Salmos 139:1-24

  • Xojtikin lek yajtuneltak li Diose

    • Mu stakʼ xijatavutik ta stojolal li xchʼul juʼel Diose (7)

    • «Toj labal sba ti kʼu yelan apasojune» (14)

    • Laj avilun kʼalal naka toʼox linapʼ tale (16)

    • «Beiltasun batel li ta be ti te oy-o sbatel osile» (24)

Sventa bankilal jtijson.Skʼejimol David. 139  Kajval Jeova, achajojun lek ta kʼelel xchiʼuk xavojtikinun.+   Xanaʼ kʼusi ora chichoti xchiʼuk kʼusi ora chilik.+ Ta nom to chavil tal li kʼusitik oy ta jnopbene.+   Chakʼelun* kʼalal oy bu chibate xchiʼuk kʼalal ta jpuchʼan jbae;lek xavojtikin skotol li kʼusitik ta jpase.*+   Kajval Jeova, kʼalal muʼyuk toʼox kʼusi lokʼem ta kee,voʼote anaʼoj xa onoʼox lek.+   Ajoyobtaojun ta jpat jxokon;jech xtok, chavakʼ tal akʼob ta jtojolal.   Toj vokol chkaʼi ta aʼibel smelolal* skotol li kʼusitik taje. Toj echʼ xa noʼox toyol oy chkaʼi, solel mu jta.+   ¿Bu xuʼ xibat sventa xijatav ta stojolal li achʼul juʼelexchiʼuk bu xuʼ xijatav batel sventa mu xa xavilune?+   Ati ximuy batel ta vinajele, te oyot,ati xkichʼ batel jtem* li ta Mukinale,* te oyot xtok.+   Ati xivil batel ta xikʼ li xojobal kʼakʼal kʼalal jaʼ to chlokʼ tal sventa te xbat nakikun li ta nab ti bu mas to nome, 10  ta onoʼox sbeiltasun li akʼobexchiʼuk ta onoʼox snitun li abatsʼikʼobe.+ 11  Ati xi xkale: «¡Persa tsnakʼun* li ikʼal osile!»,vaʼun li akʼobaltik ti te joyol ta jpat jxokone tspas ta sakil osil. 12  Li ikʼal osile muʼyuk bu ikʼmutsʼan* tajek chavil,yuʼun li akʼobaltike sakjaman chavil kʼuchaʼal kʼakʼaltik;+li ikʼal osile xkoʼolaj kʼuchaʼal sakil osil chavil.+ 13  Yuʼun voʼot la apas li jrinyone;la apixun sventa xachabiun* ta yalajeb jmeʼ.+ 14  Ta jkʼupil kʼoptaot, yuʼun toj labal sba ti kʼu yelan apasojune.+ Chʼayal to chkʼot koʼonton yuʼun li avabteltake,+jnaʼoj lek taje. 15  Chajal lek ta sba asat li jbakiltak kʼalal ta nakʼal* laj kichʼ pasele,kʼalal yakal chichʼi tal li ta yalajeb jmeʼe.+ 16  Laj avilun ta asat kʼalal naka toʼox linapʼ tale;te xa onoʼox tsʼibabil ta alivro li jtsʼakalultake,ti kʼusi kʼakʼalil pas tale,kʼalal chʼabal toʼox kʼusi jutebuke. 17  Jaʼ yuʼun, ¡toj echʼ xa noʼox ep sbalil chkil li kʼusitik chanope!+ Dios kuʼun, ¡mu xa noʼox xlaj ta chapel taje!+ 18  Ati xkakʼ persa xchapele, mas to ep kʼuchaʼal li jiʼe.*+ Kʼalal chijulav ta sobe, jech-o ta jchap.*+ 19  Dios kuʼun, ¡ati xamil li buchʼutik toj chopolike!,+vaʼun bi, chchʼak sba lokʼel ta jtojolal li jsaʼkʼop krixchanoetike,* 20  li buchʼutik oy kʼusi chopol chalik ta atojolal ta xchopolil yoʼontonike;*jaʼ avajkontratak li buchʼutik chopol tstunesik abie.+ 21  Kajval Jeova, ¿mi mu jpʼajojuk li buchʼutik spʼajojikote+xchiʼuk mi mu jpʼajojuk li buchʼutik tstoy sbaik ta atojolale?+ 22  Ti kʼusi noʼox oy ta koʼontone jaʼ ti jpʼajojike;+batsʼi kajkontraik ta jyalel. 23  Dios kuʼun, chajun lek ta kʼelel xchiʼuk naʼo lek li kʼusi oy ta koʼontone.+ Kʼelun lek avil xchiʼuk naʼo lek li kʼusitik ta jvul-o koʼontone.+ 24  Kʼelo mi oy kʼusi yakalun spasel ti xuʼ xakʼbun jvokole,+jech xtok, beiltasun batel+ li ta be ti te oy-o sbatel osile.

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «Chapʼisun».
Literal «jbetake».
O «Toj echʼ xa noʼox labal sba chkaʼi».
O «jvayeb».
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «tsmukun».
O «ikʼpulan».
O jaʼ van skʼoplal «la ajalun».
O «mukul».
O «yiʼe».
Literal «te jchiʼukot-o».
O «buchʼutik oy smulik ta smalel chʼichʼe».
O «jech kʼuchaʼal tsnop stukike».