Salmos 42:1-11

  • Tskʼupil kʼopta Dios ti jaʼ Mukʼta Jkoltavaneje

    • Chaʼi takitiʼil ta stojolal Dios kʼuchaʼal chaʼi takitiʼil jkot teʼtikalchije (1, 2)

    • «¿Kʼu yuʼun ti mu xa jnaʼ kʼusi ta jpase?» (5, 11)

    • «Ta jmala akʼo skoltaun li Diose» (5, 11)

Sventa bankilal jtijson. Maskil* yuʼun xnichʼnabtak Kore.+ 42  Xikoʼolaj kʼuchaʼal jkot teʼtikalchij ti tskʼan xa tajek yaʼi voʼe,jaʼ jech oyot xa tajek ta koʼonton ek, Dios kuʼun.   Chkaʼi takitiʼil ta stojolal Dios, ta stojolal li kuxul Diose.+ ¿Kʼusi to ora xuʼ xibat xchiʼuk ti xbat jvaʼan jba ta stojolal Diose?+   Jaʼ jveʼelinoj ta kʼakʼal akʼobal li yaʼlel jsate;skotol kʼakʼal tsaʼikun ta kʼop li krixchanoetike, xi chalike: «¿Bu oy li Adios une?».+   Xvul ta jol li kʼusitik liʼe xchiʼuk chkal skotol li kʼusi oy ta koʼontone,yuʼun jmoj toʼox chixanav xchiʼuk li epal krixchanoetike;nopem xkaʼi ti kʼun chixanav batel xchiʼukik ta sna Dios ti voʼon jbabeun batele,xi-avetkutik noʼox ta muyubajel xchiʼuk ta stojel ta vokolxchiʼuk li epal krixchanoetik ti yakal tspasik kʼine.+   ¿Kʼu yuʼun ti mu xa jnaʼ kʼusi ta jpase?+ ¿Kʼu yuʼun ti oy jvokol ta yut koʼontone? Ta jmala akʼo skoltaun li Diose,+yuʼun ta to jkʼupil kʼopta kʼuchaʼal Mukʼta Jkoltavanej kuʼun.+   Dios kuʼun, mu xa jnaʼ kʼusi ta jpas.+ Jaʼ yuʼun, ta jvulesot ta jol,+jech onoʼox chavul ta jol kʼalal te oyun ta yosilal Jordane, li ta jol vits Ermonexchiʼuk kʼalal teun ta vits Misare.*   Li natil voʼe tstak ta ikʼel li yan natil voʼta skoj ti xchajajet noʼox chyal talel avuʼun li voʼ ta tayal chʼene. Ta skoj ti xvaʼi xkoti noʼox avuʼun li voʼe, echʼ smutʼiun.*+   Chakʼbun ta ilel tukʼil kʼanelal ta kʼakʼaltik li Jeovaexchiʼuk li ta akʼobaltike, ta jkʼejintabe kʼejimoletik, taje jaʼ jun orasion ta stojolal li Dios ti jaʼ chakʼ jkuxlejale.+   Xi chkalbe li Dios ti jaʼ li tayal ton kʼotem kuʼune: «¿Kʼu yuʼun achʼayojun ta ajol?+ ¿Kʼu yuʼun ti chkat koʼonton ta skoj ti chakʼ jvokol li kajkontrae?».+ 10  Toj echʼ xa noʼox chopol* ti kʼu yelan tslabanun li kajkontrae;skotol kʼakʼal tsaʼikun ta kʼop, xi chalike: «¿Bu oy li Adios une?».+ 11  ¿Kʼu yuʼun ti mu xa jnaʼ kʼusi ta jpase? ¿Kʼu yuʼun ti oy jvokol ta yut koʼontone? Ta jmala akʼo skoltaun li Diose,+yuʼun ta to jkʼupil kʼopta kʼuchaʼal Mukʼta Jkoltavanej kuʼun xchiʼuk Dios kuʼun.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, maskil.
O «bikʼit vitse».
O «smukiun».
O jaʼ van skʼoplal «Xkoʼolaj kʼuchaʼal chvochʼik jbakil».