Salmos 111:1-10

  • Kʼupil kʼoptaik Jeova ta skoj ti toj mukʼtik li yabtele

    • Chʼul li sbi Diose xchiʼuk toj labal sba (9)

    • Jaʼ jpʼijiltik li xiʼtael Jeovae (10)

111  ¡Kʼupil kʼoptaik li Jeovae!*+ א [alef] Ta sjunul koʼonton ta jkʼupil kʼopta li Jeovae+ב [bet]ti bu tsobol li buchʼutik tukʼike xchiʼuk li ta tsobobbaile. ג [guimel]   Toj mukʼtik li yabteltak Jeovae;+ד [dalet]chchanbeik skʼoplal li buchʼutik oy ta yoʼonton tskʼan tsnaʼike.+ ה [e]   Li kʼusitik spasoje chakʼ ta ilel li smukʼulale xchiʼuk li yutsilaleו [waw]xchiʼuk te oy-o sbatel osil li stukʼilale.+ ז [sayin]   Jaʼ oy ta sba tsvules ta jolil li kʼusitik labalik sba spasoje.+ ח [jet] Oy xkʼuxul yoʼonton xchiʼuk chkʼuxubinvan li Jeovae.+ ט [tet]   Tsmakʼlin li buchʼutik chiʼtaate.*+ י [yod] Te oy-o ta sjol sbatel osil li stratoe.+ כ [kaf]   Ta sventa li kʼusitik la spase laj yakʼbe yil sjuʼel li steklumalל [lamed]kʼalal laj yakʼbe yuʼunin li xrextoik* mukʼtik lumetike.+ מ [mem]   Melelik xchiʼuk tukʼik li yabteltak skʼobe;+נ [nun]stakʼ jpat-o koʼontontik yuʼun skotol li kʼusi chale.+ ס [samek]   Xuʼ jpat-o koʼontontik avie xchiʼuk ta sbatel osil;ע [ayin]tukʼ pasbil xchiʼuk melelik.+ פ [pe]   Spojoj lokʼel li steklumale.+ צ [sade] Laj yal mantal ti skʼan xjalij sbatel osil li stratoe. ק [kof] Chʼul li sbie xchiʼuk toj labal sba.+ ר [[rex] 10  Li kʼusi baʼyel skʼan pasel sventa xijpʼijube jaʼ ti jxiʼtatik li Jeovae.+ ש [xin] Skotol li buchʼutik chchʼunbeik li smantaltake chakʼik ta ilel ti oy lek spʼijilike.+ ת [taw] Akʼo yichʼ kʼupil kʼoptael ta sbatel osil.

Tsʼibetik ta yok vun

O «¡Aleluya!». Taje jaʼ skʼan xal ‹¡Kʼupil kʼoptaik Ja!›, li Jae jaʼ skomkom bi li Jeovae.
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «spukulalik; sparteik».