Salmos 107:1-43

 • Tojbeik ta vokol Dios ta skoj li kʼusitik labalik sba spasoje

  • «Beiltasatik batel ta tukʼil be» (7)

  • La spajesbe stakitiʼil li buchʼu takin yoʼontone xchiʼuk laj yakʼbe sveʼel li buchʼu chviʼnaje (9)

  • Lokʼesatik ta ikʼal osil (14)

  • «Laj yal tal mantal sventa xpoxtaatik» (20)

  • Chchabi li buchʼutik povre sventa mu xlajik ta ilbajinele (41)

(Salmos 107-150) 107  Albeik kolaval li Jeovae, yuʼun li stuke toj lek;+chjalij sbatel osil li tukʼil kʼanelal yuʼune.+   Li buchʼutik pojbilik lokʼel* yuʼun Jeovae akʼo yalik taje,li buchʼutik pojbilik lokʼel tal ta skʼob* li jkontrainvaneje,+   ti jaʼ li buchʼutik la stsob lokʼel tal ta lumetike,+la stsob tal ta slokʼeb kʼakʼal xchiʼuk ta smaleb kʼakʼal,la stsob tal ta norte xchiʼuk ta sur.+   Xyal xmuyik ta takixokol balumil, li ta balumil ti muʼyuk buchʼu nakal tee;muʼyuk bu stabeik sbelel junuk lum ti xuʼ te xbat nakiikuke.   Viʼnajik xchiʼuk takij yoʼontonik;kʼunibik ta skoj lubel.   Jech-o xvokoletik ta stojolal Jeova kʼalal laj yil svokolike;+koltaatik lokʼel kʼalal tsots tajek laj yil svokolike.+   Beiltasatik batel ta tukʼil be+sventa xkʼotik ta jun jteklum ti bu xuʼ xnakiike.+   Li krixchanoetike akʼo stojbeik ta vokol Jeova+ ta skoj li tukʼil kʼanelal yuʼunexchiʼuk ta skoj li kʼusitik labalik sba spasoj ta stojolal li xnichʼnab krixchanoetike.+   Yuʼun la spajesbe stakitiʼil li buchʼu takin toʼox yoʼontonexchiʼuk noj xchʼut yuʼun ta kʼusitik lekik li buchʼu chviʼnaj toʼoxe.+ 10  Oy junantike te toʼox nakalik li ta pimil ikʼal* osile,jchukeletik ti chil svokolike xchiʼuk ti chukulik ta takʼine. 11  Yuʼun muʼyuk la stsakbeik ta mukʼ li skʼop Diose;muʼyuk laj yichʼik ta mukʼ kʼusi tskʼan yoʼonton li Buchʼu toj toyol oye.+ 12  Jaʼ yuʼun, akʼbat yil svokolik sventa spekʼtsanbat skʼoplalike;+la smak* yakanik xchiʼuk yalik ta lum, pe muʼyuk buchʼu koltaatik. 13  Kʼalal laj yil svokolike, la skʼanbeik vokol Jeova sventa tskʼanik koltael;koltaatik lokʼel kʼalal tsots tajek laj yil svokolike. 14  Lokʼesatik li ta pimil ikʼal* osilexchiʼuk tuchʼbat lokʼel li skadenailike.+ 15  Li krixchanoetike akʼo stojbeik ta vokol Jeova ta skoj li tukʼil kʼanelal yuʼune+xchiʼuk ta skoj li kʼusitik labalik sba spasoj ta stojolal li xnichʼnab krixchanoetike. 16  Yuʼun la slilin li tiʼ na pasbil ta kovreexchiʼuk la xtuchʼ jelavel li stakʼinaltak tiʼ nae.+ 17  Bol la spas sbaik, vaʼun laj yil svokolik+ta skoj li smulik xchiʼuk spaltailike.*+ 18  Mu xa jtosuk veʼlil xal yoʼontonik;*solel nopol xa tiʼ chʼen komik. 19  Xvokoletik ta stojolal Jeova sventa tskʼanik koltael kʼalal laj yil svokolike;koltaatik lokʼel kʼalal tsots tajek laj yil svokolike. 20  Laj yal tal mantal sventa xpoxtaatik+xchiʼuk xpojatik lokʼel li ta chʼen bu tikʼilike. 21  Li krixchanoetike akʼo stojbeik ta vokol Jeova ta skoj li tukʼil kʼanelal yuʼunexchiʼuk ta skoj li kʼusitik labalik sba spasoj ta stojolal li xnichʼnab krixchanoetike. 22  Akʼo yakʼik milbil matanal kʼalal tstojbeik ta vokole+xchiʼuk akʼo avanikuk ta muyubajel kʼalal chalbeik skʼoplal li kʼusitik spasoje. 23  Li buchʼutik chanavik ta varko ta nabe,li buchʼutik te ch-abtejik ta ba nab ti mu albajuk sjamleje,+ 24  yilojbeik li yabteltak Jeovaexchiʼuk li kʼusitik labalik sba spasoj ta yutil to nabe;+ 25  ta smantal tslikes jun tsatsal ikʼ,+xvaʼi xkoti noʼox muyel yuʼun li nabe. 26  Xchechetik muyel ta vinajel;chmutʼijik* ochel ta yutil to nab. Chlaj stsatsal yoʼontonik ta skoj li vokolil ti persa chtale. 27  Te xjoyibajik xchiʼuk xtamlajetik kʼuchaʼal jyakubelxchiʼuk batsʼi muʼyuk stu kʼot li spʼijilike.+ 28  Vaʼun, xvokoletik likel ta stojolal Jeova kʼalal laj yil svokolike+xchiʼuk koltaatik lokʼel kʼalal tsots tajek laj yil svokolike. 29  Jaʼ tspajtsan li tsatsal ikʼe;chpaj li nab ti xvaʼi xkoti noʼoxe.+ 30  Xkuxet yoʼontonik kʼalal chʼab xi likelexchiʼuk jaʼ chbeiltasatik batel li ta skotleb varko ti bu tskʼan stukike. 31  Li krixchanoetike akʼo stojbeik ta vokol Jeova ta skoj li tukʼil kʼanelal yuʼunexchiʼuk ta skoj li kʼusitik labalik sba spasoj ta stojolal li xnichʼnab krixchanoetike.+ 32  Akʼo stoybeik skʼoplal li ta stsobobbail jteklume+xchiʼuk akʼo skʼupil kʼoptaik ti bu tsobol* li moletike. 33  Spas yuʼun ta takixokol balumil li ukʼumetikexchiʼuk spas yuʼun ta takin lumtik li nioʼetike,+ 34  spas yuʼun ta xokol balumil li osil ti bu lek kʼusi xchʼi+ta skoj xchoplejal li buchʼutik te nakalike. 35  Li takixokol balumile spas yuʼun ta yavil voʼ ti noj ta ajtikexchiʼuk spas yuʼun ta nioʼetik li takin lumtike.+ 36  Jaʼ te chakʼ nakiuk li buchʼutik chviʼnajike,+vaʼun tslikesik jun jteklum ti bu xuʼ xnakiike.+ 37  Oy kʼusitik tstsʼun ta yosilik xchiʼuk tstsʼunik uva+ti tsatin leke.+ 38  Ch-akʼbatik bendision, vaʼun ch-epajik tajek;muʼyuk yakʼoj ti xjutukaj li stsʼunbal chonbolomike.+ 39  Pe chlik jutukajikuk yan velta xchiʼuk chichʼik kʼexlaltaselta skoj li ilbajinele, li vokolile xchiʼuk li at-oʼontone. 40  Chakʼ ti akʼo xichʼ pʼajel li bankilaletikexchiʼuk jaʼ chakʼ ti xyal xmuyik noʼox ta takixokol balumil ti bu chʼabal bee.+ 41  Pe chchabi* li buchʼutik povre sventa mu xlajik ta ilbajinele+xchiʼuk tspʼolesbe yutsʼ yalalik jech kʼuchaʼal jtsop chij. 42  Li buchʼutik tukʼike chilik taje xchiʼuk xkuxet yoʼontonik;+yan li buchʼutik muʼyuk tukʼike tsmak yeik.+ 43  Ti buchʼu oy spʼijile tsnopbe lek skʼoplal li kʼusitik taje+xchiʼuk tskʼelbe lek skʼoplal li kʼusitik spasoj Jeova ta skoj li tukʼil kʼanelal yuʼune.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «manbilik lokʼel».
O «ta sjuʼel».
O «ikʼpulan».
O «tʼab».
O «ikʼpulan».
O «xchopolilike».
O «Spʼajojik skotol li veʼlile».
O «chmukijik; chbutʼijik».
Literal «xchotleb».
O «chakʼ ta toyol», jaʼ xkaltik, ti bu mu xichʼ taele.