Salmos 108:1-13

  • Jun orasion ta skoj ti la stsal li yajkontraike

    • «Mu kʼusi xtun-o ti kʼu yelan chkoltavan li krixchanoetike» (12)

    • «Te ta jta kipalkutik ta stojolal Dios» (13)

Kʼejimol. Salmo yuʼun David. 108  Dios kuʼun, staoj-o yav li koʼontone. Chikʼejin xchiʼuk ta jtij son ta sjunul koʼonton.*+   Julavan, stijobil son ti oy avakʼiltake; julavan ek, arpa.+ Ta xjulav kuʼun li xojobal kʼakʼal kʼalal jaʼ to chlokʼ tale.   Kajval Jeova, ta jkʼupil kʼoptaot ti bu oy li jteklumetike;ta jkʼupil kʼoptaot ta kʼejimoletik* ti bu oy li mukʼtik lumetike.   Yuʼun toj mukʼ li tukʼil kʼanelal avuʼune, jech staylej kʼuchaʼal li vinajele+xchiʼuk ti tukʼ chavakʼ abae kʼotem kʼalal to vinajel.   Dios kuʼun, akʼo xavichʼ toybel akʼoplal li ta sba vinajele;teuk oy ta sba spʼejel balumil li amukʼulale.+   Pojunkutik ta abatsʼikʼob xchiʼuk takʼbunsventa xapoj li buchʼutik akʼanojane.+   Xi kʼopojem li chʼul* Diose: «Chimuyubaj tajek, ta jpuk batel kʼuchaʼal rextoil* li Sikeme;+jech xtok, ta jpʼis li stenlejaltik Sukote.+   Jaʼ kuʼun li Galaade,+ jaʼ kuʼun xtok li Manasesexchiʼuk jaʼ kʼotem ta jkasko* li Efraine;+li Judae jaʼ jvaxton sventa komandante.+   Li Moabe jaʼ li jlechlech boch ta jpok-o kakan xchiʼuk jkʼobe.+ Te ta jten batel jxonob ta stojolal li Edome.+ Xi-avet noʼox ta stojolal li Filistea ta skoj ti la jpas kanale».+ 10  ¿Buchʼu van chikʼun batel li ta jteklum ti joyobtabil ta muroe? ¿Buchʼu tsbeiltasun batel kʼalal to ta Edom?+ 11  Dios, ¡ta melel voʼot ti chabeiltasunkutik batele!Pe li avi une, Dios, chaviktaunkutik komel xchiʼuk muʼyuk xa jmoj chabat xchiʼuk li kajsoltarotakutike.+ 12  Koltaunkutik li ta jvokolkutike,+yuʼun mu kʼusi xtun-o ti kʼu yelan chkoltavan li krixchanoetike.+ 13  Te ta jta kipalkutik ta stojolal Dios+xchiʼuk jaʼ tsjuʼilan ta tekʼel li kajkontrakutike.+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «ta jmukʼulal».
O «ta jtijbot sonetik».
O jaʼ van skʼoplal «ti bu chʼul yuʼun».
O «pukulal; parteil».
Literal «jnakʼobbail».