Salmos 19:1-14

  • Li spasbentak Dios xchiʼuk li smantaltake ch-albat batel skʼoplal

    • «Li kʼusitik oy ta vinajele yakal chalbeik smukʼulal li Diose» (1)

    • «Tukʼ li smantal Jeovae, chakʼ kipaltik yan velta» (7)

    • «Jmultak ti bu muʼyuk laj kakʼ venta la jpase» (12)

Sventa bankilal jtijson. Skʼejimol David. 19  Li kʼusitik oy ta vinajele yakal chalbeik smukʼulal li Diose;+tspukbeik skʼoplal li yabtel skʼobe.+   Jujun kʼakʼal xburbun* kʼuchaʼal voʼ li skʼopojelike,jujun akʼobal chakʼik ta ojtikinel li Diose.   Mu xkaʼibetik yechʼomal yeik, mu xvinaj skʼopojelik;mu stakʼ aʼibel yechʼomal snukʼik.   Pe laj yichʼ aʼiel ta spʼejel balumil li yaʼyejikexchiʼuk kʼot kʼalal to ta stiʼiltak balumil ti bu oy jnaklejetike.*+ Li Diose la xlichʼanbe skarpana ta vinajel li kʼakʼale.   Xkoʼolaj kʼuchaʼal jun jnupunel kerem ti chlokʼ talel li ta kuarto sventa achʼ jnupunele;xmuyubaj kʼuchaʼal jun tsatsal vinik ti yakal ch-anilaje.   Chlokʼ talel ta jot stiʼil vinajelxchiʼuk chbat yakʼ talel velta kʼalal to ta jot stiʼil xtok;+xchiʼuk chkʼot xkʼixnal ta stojolal skotol li kʼusitike.   Tukʼ li smantal Jeovae,+ chakʼ kipaltik yan velta.+ Xuʼ jpat koʼontontik yuʼun+ li kʼusi tsvules ta joltik li Jeovae, tspʼijubtas li buchʼu muʼyuk spʼijile.+   Li kʼusi chal Jeova akʼo xichʼ pasele toj tukʼik, xpatet koʼontontik yuʼun;+muʼyuk xchopolil li smantal Jeovae, chakʼ xojobajuk li jsatike.+   Chʼul li xiʼtael* Jeovae,+ te-o sbatel osil. Li kʼusi chkʼot ta nopel yuʼun Jeovae jaʼ melel, lek tukʼ skotol.+ 10  Mas to kʼupil sba kʼuchaʼal li oroe,mas to kʼupil sba kʼuchaʼal li lekil oroe+xchiʼuk mas to chiʼ kʼuchaʼal li pome,+ li pom ti stsʼujtsʼun chlokʼ tal ta snae. 11  Jaʼ pʼijubtasbilik-o avajtuneltak li kʼusitik taje;+mukʼ me smoton tstaik mi la xchʼunike.+ 12  ¿Mi oy buchʼu chakʼ venta li kʼusi chopol chbat ta pasel yuʼun stuke?+ Chʼaybun li jmultak ti bu muʼyuk laj kakʼ venta la jpase. 13  Xchiʼuk pajtsanun sventa mu jpas li kʼusi sventa toyobbaile;+mu xavakʼ akʼo stsalun.+ Vaʼun, jech chʼabal jmul+xchiʼuk chʼabal ta jpas li mulil ti toj kʼexlal sbae.* 14  Kajval Jeova, akʼo kʼupiluk sba xavaʼi li kʼusitik chlokʼ ta kee xchiʼuk li kʼusi ta jnop ta koʼontone,+voʼot ti kʼotemot ta Mukʼta Ton kuʼune+ xchiʼuk voʼot ti Jpojvanejot kuʼune.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «xtuktun».
O «li ta balumil ti bu xchʼi lek kʼusitike».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «epal mulil».