Salmos 132:1-18

  • Tʼujbil li David xchiʼuk Sione

    • «Mu xapʼaj li buchʼu tʼujbil avuʼune» (10)

    • Tskʼuʼinik kolebal li paleetik ta Sione (16)

Kʼejimol sventa muyebaltik. 132  Kajval Jeova, teuk me ta ajol li Davidexchiʼuk skotol li svokole;+   Jeova, teuk ta ajol li kʼusi jamal laj yalbote,voʼot li Sdiosot Jakob ti ep ajuʼele.+ Xi jamal laj yalbot li Davide:   «Muʼyuk chi-och li ta jkarpanae, muʼyuk chi-och li ta jnae.+ Muʼyuk ta jpuchʼan jba li ta jvayebe, muʼyuk ta jpuchʼan jba li ta jteme;   muʼyuk bu chkakʼ ti x-och jvayelexchiʼuk mi jaʼuk bu ta jmutsʼ li jsate,   jaʼ to mi la jtabe lek yavil li Jeovae,ti bu xuʼ lek xnaki* li Sdios Jakobe».+   ¡Kʼelavilik! Laj kaʼibekutik skʼoplal ta Efrata taje;*+te la jtakutik ta teʼtikaltik.+   Ochkutik batel ti bu nakale;*+jnijan jbatik ta yeloval li skajleb yakane.+   Kajval Jeova, totsan tal sventa xatal ti bu xkuxobil avoʼontone,+voʼot xchiʼuk li Kaxa ti chakʼ ta ilel ajuʼele.+   Akʼo skʼuʼinik tukʼilal li paleetik avuʼunexchiʼuk avetikuk noʼox ta muyubajel li buchʼutik tukʼ chakʼ sbaik ta atojolale. 10  Ta skoj li David ti jaʼ avajtunele,mu xapʼaj* li buchʼu tʼujbil avuʼune.+ 11  Jamal albil yuʼun Jeova li Davide;chkʼot ta pasel ta melel li kʼusi yaloj tspase: «Ta jchotan ta achotleb sventa ajvaliljun anitilulal.+ 12  Mi chchʼunik jtrato li anichʼnabexchiʼuk li tojobtaseletik chkakʼ ta chanele,+ta me jchotan ta achotleb sventa ajvalil sbatel osil ekli xnichʼnabike».+ 13  Yuʼun jaʼ tʼujbil yuʼun Jeova li Sione;+oy ta yoʼonton ti jaʼuk xkʼot ta snaklebe,+ xi yaloje: 14  «Jaʼ xkuxobil koʼonton sbatel osil liʼe;liʼ chinakie,+ yuʼun jaʼ jech oy ta koʼonton. 15  Ta xkakʼbe tajek bendision li jteklum liʼe, chkakʼbe sveʼelik;ta jnojesbe xchʼutik ta pan li buchʼutik abol sbaik liʼe.+ 16  Chkakʼbe skʼuʼinik kolebal li paleetik yuʼune+xchiʼuk x-avetik noʼox ta muyubajel li buchʼutik tukʼ chakʼ sbaik ta stojolale.+ 17  Te ch-epaj yip* kuʼun li Davide. Jchapanoj xa jun kantil ta sventa li buchʼu tʼujbil kuʼune.+ 18  Pixil chkomik kuʼun ta kʼexlal li yajkontratake,yan li stuke chkakʼ xojobajuk li skoronail sjole».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jun axibalna ti jun yutsil sventa».
Yaʼeluke, jaʼ skʼoplal li Kaxae.
O «li ta yaxibalna ti jun yutsile».
Literal «mu xajoypʼinbe sat».
Literal «xulub».