Salmos 144:1-15

  • Tspas orasion sventa spas kanal

    • ¿Mi yuʼun tsots skʼoplal li vinike? (3)

    • Tanpukuk xbat li kajkontratake (6)

    • Xmuyubaj noʼox li steklumal Jeovae (15)

Salmo yuʼun David. 144  Akʼo yichʼ kʼupil kʼoptael li Jeova ti jaʼ li Mukʼta Ton kuʼune,+ti jaʼ chchanubtas ta paskʼop li jkʼobe,+ti chchanubtas sniʼ jkʼob ta paskʼope.   Jaʼ chakʼ kil tukʼil kʼanelal xchiʼuk jaʼ jtsatsal pojobbail,jaʼ jlekil nakʼobbail xchiʼuk jaʼ jkoltavanej kuʼun,jaʼ j-eskudo* xchiʼuk jaʼ li buchʼu te jsaʼoj jnakʼobbail ta stojolale,+jaʼ li buchʼu tspas ta mantal li jteklumetik sventa mas bikʼit skʼoplal xkom kuʼune.+   Kajval Jeova, ¿mi yuʼun tsots skʼoplal li vinik ti chatsak ta ventae?¿Mi yuʼun tsots skʼoplal li xnichʼon krixchano ti chavakʼ tal asat ta stojolale?+   Li krixchanoe xkoʼolaj kʼuchaʼal jun noʼox velta yichʼel ikʼ;+ti jayib kʼakʼal kuxule xkoʼolaj kʼuchaʼal nakʼobal ti chbat noʼoxe.+   Kajval Jeova, nijpʼuno yalel tal li vinajele xchiʼuk yalan tal;+piko li vitsetike xchiʼuk lokʼuk xchʼailal* avuʼun.+   Japlajetuk* noʼox avuʼun li saksevule* xchiʼuk tanpukuk xbat avuʼun li jkontrainvaneje;+jipo batel li aflechatake xchiʼuk muuk xa snaʼ kʼusi tspasik avuʼun.+   Teuk to ta vinajel xayeʼ yalel tal li akʼobe;koltaun xchiʼuk pojun lokʼel li ta voʼ ti xyukʼlajet tajeke,li ta skʼob jyanlumetike,+   ti naka jutbil kʼop* chlokʼ ta yeikexchiʼuk ti tsyeʼ muyel sbatsʼikʼobik sventa jamal chalik li jutbil kʼope.*   Dios kuʼun, ta jkʼejintabot jun achʼ kʼejimol.+ Ta jkʼupil kʼoptaot ta kʼejimoletik* kʼalal jaʼo chichʼ tijel li stijobil son ti oy lajuneb yakʼiltake, 10  yuʼun voʼot chavakʼbe spas kanal* li ajvaliletike,+voʼot chachabi sventa mu xlaj ta milel ta espada li David ti jaʼ avajtunele.+ 11  Koltaun xchiʼuk pojun lokʼel ta skʼob li jyanlumetike,ti naka jutbil kʼop* chlokʼ ta yeikexchiʼuk ti tsyeʼ muyel sbatsʼikʼobik sventa jamal chalik li jutbil kʼope. 12  Vaʼun, li jnichʼnabkutike chkoʼolajik kʼuchaʼal unin* teʼetik ti anil chchʼie,li jtsebetakutike chkoʼolajik kʼuchaʼal oyetik ti kʼupil sba yuʼun li jujot xchikin spasob mantal ajvalile. 13  Noj ta skotol sbekʼ tsʼunobiletik li snail jtsʼunobkutike;li jchijkutik ta kosilkutike ta x-epaj ta smilal xa noʼox, ta slajunmilal xa noʼox. 14  Li jvakaxkutik ti xchiʼuk yolike* muʼyuk chil svokolik xchiʼuk muʼyuk chyal yolik;muʼyuk buchʼu x-avet ta skoj svokol li ta kayeetik* kuʼunkutike. 15  ¡Xmuyubaj noʼox li jteklum ti jech kʼotem ta stojolal taje! Yan li voʼone xi chkale: «¡Xmuyubaj noʼox li jteklum ti jaʼ Sdios li Jeovae!».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jmakobbail».
O «xchʼayilal».
O «Tsʼaylajetuk».
O «saktsele».
O «nopbil kʼop; epal kʼop».
Literal «xchiʼuk chloʼlavan li sbatsʼikʼobike».
O «Ta jtijbot sonetik».
O «sta kolebal».
O «nopbil kʼop; epal kʼop».
O «unen».
O «ti oy xchʼutike».
O «li ta chʼivitetik».