Salmos 146:1-10

  • Pato avoʼonton ta stojolal Dios, maʼuk ta stojolal krixchanoetik

    • Chlaj skʼoplal kʼusitik tsnop kʼalal chcham li jun krixchanoe (4)

    • Li Diose tstoy likel li buchʼutik nijajtik xae (8)

146  ¡Kʼupil kʼoptaik li Jeovae!*+ Akʼo jkʼupil kʼopta ta sjunul koʼonton li Jeovae.+   Ta jkʼupil kʼopta Jeova ti kʼu sjalil kuxulune. Ta jkʼupil kʼopta ta kʼejimoletik* li Jdios yoʼ to kuxulune.   Mu xapat avoʼontonik ta stojolal li bankilaletikemi jaʼuk ta stojolal li xnichʼon krixchano ti mu xuʼ yuʼun xkoltavane.+   Chlokʼ li yip xkuxlejale,* tsut ta pukuktik* li stuke;+li vaʼ kʼakʼale, chlaj skʼoplal li kʼusitik tsnope.+   Xmuyubaj noʼox li buchʼu kʼotem ta jkoltavanej yuʼun li Sdios Jakobe,+ti jaʼ spatoj yoʼonton ta stojolal li Jeova ti jaʼ Dios yuʼune,+   ti jaʼ li Jpasvanej yuʼun vinajel xchiʼuk balumile,li nabe xchiʼuk skotol li kʼusitik oy tee,+ti jaʼ li buchʼu tukʼ-o yakʼoj sba ta sbatel osile,+   ti jaʼ li buchʼu tukʼ chchapan li buchʼutik lajemik ta loʼlaele,ti jaʼ li buchʼu chakʼbe sveʼel li buchʼutik chviʼnajike.+ Yakal tskolta lokʼel jchukeletik* li Jeovae.+   Yakal tsjambe sat maʼsatetik li Jeovae;+yakal tstoy Jeova li buchʼutik nijajtik xae;+skʼanoj buchʼutik tukʼ li Jeovae.   Li Jeovae yakal chchabi li jnaklejetik ti yan-o slumal bu likemik tale;yikoj li buchʼu chamem stote xchiʼuk li ants ti chamem smalale,+yan li buchʼutik toj chopolike chtuchʼbe ta be li kʼusi snopoj tspasike.*+ 10  Jaʼ chkʼot ta Ajvalil sbatel osil li Jeovae,+Sion, li Adiose chkʼot ta Ajvalil ti jaykʼol kuxlejal ch-echʼe. ¡Kʼupil kʼoptaik li Jeovae!*

Tsʼibetik ta yok vun

O «¡Aleluya!». Taje jaʼ skʼan xal ‹¡Kʼupil kʼoptaik Ja!›, li Jae jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «Ta jtijbe sonetik».
O «xchʼulele».
O «lumtik».
Literal «buchʼutik chukbil».
O «chotpʼinbe sbe li buchʼu toj chopole».
O «¡Aleluya!». Taje jaʼ skʼan xal ‹¡Kʼupil kʼoptaik Ja!›, li Jae jaʼ skomkom bi li Jeovae.