Salmos 135:1-21

  • Kʼupil kʼoptaik Jeova ta skoj ti toj echʼ xa noʼox mukʼe

    • «Senyailtak xchiʼuk skʼelobiltak juʼelal ta Ejipto» (8, 9)

    • «Te oy-o sbatel osil li abie» (13)

    • Muʼyuk kuxul li santoetike (15-18)

135  ¡Kʼupil kʼoptaik li Jeovae!* Kʼupil kʼoptabeik li sbi Jeovae,voʼoxuk li yajtuneloxuk Jeovae, kʼupil kʼoptaik.+   Voʼoxuk ti te vaʼaloxuk ta sna Jeovae,li ta yamakʼil* sna Jdiostike.+   Kʼupil kʼoptaik li Jeovae,* yuʼun toj lek li Jeovae.+ Kʼupil kʼoptabeik ta kʼejimoletik* li sbie, yuʼun jun yutsil.   Yuʼun li Jeovae* stʼujoj li Jakob sventa jaʼ xuʼunine,stʼujoj li Israel sventa jaʼuk yuʼun xkʼot ti skʼanoj tajeke.*+   Yuʼun jnaʼoj lek ti toj echʼ xa noʼox mukʼ li Jeovae;jaʼ toj echʼ noʼox mukʼ li Kajvaltike, jaʼ mu sta li yan diosetike.+   Li Jeovae tspas skotol li kʼusi tskʼan tspas+ta vinajele, ta balumile, ta nabe xchiʼuk li ta yutil to nabe.   Jaʼ chakʼ toyuk muyel li tok* ti te oy ta spajeb balumile;xjaplajet* noʼox yuʼun saksevul* kʼalal* chakʼ voʼe;tslokʼes tal ta snail li ikʼe.+   Jaʼ la smil li ba nichʼoniletik ta Ejiptoe,li sba xnichʼnab krixchanoetik xchiʼuk li sba yol chonbolometike.+   Laj yakʼ ta ilel senyailtak xchiʼuk skʼelobiltak juʼelal ta Ejipto,+ta stojolal faraon xchiʼuk ta stojolal skotol li yajtuneltake.+ 10  Ep mukʼtik lumetik la slajes+xchiʼuk la smil tsatsal ajvaliletik.+ 11  La smil li Seone, jaʼ li ajvalil yuʼun j-amorreoetike,+li Ogue, jaʼ li ajvalil yuʼun Basane,+xchiʼuk skotol li jteklumetik ta Kanaane. 12  La spukbe batel ta rextoil* li yosilike,kʼot ta rextoil li Israel ti jaʼ steklumale.+ 13  Kajval Jeova, te oy-o sbatel osil li abie. Jeova, li akʼoplale* te chkom-o akʼo mi x-echʼ jaykʼoluk kuxlejal.+ 14  Yuʼun ta spakbe skʼoplal steklumal li Jeovae+xchiʼuk ta xkʼuxubaj ta yoʼonton* li yajtuneltake.+ 15  Ta plata xchiʼuk ta oro noʼox pasbil santoik li mukʼtik lumetike,yabtel noʼox yok skʼob krixchanoetik.+ 16  Oy yeik, pe mu xkʼopojik;+oy satik, pe mu x-ilvanik. 17  Oy xchikinik, pe mu kʼusi xaʼiik;muʼyuk chichʼik ikʼ ta yeik.+ 18  Li buchʼutik tsmeltsanik santoetike jaʼ jech chkoʼolajik xchiʼukik,+jaʼ jech chkʼot ta stojolalik ek li buchʼutik spatoj yoʼontonik ta stojolal li santoetike.+ 19  Jteklum Israel, kʼupil kʼoptao li Jeovae;snitilulal Aaron, kʼupil kʼoptao li Jeovae. 20  Snitilulal Levi, kʼupil kʼoptao li Jeovae.+ Voʼoxuk ti axiʼtaojik* Jeovae, kʼupil kʼoptaik li Jeovae. 21  Teuk to ta Sion akʼo yichʼ kʼupil kʼoptael li Jeovae,+ti jaʼ li buchʼu te nakal ta Jerusalene.+ ¡Kʼupil kʼoptaik li Jeovae!*+

Tsʼibetik ta yok vun

O «¡Aleluya!». Taje jaʼ skʼan xal ‹¡Kʼupil kʼoptaik Ja!›, li Jae jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «stiʼ». Kʼelo Glosario, amakʼ.
Literal «Jae». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «Tijbeik sonetik».
Literal «Jae». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «ti ep sbalile».
O «job osil».
O «stsʼaylajet».
O «saktsel».
O jaʼ van skʼoplal «tspasbe sbe sventa».
O «pukulalil; parteil».
O «abie». Literal «anaʼobile».
O «chopol chaʼi sba ta skoj».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Literal «Jae». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.