Salmos 27:1-14

  • Jaʼ tsatsal pojobbail sventa jkuxlejal li Jeovae

    • Ta jkʼupinbe skʼelel li stemplo Diose (4)

    • Akʼo mi xiktaun li jtot jmeʼe, jaʼ tsventainun li Jeovae (10)

    • «Pato avoʼonton ta stojolal Jeova» (14)

Salmo yuʼun David. 27  Jaʼ sakil osil kʼotem kuʼun+ li Jeovae xchiʼuk jaʼ jkoltavanej kuʼun. ¿Buchʼu van xuʼ jxiʼta?+ Jaʼ tsatsal pojobbail kuʼun sventa jkuxlejal+ li Jeovae. ¿Buchʼu van xuʼ sibtasun?   Kʼalal la stsakikun ta kʼop sventa tsbikʼikun junlej+ li buchʼutik toj chopolike,jaʼ mak* yakan stukik xchiʼuk jaʼ yalik ta lum li kajkontratake.   Akʼo mi tsjoyiikun sventa tskontrainikun li soltaroetike,muʼyuk ch-och xiʼel ta koʼonton.+ Akʼo mi xlik kʼop sventa tskontrainikun,jech-o jpatoj koʼonton ta stojolal.   Jtos noʼox li kʼusi jkʼanojbe Jeovae—jpʼel ta koʼonton jaʼ ta jsaʼo batel—jaʼ ti teuk xinaki ta sna Jeova ti jayib kʼakʼal kuxulune,+sventa teuk-o jkʼelojbe li yutsil slekilal Jeovaexchiʼuk ti jkʼupinbe skʼelel* li stemploe.+   Yuʼun jaʼ te tsnakʼun* ta snakʼobbail kʼalal jaʼo yorail vokolile;+te tsnakʼun li ta yut skarpana ti bu lek nakʼale;+te chluchanun muyel ta sba mukʼta ton.+   Avi une, laj xa jtsal li kajkontratak ti joyol ta jtojolale;xi-avet ta muyubajel kʼalal chkakʼ milbil matanal li ta skarpanae;ta jkʼupil kʼopta ta kʼejimoletik* li Jeovae.   Kajval Jeova, chikintabun kʼalal xivokolet ta atojolale;+akʼo ta ilel slekil avoʼonton ta jtojolal xchiʼuk takʼbun.+   Li koʼontone xi tsvules ta jol li amantale: «Jpʼeluk avoʼonton xasaʼikun». Kajval Jeova, li voʼone jpʼel koʼonton ta jsaʼot.+   Mu xanakʼ* asat ta jtojolal.+ Mu xajipun komel ta skapemal ajol ti voʼon avajtunelune. Voʼot jkoltavanejot kuʼun;+mu xajipun o mu xaviktaun komel, voʼot li jpojvanej Diosot kuʼune. 10  Akʼo mi xiktaun komel li jtot jmeʼe,+jaʼ onoʼox tsventainun li Jeovae.+ 11  Akʼbun kil li abee, Kajval Jeova,+beiltasun batel ta sbelel tukʼilal sventa muʼyukuk kʼusi spasbun li kajkontratake. 12  Mu xavakʼun ta skʼob li kajkontratake,+yuʼun jecheʼ sjutojbeikun* jmul+xchiʼuk tskʼan tsyayijesikun. 13  ¿Bu oyun jechuk ti muʼyukuk xchʼunel koʼontonti chkilbe li slekil yoʼonton Jeova yoʼ to kuxulune?*+ 14  Pato avoʼonton ta stojolal Jeova;+tsotsuk avoʼonton xchiʼuk mu me xachibaj.+ Ta melel, pato avoʼonton ta stojolal Jeova.

Tsʼibetik ta yok vun

O «tʼab».
O «ti jnopbe lek skʼoplal kʼalal ta jkʼel».
O «tsmukun».
O «ta jtijbe sonetik».
O «xamuk».
O «snopojbeikun».
O jaʼ van skʼoplal «Ta sjunul koʼonton jchʼunoj ti chkilbe li slekil yoʼonton Jeova yoʼ to kuxulune».