Salmos 104:1-35

  • Chichʼ kʼupil kʼoptael Dios ta skoj li kʼusitik labalik sba spasoje

    • Te oy-o sbatel osil li balumile (5)

    • Vino xchiʼuk pan ta sventa li krixchano ti snaʼ xchame (15)

    • «¡Toj echʼ xa noʼox ep li kʼusitik apasoje!» (24)

    • Chchamik mi la alokʼesbe li yip xkuxlejalike (29)

104  Akʼo jkʼupil kʼopta li Jeovae.+ Kajval Jeova, Dios kuʼun, voʼot ti toj echʼem amukʼule.+ Akʼuʼinoj li amukʼulal* xchiʼuk axojobale.+   Pixilot ta sakil osil+ jech kʼuchaʼal jlikuk kʼuʼil pokʼil;alichʼanoj echʼel kʼuchaʼal spokʼal karpana li vinajele.+   La akʼatanbe stsʼamteʼaltak li ana ta ba toke,+jaʼ kʼotem ta akareta li toke,+ta sba xikʼ ikʼ chabat ti bu chakʼan chabate.+   Oy lek sjuʼel avuʼun li avaj-anjeltake,chavakʼ ti akʼo xkʼot ta jun jchikʼvanej kʼokʼ li jtuneletik avuʼune.+   Achotanoj lek ta snakleb li balumile;+sbatel osil muʼyuk bu chichʼ lokʼesel ta yavil.*+   Jech kʼuchaʼal chpixvan li kʼuʼil pokʼile jaʼ jech la apix ta natil voʼ li balumile.+ Mutʼijem* kom ta voʼ li vitsetike.   Kʼalal la atsak ta utele, jatavik batel;+kʼalal xkʼavlajet li chauk avuʼune, jatavik batel ta xiʼel,   batik ti bu yavil avakʼojanbee,lik vinajuk li vitsetike+ xchiʼuk li stenlejaltike.   Laj avakʼbe spajeb ti bu kʼalal xuʼ xpajike,+sventa mu xa smutʼiik* yan velta li balumile. 10  Voʼot chajambe yok li nioʼ sventa xkʼot ta stenlejaltike;*te chbein batel ta vitstikaltik. 11  Chakʼbeik voʼ skotol li teʼtikal chonbolometik ta osiltike;jaʼ to te chpaj takitiʼil chaʼiik li teʼtikal vuroetike. 12  Li mutetike te tspas stasik ta kʼobkʼob teʼ li ta stiʼiltak ukʼume;te xchʼivlajetik li ta skʼobkʼobtak mukʼtik teʼetike. 13  Te to ta ana ta toyol chavakʼbe tal yaʼlel li vitsetike.+ Ta skoj li yabteltak akʼobe, jun yoʼonton li balumile.+ 14  Chavakʼ vokʼuk tsʼiʼlel sventa slajes li vakaxetikexchiʼuk oy kʼusitik chchʼi sventa slajes li krixchanoetike,+chavakʼ chʼiuk veʼlil li ta balumile, 15  jech xtok, chavakʼ vino sventa xmuyubaj yoʼonton li krixchanoe,+aseite sventa xojobaj satxchiʼuk pan sventa xakʼbe yip yoʼonton li krixchano ti snaʼ xchame.+ 16  Oy lek yaʼlel li ateʼtake, Jeova,li sedro teʼ ta Libano ti voʼot la atsʼune, 17  ti jaʼ te tspas stas li mutetike. Jaʼ snainoj enebro teʼ li sigüenya mute.+ 18  Jaʼ snainoj tayal vitsetik li teʼtikal tentsunetike;+li tayal tontike jaʼ snakʼobbail li damanetike.*+ 19  Jaʼ apasoj li luna* sventa xakʼ ta naʼel li yorail akʼbile;li kʼakʼale snaʼoj lek bakʼin chchʼay batel.+ 20  Voʼot chavakʼ tal ikʼal osil, vaʼun ch-och akʼobal,+jaʼo kʼalal xtal xbat noʼox skotol li teʼtikal chonbolometike. 21  Li chʼiom leonetike tsots x-avetik ta saʼel li sveʼelike+xchiʼuk tsaʼik li veʼlil ti chakʼ Diose.+ 22  Kʼalal chlokʼ tal kʼakʼale,chjatavik batel xchiʼuk chbat sluban sbaik* ta xchʼenik. 23  Chbat ta yabtel li jun vinikexchiʼuk te ch-abtej-o kʼalal to ta bat kʼakʼal. 24  Kajval Jeova, ¡toj echʼ xa noʼox ep li kʼusitik apasoje!+ Ta pʼijilal la apas skotol.+ Noj yuʼun balumil li kʼusitik apasoje. 25  Te oy li nabe, toj mukʼ xchiʼuk toj jamal,mu xa noʼox stakʼ chapel kʼu yepal li kʼusitik kuxajtik tee, oy bikʼitik xchiʼuk oy mukʼtik.+ 26  Te chanav li varkoetikexchiʼuk li Leviatan*+ ti la apas sventa te xtajine. 27  Te smalaojoxuk skotoliksventa xavakʼbe sveʼelik ta yorail noʼox.+ 28  Li kʼusi chavakʼbee ta slajesik.+ Kʼalal chajam li akʼobe, jun yoʼonton chkomik ta skoj li kʼusitik lekike.+ 29  Mu xa snaʼ kʼusi tspasik kʼalal chanakʼ* asat ta stojolalike. Chchamik xchiʼuk tsutik batel ta pukuk* mi la alokʼesbe li yip xkuxlejalike.*+ 30  Mi laj avakʼ tal achʼul espiritue, chichʼik pasel+xchiʼuk ch-achʼub avuʼun li lumtike. 31  Te oy-o sbatel osil smukʼulal li Jeovae. Ta xmuyubaj ta skoj yabteltak li Jeovae.+ 32  Kʼalal chkʼelat yuʼun Dios li balumile, ta xlik nikuk;kʼalal tspik li vitsetike, chlokʼ xchʼailalik.*+ 33  Ta jkʼejinta Jeova+ ta sjunul jkuxlejal;ta jkʼupil kʼopta ta kʼejimoletik* li Jdios yoʼ to kuxulune.+ 34  Kʼupiluk tajek sba xil li kʼusi ta jnope.* Chimuyubaj ta stojolal Jeova. 35  Chtupʼ skʼoplalik ta balumil li jpasmuliletikexchiʼuk chlaj skʼoplalik li buchʼutik toj chopolike.+ Akʼo jkʼupil kʼopta li Jeovae. ¡Kʼupil kʼoptaik li Jeovae!*

Tsʼibetik ta yok vun

O «avichʼel ta mukʼ».
O «muʼyuk bu chichʼ nikesel».
O «Mukijem; Nojem; Butʼijem».
O «smukiik».
O «beoʼtik ta stenlejaltike».
Li damane xkoʼolajtik kʼuchaʼal tʼul ti ta chʼentikaltik nakale.
O «u».
O «xpuchʼan sbaik».
Kʼelo Glosario, Leviatan.
O «chamuk».
O «lum».
O «xchʼulelike».
O «xchʼayilalik».
O «ta jtijbe sonetik».
O jaʼ van skʼoplal «Kʼupiluk tajek sba ti kʼu yelan ta jnopbe skʼoplale».
O «¡Aleluya!». Taje jaʼ skʼan xal ‹¡Kʼupil kʼoptaik Ja!›, li Jae jaʼ skomkom bi li Jeovae.