Salmos 118:1-29

  • Tstojik ta vokol ti la spas kanal li Jeovae

    • La jkʼanbe vokol Jeova, vaʼun la stakʼbun (5)

    • Liʼ xchiʼinojun li Jeovae (6, 7)

    • Li ton ti la spʼajike jaʼ li ton ta chikin na ti mas tsots skʼoplale (22)

    • «Li buchʼu chtal ta sbi Jeovae» (26)

118  Albeik kolaval li Jeovae, yuʼun li stuke toj lek;+te oy-o sbatel osil li tukʼil kʼanelal yuʼune.   Xiuk akʼo yal li Israele: «Te oy-o sbatel osil li tukʼil kʼanelal yuʼune».   Xiuk akʼo yalik li snitilulal Aarone: «Te oy-o sbatel osil li tukʼil kʼanelal yuʼune».   Xiuk akʼo yalik li buchʼutik xiʼtaojik* Jeovae: «Te oy-o sbatel osil li tukʼil kʼanelal yuʼune».   La jkʼanbe vokol Jeova* kʼalal jaʼo oy jvokole;la stakʼbun li Jeovae xchiʼuk te laj yakʼun ti bu jun koʼontone.*+   Liʼ xchiʼinojun li Jeovae; muʼyuk chixiʼ.+ ¿Kʼusi xuʼ spasbun li jun krixchanoe?+   Liʼ xchiʼinojun li Jeova kʼuchaʼal jkoltavanej kuʼune;*+chkil kʼu yelan chyalik ta lum li buchʼutik spʼajojikune.+   Jaʼ xlokʼ venta ti jsaʼ jnakʼobbailtik ta stojolal Jeovae,jaʼ altik ti jpat koʼontontik ta stojolal li krixchanoetike.+   Jaʼ xlokʼ venta ti jsaʼ jnakʼobbailtik ta stojolal Jeovae,jaʼ altik ti jpat koʼontontik ta stojolal li bankilaletike.+ 10  La setiikun skotol li mukʼtik lumetike,pe ta skoj ti laj kakʼ xchʼunel koʼonton ta stojolal li sbi Jeovae, namajik batel kuʼun.+ 11  La setiikun, la smakikun lek ta jujujot,pe ta skoj ti laj kakʼ xchʼunel koʼonton ta stojolal li sbi Jeovae, namajik batel kuʼun. 12  La setiikun kʼuchaʼal chanul pom,pe lajik ta anil jech kʼuchaʼal chtupʼ ta anil skʼakʼal li chʼixtike. Ta skoj ti laj kakʼ xchʼunel koʼonton ta stojolal li sbi Jeovae,namajik batel kuʼun.+ 13  Tsots laj kichʼ xujel batel* sventa xiyal ta lum,pe jaʼ la skoltaun li Jeovae. 14  Jaʼ jmakobbail li Jeovae* xchiʼuk jaʼ kipal,jech xtok, jaʼ kʼotem ta jkoltavanej kuʼun.+ 15  X-avetik ta muyubajel ta skarpanaik li buchʼutik tukʼike,tsta skolebalik.* Chakʼ ta ilel sjuʼel li sbatsʼikʼob Jeovae.+ 16  Tstoybe sba skʼoplal stuk li sbatsʼikʼob Jeovae;chakʼ ta ilel sjuʼel li sbatsʼikʼob Jeovae.+ 17  Muʼyuk chicham, chikuxisventa xkalbe skʼoplal li yabteltak Jeovae.*+ 18  Tsots tajek laj yakʼbun mantal li Jeovae,*+pe muʼyuk laj yakʼun ta skʼob lajelal.+ 19  Jambeikun li yochebaltak tukʼilale;+chi-och batel te xchiʼuk ta jkʼupil kʼopta li Jeovae.* 20  Taje jaʼ li ochebal yuʼun Jeovae. Te chjelavik batel li buchʼutik tukʼike.+ 21  Ta jkʼupil kʼoptaot, yuʼun la atakʼbun+xchiʼuk lakʼot ta jkoltavanej kuʼun. 22  Li ton ti la spʼajik li jvaʼanej naetikejaʼ li ton ta chikin na ti mas tsots skʼoplal kʼoteme.+  23  Ta stojolal Jeova likem talel taje;+labal sba chkil ta jsatik.+ 24  Liʼe jaʼ li skʼakʼalil yakʼojbe Jeovae;chijmuyubaj tajek xchiʼuk xkuxet noʼox koʼontontik li vaʼ kʼakʼale. 25  Jeova, ¡avokoluk, koltaunkutik, abolajan! Jeova, ¡avokoluk, akʼojpaskutik kanal! 26  Akʼo sta bendision li buchʼu chtal ta sbi Jeovae;+te to ta sna Jeova chkakʼbotkutik tal bendision. 27  Jaʼ Dios li Jeovae;jaʼ chakʼbutik sakil osil.+ Chiʼinik batel li buchʼutik chbatik ta kʼin ti stsakojik kʼob teʼe,+chiʼinik batel jaʼ to mi lakʼotik li ta xulubtak skajleb matanale.+ 28  Voʼot Jdiosot xchiʼuk ta jkʼupil kʼoptaot;Dios kuʼun, ta jtoybot akʼoplal.+ 29  Albeik kolaval li Jeovae,+ yuʼun li stuke toj lek;+te oy-o sbatel osil li tukʼil kʼanelal yuʼune.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Literal «Ja». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «ti bu jamalaltike».
O jaʼ van skʼoplal «xchiʼuk li buchʼutik tskoltaikune».
O jaʼ van skʼoplal «Tsots la axujun batel».
Literal «Jae». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «tspasik kanal».
Literal «Jae». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
Literal «Jae». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
Literal «Jae». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.