Salmos 45:1-17

  • Li snupunel tʼujbil ajvalile

    • «Solel xnichimaj yutsil li kʼusi chlokʼ tal ta avee» (2)

    • «Jaʼ chkʼot ta achotleb sventa ajvalil sbatel osil li Diose» (6)

    • Chtijbat yoʼonton ajvalil ta skoj ti toj kʼupil sba li lekomile (11)

    • Li nichʼnabiletike chkʼotik ta bankilal j-abteletik ta spʼejel balumil (16)

Sventa bankilal jtijson; chapanbil ta sventa «Lirio nichim». Maskil* yuʼun xnichʼnabtak Kore.+ Kʼejimol sventa kʼanbail. 45  Xpʼitpʼun koʼonton ta skoj li kʼusi leke. Xi chkale: «Li kʼejimol kuʼune* jaʼ ta sventa jun ajvalil».+ Jaʼuk jech kokʼ kʼuchaʼal li slapis+ jun jtsʼibajom ti lek xtojobe.+   Voʼot li buchʼu mas kʼupil aba ta xnichʼnab krixchanoetike. Solel xnichimaj yutsil li kʼusi chlokʼ tal ta avee.+ Jaʼ yuʼun, laj yakʼbot bendision sbatel osil li Diose.+   Chukino ta axokon li a-espadae,+ voʼot ti oy stsatsal avoʼontone.+Lapo li avichʼel ta mukʼe xchiʼuk li amukʼulale.+   Jechuk-o xapas batel kanal*+ ta amukʼulal;kajlebino batel akaʼ ta skoj li kʼusi melele, li manxoale xchiʼuk li tukʼilale,+li abatsʼikʼobe oy kʼusi labalik sba tspas.*   Tsʼubtsʼub sniʼ li aflechatake, te akʼeloj tsjip ta lum li krixchanoetike;+chchʼochʼobtabe* yoʼonton li yajkontratak ajvalile.+   Jaʼ chkʼot ta achotleb sventa ajvalil sbatel osil li Diose;+li vaxton sventa Ajvalilal* avuʼune jaʼ jun vaxton sventa tukʼilal.+   La akʼan li tukʼilale,+ pe la apʼaj li choplejale.+ Jech oxal, li Diose, li Adiose, la xjaxbot aseite+ xchiʼuk mas xkuxet avoʼonton yuʼun+ ti jaʼ mu sta li achiʼiltake.   Skotol li akʼuʼ apokʼe muibtasbil ta mirra, ta steʼel aloe* xchiʼuk ta kasia;te to ta amukʼta pasob mantal ti kʼupiltasbil ta marfile, xkuxet avoʼonton yuʼun li stijobil son ti oy yakʼile.   Li stsebetak ajvaliletike jaʼ te xchiʼukik li antsetik avuʼun ti lek ichʼbilik ta mukʼe. Li yajnil ajvalile te xa vaʼal ta abatsʼikʼob, xchʼalet* noʼox yutsil ta oro ti talem ta Ofire.+ 10  Chikintao, kuni tseb, aʼio lek avaʼi xchiʼuk tsʼetano lek achikin;chʼayo ta ajol li ateklumale xchiʼuk li sna atote. 11  Chtijbat yoʼonton ajvalil ta skoj ti toj kʼupil abae,yuʼun jaʼ kʼotem ta avajval,jaʼ yuʼun nijano aba ta stojolal. 12  Chichʼbot tal amoton li stseb Tiroe;li viniketik ti mas jkʼulejike tskʼanik ti lekuk xavile. 13  Li ta yut spasob mantal ajvalile te stsʼaylajet yutsil li stseb ajvalile;kʼupiltasbil ta* oro li skʼuʼ spokʼe. 14  Chichʼ ikʼel batel ta stojolal ajvalil, kʼupil sba tajek luchbil* li skʼuʼ spokʼ slapoj batele. Li tojol tsebetik xchiʼinoj batele chichʼik ikʼel tal ta atojolal. 15  Ta muyubajel xchiʼuk ta kuxetel oʼontonal chichʼik ikʼel tal;ch-ochik batel li ta spasob mantal ajvalile. 16  Li anichʼnabe jaʼ chkʼotik ta xkʼexol li amoltotake. Chabiiltas ta bankilal j-abteletik ta spʼejel balumil.+ 17  Chkakʼbe yojtikinik abi skotol li jaykʼol kuxlejal chtale.+ Jaʼ yuʼun, tskʼupil kʼoptaot sbatel osil li krixchanoetike.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, maskil.
Literal «Li kabteltake».
O «kuchuk avuʼun».
Literal «chchanubtasot».
O «chjomochʼtabe».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Jaʼ sbi jtekʼ teʼ ti lek xmuete. Kʼalal jaʼo tsʼibaj li Vivliae, tstunesik kʼuchaʼal perfume.
O «tʼujom».
Literal «nochʼanbil».
O «tsʼisbil».