorail vokolile,+kʼalal joyol ta jpat jxokon xchoplejal* li buchʼutik tsjipikun yaʼiik ta lume?   Li buchʼutik spatoj yoʼontonik ta skʼulejalike+xchiʼuk ti tstoy sbaik ta skoj ti toj ep skʼulejalike+   mi jaʼuk onoʼox xuʼ yuʼunik tskolta lokʼel li jun xchiʼilikeo ti oy kʼusi xakʼbeik Dios sventa spojik lokʼele+   (toj echʼ xa noʼox toyol stojol sventa xichʼ manbel li xkuxlejalike,yuʼun mi jaʼuk onoʼox xtoj yuʼunik)   sventa xkuxi sbatel osil xchiʼuk ti mu xbat ta chʼene.*+ 10  Skotolik yilojik ti chcham li pʼijil krixchanoe;jmoj chchamik li buchʼutik bolike xchiʼuk li buchʼutik mu snaʼik rasone,+vaʼun yan-o buchʼu chiktabeik li skʼulejalike.+ 11  Oy ta yoʼontonik ti teuk-o sbatel osil li snaike,ti teuk-o vaʼal skarpanaik ti jaykʼol kuxlejal ch-echʼe. Jech yakʼojbe sbi yosilik jech kʼuchaʼal sbi stukike. 12  Pe akʼo mi ichʼbil ta mukʼ li vinike, ta onoʼox xcham;+maʼuk x-echʼ to slekil kʼuchaʼal li chonbolometik ti snaʼ xchamike.+ 13  Taje jaʼ sbelel stamojik batel li buchʼutik toj bolike+ xchiʼuk li buchʼutik tstsʼakliik batele, ti lek xa chaʼiik li kʼusitik chalik ti muʼyuk stue. (Sela). 14  Chichʼik milel kʼuchaʼal chij xchiʼuk chbatik li ta Mukinale.* Jaʼ chchabiatik yuʼun li lajelale;li ta sobe, jaʼ chventainatik yuʼun li buchʼutik tukʼike;+tsakchʼay batel li yav yakanike,+jaʼ tsnainik li Mukinale,*+ maʼuk li spasob mantal ajvalile.+ 15  Pe li Diose tspojun lokʼel ta sjuʼel* li Mukinale,*+yuʼun jaʼ chjochun lokʼel. (Sela). 16  Mu xaxiʼ yuʼun mi tspas ta jkʼulej li jun krixchanoe,mi ch-epaj yuʼun li kʼusitik oy ta snae, 17  yuʼun muʼyuk kʼusi chichʼ batel kʼalal chchame;+muʼyuk jmoj chyal batel xchiʼuk li skʼulejale.+ 18  Yuʼun lek xa chalbe sba skʼoplal stuk ti kʼu sjalil kuxule.+ (Tskʼupil kʼoptaot krixchanoetik kʼalal chapas ta jkʼuleje).+ 19  Pe chcham onoʼox kʼuchaʼal chamemik li smoltotake. Muʼyuk xa chil-o sakil osil. 20  Pe mi oy jun krixchano ti mu xaʼibe smelolal li kʼusitik taje, akʼo mi ichʼbil ta mukʼ,+maʼuk x-echʼ to slekil kʼuchaʼal li chonbolometik ti snaʼ xchamike.

Tsʼibetik ta yok vun

O «kʼusitik oy ta balumil».
Literal «xnichʼnab krixchanoetik xchiʼuk xnichʼnab viniketik».
Literal «spaltail».
O «mukinale».
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
Literal «skʼob».
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.