Salmos 35:1-28

  • La spas orasion sventa xkoltaat ta skʼob yajkontratak

    • Chnamaj batel li yajkontratake (5)

    • Ta jkʼupil kʼoptaot kʼalal tsobol epal krixchanoetike (18)

    • Chʼabal srasonal spʼajojikun (19)

Salmo yuʼun David. 35  Kajval Jeova, pakbun jkʼoplal ta stojolal li kajkontratake;+tsako ta kʼop li buchʼu tstsakikun ta kʼope.+   Tsako li akʼox eskudoe* xchiʼuk li amukʼta eskudoe+xchiʼuk totsan tal sventa xapakbun jkʼoplal.+   Yeʼo muyel alansa xchiʼuk li avekʼel sventa paskʼop* yoʼ chatsak-o ta kʼop li buchʼu tskontrainikune.+ Xi xavalbune: «Voʼon ta jkoltaot».+   Li buchʼutik tsmilikun yaʼiike akʼo yichʼik kʼexlaltasel xchiʼuk akʼo mu xkʼot ta pasel li kʼusi snopoj tspasike.+ Akʼo ta kʼexlaluk sutik batel li buchʼu snopoj tslajesbeikun jkʼoplale.   Jechuk xkʼotik kʼuchaʼal solepal* kʼusitik ti chkuchat batel ta ikʼe,akʼo namajesatikuk batel yuʼun li yaj-anjel Jeovae.+   Akʼo ikʼmutsʼanuk* xchiʼuk bililuk ti bu chanavikkʼalal nutsbilik yuʼun li yaj-anjel Jeovae.   Yuʼun ta jech noʼox snakʼojik* jun petsʼ sventa tstsakikun;ta jech noʼox sjokʼojbeikun jchʼenal.   Akʼo ta aniluk xtal ta stojolalik li vokolile;jaʼuk te xpʼaj* stukik li ta petsʼ snakʼojike;*teuk akʼo syak sba stukik xchiʼuk akʼo te lajikuk.+   Yan li voʼone chimuyubaj ta stojolal Jeova;xkuxet koʼonton ta sventa li kʼusitik spasoj sventa chkoltavane. 10  Xi chkal ta sjunul koʼontone: «Kajval Jeova, ¿buchʼu la xkoʼolaj jech kʼuchaʼal li voʼote? Voʼot chakolta lokʼel ta skʼob buchʼutik mas tsotsik+ li buchʼu mu xpak yuʼun skʼoplale,chakolta lokʼel ta skʼob j-elekʼetik li buchʼu mu xpak yuʼun skʼoplale xchiʼuk li buchʼu abol sbae».+ 11  Chtalik ta jtojolal li chopol testigoetike,+tsjakʼbeikun li kʼusitik mu jnabe skʼoplale. 12  Chopol tspakbeikun sutel li kʼusi lek jpasojbeike,+jaʼ yuʼun chkat-o koʼonton yuʼunik. 13  Pe kʼalal ipajike, la jlap chʼixal kʼuʼil;*la jpas ayuno* ta skoj at-oʼontonxchiʼuk kʼalal muʼyuk xitakʼbat li orasion la jpas ta stojolalike, 14  laj kat koʼonton, yuʼun xkoʼolaj kʼuchaʼal cham kamigo o jchiʼil ta vokʼel laj kaʼi;la jnijan jba ta skoj li jvokole, xkoʼolaj kʼuchaʼal kʼalal oy buchʼu chcham smeʼe. 15  Pe kʼalal la jmak* kakane, muyubajik xchiʼuk la stsob sbaik;la stsob sbaik sventa ta nakʼal* tsjipikun ta lum;la slilinikun xchiʼuk muʼyuk tsʼijil komik ta sjutel* jmul. 16  Solel tslabanikun ta skoj ti spʼajojikun* li chopol krixchanoetike,xkʼux xa stanal yeik ta jtojolal.+ 17  Kajval Jeova, ¿kʼu to van sjalil ti jech noʼox chakʼelvan tale?+ Koltaun lokʼel ta skoj ti chkontrainvanike,+koltao lokʼel ta stojolal chʼiom leonetik*+ li jkuxlejal ti ep sbalile. 18  Vaʼun, ta jtojbot ta vokol li ta mukʼta tsobobbaile;+ta jkʼupil kʼoptaot kʼalal tsobol epal krixchanoetike. 19  Mu xavakʼ ti xmuyubajik xa li buchʼutik ta jech noʼox tskontrainikune;mu xavakʼ ti smutsʼ xa sat tskʼel sbaik ta xchopolil yoʼontonik+ li buchʼutik chʼabal srasonal spʼajojikune.+ 20  Yuʼun maʼuk chalbeik skʼoplal li jun oʼontonale,kʼajomal noʼox te xnoplajetik ta sloʼlael li manxoetik ta balumile.+ 21  Xjachʼoj lek yeik tslabanikun,xi chalike: «¡Stotuk-o yaʼi!* Laj kil ta jsat jtuktik un». 22  Kajval Jeova, aviloj li kʼusi kʼotem ta pasele. Mu teuk noʼox tsʼijil xakom.+ Jeova, mu me teuk noʼox akʼelojun tal ta nom.+ 23  Likan xchiʼuk totsan tal sventa xapakbun jkʼoplal,Jeova Dios kuʼun, pakbun jkʼoplal ta skoj li kʼusi ta jnuptane. 24  Kajval Jeova, Dios kuʼun, tukʼ xachapanun ta skoj li atukʼilale;+mu xavakʼ ti xmuyubajik xa kajkontratak ta skoj ti chkil jvokole. 25  Mu me xiuk xalbe sbaike: «¡Jaʼ jech ta jkʼantik leʼ une!». Mu me xiuk xalike: «Yichʼ xa kuʼuntik un».+ 26  Akʼo ta kʼexlaluk xkom skotolik xchiʼuk chʼabaluk xa ichʼbilik ta mukʼli buchʼutik xmuyubajik xa ta skoj li jvokole. Akʼo pixatikuk ta kʼexlal xchiʼuk bikʼtajesbatuk skʼoplalik li buchʼu xtoyet xa chaʼi sbaik ta jtojolale. 27  Yan li buchʼutik tskʼanik ti tukʼuk jkʼoplale akʼo avanikuk ta muyubajel;nopajtikuk xi xalike: «Akʼo yichʼ mukʼibtasbel skʼoplal li Jeovae, ti kʼupil chil kʼalal jun yoʼonton li yajtunele».+ 28  Vaʼun, chalbe batel skʼoplal* atukʼilal li kokʼe+xchiʼuk ta jkʼupil kʼoptaot skotol kʼakʼal.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼox makobbail ti jaʼ mas tstunesik li j-akʼflechaetike.
O «avekʼel ti chaʼjot ye».
O «spat». Kʼelo Glosario, solepal.
O «ikʼpulanuk».
O «smukojik».
O «stsʼuj».
O «smukojike».
Kʼelo Glosario, chʼixal kʼuʼil.
Kʼelo Glosario, ayuno.
O «tʼab».
O «mukul».
O «snopel».
O jaʼ van skʼoplal «Toj chopol chlabanvanik ta skoj jun pan».
O «chʼiom leonetik ti xtinlajet sjolik».
O «¡Sta-o li kʼusi kʼot ta stojolale!».
O «tsnopbe skʼoplal».