Salmos 38:1-22

  • S-orasion li buchʼu sutesoj yoʼonton ti chil svokole

    • Chil tajek svokol xchiʼuk chat tajek yoʼonton (6)

    • Chchikintabat yuʼun Jeova li buchʼu smalaoj chkoltaatike (15)

    • «La jvul tajek koʼonton ta skoj li jmule» (18)

Skʼejimol David; sventa svulesobil ta sjol li krixchanoetike. 38  Kajval Jeova, mu ta skʼakʼaluk avoʼonton xavakʼbun mantalxchiʼuk mu ta skapemaluk ajol xatukʼibtasun.+   Yuʼun matsʼal xa aflechatak ta yutil to jbekʼtalxchiʼuk kaʼiojbe xa xkʼuxul ti kʼu yelan chavakʼ jvokole.+   Ip sjunul jbekʼtal* ta skoj ti ilinemot ta jtojolale. Muʼyuk xa jun koʼonton* ta skoj ti la jsaʼ jmule.+   Yuʼun kʼot xa kʼalal jol li jpaltailtake;*+xkoʼolaj kʼuchaʼal alal ikatsil ti mu xa xlik kuʼune.   Tuibem xa xchiʼuk chpojovin xa li jyayijemalta skoj li jbolile.   Chkil tajek jvokol xchiʼuk chkat tajek koʼonton;xital xibat noʼox ta skoj at-oʼonton skotol kʼakʼal.   Oy kʼusi xtiltun chkaʼi li ta yut jbekʼtale;*ip sjunul li jbekʼtale.+   Alubem likom xchiʼuk batsʼi chevbil* xa likom laj kaʼi;xi-avet ta okʼel ta skoj ti chkat koʼontone.   Kajval Jeova, aviloj skotol li kʼusi tskʼan koʼontonexchiʼuk aviloj lek ti ta jikʼ koʼontone. 10  Xpʼitpʼun li koʼontone, laj xa li kipalexchiʼuk tupʼ xa batel li jsate.*+ 11  Li kamigotake xchiʼuk li jchiʼiltake mu skʼan xchiʼinikun ta skoj li jvokolexchiʼuk nom noʼox yakʼoj sbaik ta jtojolal li buchʼutik lek xkojtikine. 12  Li buchʼutik tskʼan tsmilikune yakʼojik jpetsʼal;li buchʼutik tskʼan chakʼik jvokole chopol chkʼopojik ta jtojolal;+skotol kʼakʼal xkʼuxoj xa stanal yeik ta loʼlavanej. 13  Pe xikoʼolaj kʼuchaʼal pakʼchikin,* yuʼun muʼyuk la jchikinta;+xikoʼolaj kʼuchaʼal umaʼ, yuʼun mi jsetʼuk* likʼopoj.+ 14  Xikoʼolaj xa kʼuchaʼal jun vinik ti mu xaʼi kʼoponele,ti muʼyuk kʼusi chlokʼ jsetʼuk* ta ye sventa tspak skʼoplale. 15  Yuʼun jmalaoj ti voʼot chakoltaune, Kajval Jeova,+vaʼun la atakʼbun, Jeova Dios kuʼun.+ 16  Yuʼun xi laj kale: «Mu me xmuyubajikuk xa ta jtojolalmi jaʼuk ti xkuxetuk xa yoʼontonik kʼalal mi chʼulpʼij* kakane». 17  Yuʼun jutuk xa mu liyal ta lumxchiʼuk mi jsetʼuk* x-echʼ li kʼusi kʼux chkaʼie.+ 18  Laj kal ta jamal li jpaltaile;*+la jvul tajek koʼonton ta skoj li jmule.+ 19  Pe toj tsots yipik* xchiʼuk lek xuʼ yuʼunik li kajkontratake,*epajemik li buchʼutik ta jech noʼox spʼajojikune. 20  Chopol tspakbeikun sutel li kʼusi lek jpasojbeike;tskontrainikun sventa mu jaʼuk jpas li kʼusi leke. 21  Kajval Jeova, mu xaviktaun, Dios kuʼun, mu nomuk xavakʼ aba ta jtojolal.+ 22  Laʼ ta anil, laʼ koltaun,Kajval Jeova, voʼot ti jkoltavanejot kuʼune.+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «Muʼyuk xa bu lek jutebuk jbekʼtal».
Literal «Muʼyuk lekilal ta jbakiltak».
O «li jchopoliltake».
Literal «Solel xtiltun li jpate».
O «vochʼbil».
Literal «li slusal jsate».
O «kok; buchʼu makal xchikin».
O «jutebuk».
O «jutebuk».
O «tsʼulpʼij».
O «jutebuk».
O «li jchopolile».
Literal «kuxulik».
O jaʼ van skʼoplal «Pe epik li buchʼutik ta jech noʼox tskontrainikune».