Salmos 34:1-22

  • Tskolta yajtuneltak li Jeovae

    • «Jmoj jtoybetik skʼoplal li sbie» (3)

    • Chchabivan li yaj-anjel Jeovae (7)

    • «Pasik preva, vaʼun chavilik ti toj lek li Jeovae» (8)

    • «Mi junuk sbakil laj yichʼ kʼasbel» (20)

Salmo yuʼun David, jaʼo kʼalal la spas sba ta chuvaj yilel+ ta stojolal Abimeleke, ti nutsat lokʼele, vaʼun la stam batel sbe. א [alef] 34  Skotol ora ta jkʼupil kʼopta li Jeovae;mu xpaj ke ta skʼupil kʼoptael. ב [bet]   Mukʼ jkʼoplal chkaʼi jba ta stojolal li Jeovae;+taje chkʼot ta xchikin li manxoetike, vaʼun chmuyubajik. ג [guimel]   Koʼol jmukʼibtasbetik skʼoplal li Jeovae;+jmoj jtoybetik skʼoplal li sbie. ד [dalet]   Oy kʼusi la jkʼanbe li Jeovae, vaʼun la stakʼbun.+ Jaʼ la skoltaun lokʼel ta sventa li kʼusitik ta xixiʼoe.+ ה [e]   Li buchʼutik la skʼelik batele xojobinaj satik ta muyubajel.Mu xuʼ xichʼ kʼexlaltasel li satike. ז [sayin]   Voʼon ti bikʼit kakʼoj jbae la jta ta kʼoponel li Jeovae, vaʼun la xchikintabun. Jaʼ la skoltaun ta skotol li jvokoltake.+ ח [jet]   Li yaj-anjel Jeovae te xjoyet ta stojolal li buchʼutik xiʼtaojik* Diose+xchiʼuk chkoltaatik.+ ט [tet]   Pasik preva, vaʼun chavilik ti toj lek li Jeovae;+xmuyubaj noʼox li buchʼu tsaʼ snakʼobbail ta stojolale. י [yod]   Xiʼtaik Jeova akotolik li voʼoxuk ti chʼuloxuk yuʼune,yuʼun muʼyuk kʼusi tspas palta yuʼunik li buchʼutik xiʼtaojike.+ כ [kaf] 10  Kʼalal ta tsatsal chʼiom leonetik* chilik viʼnal,yan li buchʼutik tsaʼik Jeovae muʼyuk bu tspas palta yuʼunik li kʼusitik leke.+ ל [lamed] 11  Laʼik, kuni nichʼnabtak, chikintabeikun;ta jchanubtasoxuk ta xiʼtael li Jeovae.+ מ [mem] 12  ¿Buchʼu ti xmuyubaj noʼox tskʼan chkuxiexchiʼuk ti tskʼupin yaʼi jal xkuxlejale?+ נ [nun] 13  Vaʼun bi, skʼan xapajes avokʼ ta sventa li kʼusi chopole+xchiʼuk skʼan xapajes ave ta loʼlavanej.+ ס [samek] 14  Chʼako aba lokʼel ta sventa li kʼusi chopole, jaʼuk xapas li kʼusi leke;+jaʼuk xasaʼ li jun oʼontonale xchiʼuk jaʼuk xatsʼakli batel.+ ע [ayin] 15  Te yakʼoj sat Jeova ta stojolal li buchʼutik tukʼike+xchiʼuk chchikintabe kʼalal xvokoletik tskʼanik koltaele.+ פ [pe] 16  Pe kontra chil Jeova li buchʼutik tspasik kʼusitik chopole,chtupʼbat skʼoplalik ta balumil.+ צ [sade] 17  Xvokoletik ta stojolal Jeova li buchʼutik tukʼike, vaʼun aʼibatik,+jaʼ koltaatik lokʼel ta skotol li svokolike.+ ק [kof] 18  Nopol oy Jeova ta stojolal li buchʼutik muʼyuk xa te tsakal chaʼi li yoʼontonike;+tskolta li buchʼutik chat yoʼontonike.*+ ר [rex] 19  Toj ep svokol li buchʼu tukʼ yakʼoj sbae,+pe chkoltaat yuʼun Jeova ta skotol li svokole.+ ש [xin] 20  Yakal chchabibe skotol li sbakile;mi junuk sbakil laj yichʼ kʼasbel.+ ת [taw] 21  Li buchʼu toj chopole jaʼ chmilat yuʼun li vokolile;chtabat smulik li buchʼutik spʼajojik li buchʼutik tukʼe. 22  Yakal chchabibe xkuxlejal yajtuneltak li Jeovae;mi junuk buchʼu chtabat smulik li buchʼutik tsaʼ snakʼobbailik ta stojolale.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «chʼiom leonetik ti xtinlajet sjolike».
O «chibajem yoʼontonike».