Salmos 39:1-13

  • Batsʼi jlikel noʼox li kuxlejale

    • Xkoʼolaj kʼuchaʼal jun noʼox velta chkichʼtik ikʼ li xkuxlejal jun krixchanoe (5, 11)

    • «Mu asatuk noʼox xavil li yaʼlel jsate» (12)

Sventa bankilal jtijson; yuʼun Jedutun.*+ Skʼejimol David. 39  Xi laj kale: «Ta jchabi jba leksventa mu jsaʼ jmul ta kokʼ.+ Chkakʼbe lek svosal ke+kʼalal te oy ta jtojolal li buchʼu toj chopole».   Muʼyuk kʼusi lokʼ ta ke xchiʼuk tsʼijil likom;+mi jaʼuk bu lokʼ ta ke li kʼusi leke,pe mas to tsatsaj li kʼusi kʼux chkaʼie.   Xtiltun* laj kaʼi li koʼontone. Pe mas to xtiltun kʼalal la jnopbe skʼoplale.* Vaʼun, xi laj kale:   «Kajval Jeova, akʼbun jnaʼ bu to chikʼot ta tsutselxchiʼuk ti jayib kʼakʼal kuxulune,+sventa jnaʼ kʼu yuni jalil li jkuxlejale.*   Yuʼun jayib noʼox kʼakʼal avakʼoj ti kuxulune;+batsʼi jlikel noʼox ta sba asat ti kʼu sjalil chikuxie.+ Ta melel, akʼo mi lek tsotsik yilel skotol li krixchanoetike, batsʼi chʼabal kʼusi stu, xkoʼolaj kʼuchaʼal jun noʼox velta chkichʼkutik ikʼ.+ (Sela).   Ta melel, skotol krixchano j-echʼelbe noʼox chjelav kʼuchaʼal axinaltik.* Jecheʼ chakʼbe yipal. Tstsob ep skʼulejal, pe mu snaʼ buchʼu tskʼupin.+   Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi xuʼ jpat-o koʼonton, Kajval Jeova? Voʼot noʼox atuk ti jpatoj koʼonton ta atojolale.   Koltaun lokʼel ta skotol li jpaltailtake.*+ Mu xavakʼ ti akʼo slabanun li bol krixchanoe.   Tsʼijil likom;muʼyuk kʼusi laj kal,+yuʼun voʼot avakʼojbun li jvokole.+ 10  Lokʼesbun li jvokol avakʼojbune. Kʼunibemun xa, yuʼun tsmajun li akʼobe. 11  Chavakʼbe kastigo sventa chatukʼibtas ta skoj spaltail* li jun krixchanoe;+chalajesbe li kʼusi tsots skʼoplal chile, jech kʼuchaʼal tspas li jkot bikʼit chon ti chkʼux kʼuʼil pokʼile. Ta melel, li xkuxlejal jun krixchanoe xkoʼolaj kʼuchaʼal jun noʼox velta chkichʼkutik ikʼ.+ (Sela). 12  Kajval Jeova, chikintao li j-orasione,chikintabun ti xivokolet ta jkʼan chakoltaune.+ Mu asatuk noʼox xavil li yaʼlel jsate. Yuʼun jyanlumun noʼox chavilun,+jun jxanvil ti j-echʼelbe noʼoxe, jech kʼuchaʼal echʼik li jmoltotake.+ 13  Mu xakʼelun tal kʼalal xkapet ajol sventa ximuyubajyoʼ to mu xicham xchiʼuk yoʼ to liʼ oyune».

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, Jedutun.
Literal «Kʼakʼub».
O «kʼalal la jikʼ koʼontone».
O «ti kʼu yuni jalil j-echʼelbeune».
O «keovaltik».
O «li jchopoliltake».
O «xchopolil».