Salmos 22:1-31

  • Chat toʼox yoʼonton, pe lik smuyubta li Diose

    • «Dios kuʼun, ¿kʼu yuʼun ti laj aviktaune?» (1)

    • «Chakʼik ta suerte li jkʼuʼ jpokʼe» (18)

    • Tskʼupil kʼopta Dios ta tsobobbail (22, 25)

    • Skotol li krixchanoetike chichʼik ta mukʼ Dios (27)

Sventa bankilal jtijson; chapanbil ta sventa «Meʼ teʼtikalchij ta xojobal kʼakʼal kʼalal jaʼ to chlokʼ tale».* Skʼejimol David. 22  Dios kuʼun, Dios kuʼun, ¿kʼu yuʼun ti laj aviktaune?+ ¿Kʼu yuʼun ti nom oyot ta jtojolal ti muʼyuk chakoltaune,ti nom oyot ti mu xavaʼi ti xi-avet ta skoj jvokole?+   Dios kuʼun, xivokolet-o ta kʼakʼaltik, pe mu xatakʼbun;+xchiʼuk muʼyuk tsʼijil chikom xtok li ta akʼobaltike.   Pe li voʼote chʼulot,+joyol ta apat axokon tskʼupil kʼoptaot li Israele.   La spat yoʼontonik ta atojolal li jtot jmeʼkutike;+la spat yoʼontonik, vaʼun jech la akoltaan-o.+   Xvokoletik ta atojolal, vaʼun la akolta;la spat yoʼontonik ta atojolal, vaʼun mu jecheʼuk laj yakʼ sbaik ta kʼexlal.+   Pe jaʼ jechun kʼuchaʼal xuvit, maʼuk krixchanoun,pʼajbilun yuʼun* li krixchanoetike xchiʼuk tslabanun li jteklume.+   Tsnaʼleikun skotolik li buchʼutik chilikune;+chlabanvanik xchiʼuk sjim xa sjol tstseʼintaikun,+ xi chalike:   «La skʼuban sba ta stojolal Jeova. ¡Jaʼ akʼo koltaatuk un! ¡Akʼo pojatuk, yuʼun kʼanbil tajek!».+   Voʼot la alokʼesun tal ta yalajeb jmeʼ,+voʼot la akʼelun sventa junuk koʼonton kʼalal chakʼbun jchuʼ li jmeʼe. 10  Laj kichʼ kʼubanel sventa xachabiun tal* kʼalal li-ayane;voʼot onoʼox Jdiosot kʼalal te toʼox tikʼilun ta yalajeb jmeʼe. 11  Mu me teuk noʼox akʼelojun tal ta nom, yuʼun nopol xa oy ta jtojolal li jvokole+xchiʼuk muʼyuk buchʼu yan xuʼ skoltaun.+ 12  Liʼ joyol ta jtojolal epal chʼiom tot vakaxetike;+liʼ joyol ta jtojolal li tsatsal tot vakaxetik ta Basane.+ 13  Xjachʼoj tajek yeik ta jtojolal,+xkoʼolaj kʼuchaʼal jkot leon ti tsots x-avet xa tslilin ta tiʼel li sveʼele.+ 14  Chkichʼ malel kʼuchaʼal voʼ;pitkʼujem lokʼel skotol li jbakiltake. Xkoʼolaj kʼuchaʼal chab* li koʼontone;+ti ch-unij ta yut jbekʼtale.+ 15  Takijem xa kipal jech kʼuchaʼal li sjepelul kʼusi pasbil ta lum ti takin xae;+tspakʼ sba ta ke li kokʼe;+la ajipun yalel ta chʼen sventa xicham.+ 16  Yuʼun liʼ joyol ta jpat jxokon li tsʼiʼetike;+jech chnopajik ta jtojolal kʼuchaʼal epal jpaschoplejaletik,+jech kʼuchaʼal jkot leon ti xnitlajetik ta kakan xchiʼuk ta jkʼobe.+ 17  Xchap kuʼun skotol li jbakiltake.+ Tskʼelikun xchiʼuk te yakʼoj-o satik ta jtojolal. 18  Tspukbe sbaik li jkʼuʼ jpokʼexchiʼuk chakʼik ta suerte li jkʼuʼ jpokʼe.+ 19  Pe li voʼote, Kajval Jeova, mu me teuk noʼox akʼelojun tal ta nom.+ Voʼot kipalot; laʼ koltaun ta anil.+ 20  Koltaun lokʼel li ta espadae,koltao lokʼel ta sniʼ yichʼak* tsʼiʼetik li jkuxlejal ti ep sbalile.+ 21  Pojun lokʼel li ta ye leone xchiʼuk li ta xulub teʼtikal tot vakaxe;takʼbun xchiʼuk koltaun.+ 22  Chkalbe skʼoplal abi ta stojolal li kermanotake;+ta jkʼupil kʼoptaot ta stojolal tsobobbail.+ 23  ¡Voʼoxuk ti axiʼtaojik* Jeovae, kʼupil kʼoptaik! ¡Voʼoxuk li snitilulaloxuk Jakobe, mukʼibtasbeik skʼoplal!+ Voʼoxuk li snitilulaloxuk Israele, vaʼano abaik ta stojolal sventa xaxiʼtaik. 24  Yuʼun muʼyuk spʼajoj xchiʼuk muʼyuk chopol yilojbe svokol li buchʼu ilbajinbile;+muʼyuk bu snakʼoj* sat ta stojolal.+ Chikintabat kʼalal xvokolet la skʼan koltael ta stojolale.+ 25  Ta jkʼupil kʼoptaot ta mukʼta tsobobbail;+ta jpas li kʼusi kakʼoj ke ta spasel kʼalal te skʼelojik li buchʼutik xiʼtaojik Diose. 26  Chveʼik li manxoetike xchiʼuk jun yoʼonton chkomik;+li buchʼutik tsaʼik Jeovae tskʼupil kʼoptaik.+ Kʼupinik li kuxlejal* sbatel osile. 27  Skotol li krixchanoetik kʼalal to spajeb balumile chvul ta sjolik li Jeovae xchiʼuk tsutik tal ta stojolal. Skotol li utsʼ alaliletik ta mukʼtik lumetike tskejan sbaik ta atojolal.+ 28  Yuʼun jaʼ Ajvalil li Jeovae;+jaʼ ch-ajvalilaj ta stojolal li mukʼtik lumetike. 29  Skotol li jkʼulejetik* ta balumile chveʼik xchiʼuk tskejan sbaik;skotol li buchʼutik chyalik batel ta pukuktike* tskejan sbaik ta stojolal;mi junuk buchʼu xuʼ yuʼun ti ta stuk noʼox kuxule. 30  Chtunik ta stojolal Dios li snitilulalike;chichʼik albel ta sventa Jeova li jkʼol kuxlejal chtale. 31  Chtalik, vaʼun chalbeik skʼoplal li stukʼilale. Chalbeik skʼoplal kʼusitik spasoj Dios li krixchanoetik ti muʼyuk to vokʼemike.

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ van skʼoplal snukʼilal o jtosuk kʼu yelan chichʼ tijel son.
O «kʼexlaltasbilun yuʼun».
Literal «La sjipikun batel ti bu oyot».
Yaʼeluke, jaʼ skʼoplal ti bu tskʼej spomik li chanul pom ti anil snaʼ x-unije.
Literal «skʼob».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «smukoj».
Literal «Kuxuluk li avoʼontonik».
Literal «buchʼutik jupʼemik».
O «lumtike».