Salmos 147:1-20

  • Tskʼupil kʼoptaik li jkʼanvanej Diose xchiʼuk yabteltak skʼob ti spasoj ta sjuʼele

    • «Chpoxta li buchʼutik vochʼem yoʼontonike» (3)

    • Ta skʼopon ta sbi skotol li kʼanaletike (4)

    • «Tstak tal li taiv ti xkoʼolaj kʼuchaʼal sakil tsotse» (16)

147  ¡Kʼupil kʼoptaik li Jeovae!*Lek ti jkʼupil kʼoptatik ta kʼejimoletik* li Jdiostike;¡solel jun yutsil xchiʼuk sta-o ti jkʼupil kʼoptatike!+   Yakal tsmeltsan Jerusalen li Jeovae;+tstsob talel li j-israeletik ti tanpukike.+   Chpoxta li buchʼutik vochʼem* yoʼontonike;chpixbe li syayijemalike.   Ta xchap jaypʼej li kʼanaletike;ta skʼopon ta sbi skotolik.+   Toj mukʼ li Kajvaltike xchiʼuk toj echʼ xa noʼox sjuʼel;+muʼyuk xa noʼox spajeb li spʼijile.*+   Tstoy likel manxoetik li Jeovae,+yan li buchʼutik toj chopolike tsjip yalel ta lumtik.   Kʼejintaik Jeova sventa xatojbeik ta vokol;kʼupil kʼoptaik ta kʼejimol li Jdiostik kʼalal chichʼtijel li arpae,   ti jaʼ li buchʼu chpix ta tok li vinajele,li buchʼu chakʼ talel voʼ ta balumile,+li buchʼu chakʼ chʼiuk yaxal*+ ta vitstikaltike.   Chakʼbe sveʼel li chonbolometike,+chakʼbe sveʼel li chʼiom joj mutetik ti xvokoletik ta skʼanele.+ 10  Muʼyuk labal sba chil li yip kaʼe;+mi jaʼuk labal sba chil ti kʼu yelan tsots ch-anilaj li vinike.+ 11  Li Jeovae jaʼ lek chil li buchʼutik chiʼtaate,*+li buchʼutik jaʼ noʼox tsmalaik li tukʼil kʼanelal yuʼune.+ 12  Jerusalen, mukʼibtasbo skʼoplal li Jeovae. Sion, kʼupil kʼoptao li Adiose. 13  Jaʼ ta stsatsubtas li stakʼinaltak ochebal avuʼune,chakʼbe bendision li avalab te oy ta atojolale. 14  Chakʼ jun oʼontonal li ta avosilale;+jaʼ chakʼ alajes li lekil* trigoe.+ 15  Tstak batel smantal li ta balumile;solel anil te chkʼot li kʼusi chlokʼ ta yee. 16  Tstak tal li taiv ti xkoʼolaj kʼuchaʼal sakil tsotse;*+ tstani tal kʼuchaʼal tan li taive.+ 17  Xlamet* chyal tal yuʼun kʼuchaʼal slilijemal pan li bote.*+ ¿Buchʼu xa noʼox stsʼik yuʼun li sike?+ 18  Chlokʼ tal mantal yuʼun, vaʼun ch-unij. Xjumumet yuʼun li ikʼe,+ vaʼun chbein li voʼe. 19  Chalbe Jakob li kʼusi chlokʼ ta yee,chalbe Israel li smantaltake xchiʼuk li kʼusitik kʼotem ta nopel yuʼune.+ 20  Muʼyuk bu jech spasoj ta stojolal yan mukʼta lum;+mu snaʼik jutebuk ta sventa li smantaltake. ¡Kʼupil kʼoptaik li Jeovae!*+

Tsʼibetik ta yok vun

O «¡Aleluya!». Taje jaʼ skʼan xal ‹¡Kʼupil kʼoptaik Ja!›, li Jae jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «ti jtijbetik sonetik».
O «tʼusem».
O «ti xaʼibe smelolale».
O «tsʼiʼlel».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Literal «li sjupʼemal».
Taje jaʼ stsotsil chij o stsotsil yan chonbolometik.
O «Sbuset».
O «yeloe».
O «¡Aleluya!». Taje jaʼ skʼan xal ‹¡Kʼupil kʼoptaik Ja!›, li Jae jaʼ skomkom bi li Jeovae.