Salmos 2:1-12

  • Jeova xchiʼuk li buchʼu stʼujoje

    • Chlabanatik yuʼun Jeova li mukʼtik lumetike (4)

    • Tsvaʼan ajvalil yuʼun li Jeovae (6)

    • Ichʼik ta mukʼ li nichʼonile (12)

2  ¿Kʼu yuʼun ti xvochlajet* noʼox li mukʼtik lumetikexchiʼuk ti xkʼuxoj xa stanal yeik chalik* kʼusi chʼabal sbalil li krixchanoetike?+   Tsvaʼan sbaik lek li ajvaliletik ta balumilexchiʼuk li buchʼutik tsots yabtelike jmoj tstsob sbaik+sventa tskontrainik li Jeovae xchiʼuk li buchʼu stʼujoje.*+   Xi chalike: «¡Jtuchʼbetik li skadenaikexchiʼuk jtitunbetik li xchʼojonike!».   Tstseʼintaatik yuʼun li buchʼu te chotol ta vinajele;chlabanatik yuʼun li Jeovae.   Ta skʼakʼal yoʼonton chkʼoponatikli vaʼ kʼakʼale xchiʼuk tsibtasatik tajekta skoj ti solel xtiltun skʼakʼal yoʼontone,  xi ch-albatike: «Voʼon jvaʼanoj jtuk li ajvalil kuʼun+te ta Sione,+ li ta chʼul vits kuʼune».   Akʼbeikun kal li mantal yaloj Jeovae;xi laj yalbune: «Voʼot jnichʼonot,+avie likʼot xa ta atot.+   Kʼanbun, vaʼun chkakʼbot arextoin* li mukʼtik lumetikexchiʼuk chkakʼbot sventa xavuʼunin kʼalal to spajeb balumil.+   Chalajes li mukʼtik lumetik ta vaxton* ti pasbil ta takʼine+xchiʼuk chalilin kʼuchaʼal jun vaso ti pasbil ta lume».+ 10  Jaʼ yuʼun li avie, ajvaliletik, akʼo ta ilel apʼijilik;jchapanvanejetik ta balumil, chʼamik li tukʼibtasele.* 11  Ichʼik lek ta mukʼ Jeova kʼalal chatunik ta stojolale,ta muyubajeluk noʼox me xavichʼik ta mukʼ. 12  Ichʼik ta mukʼ* li nichʼonile,+mi moʼoje, ch-ilin me li Diosexchiʼuk chalajik ta be,+yuʼun anil tajek chlik li skʼakʼal yoʼontone. Xmuyubajik noʼox li buchʼu tsaʼ snakʼobbailik ta stojolale.

Tsʼibetik ta yok vun

O «x-avlajet».
O «tsnopbeik skʼoplal».
O «li Skristoe».
O «ta apukulal; apartein».
Kʼelo Glosario, vaxton.
O «pʼijubtasele».
Literal «Tsʼutsʼik».