Salmos 102:1-28

  • S-orasion li buchʼu ilbajinbil kʼalal mu xa snaʼ kʼusi tspase

    • Xikoʼolaj kʼuchaʼal jkot mut ti stuktuke (7)

    • «Li jkuxlejale xkoʼolaj kʼuchaʼal jun nakʼobal ti tsakchʼay batele» (11)

    • «Chchaʼvaʼan Sion li Jeovae» (16)

    • Te oy-o sbatel osil li Jeovae (26, 27)

S-orasion li buchʼu ilbajinbil kʼalal mu xa snaʼ kʼusi tspase* xchiʼuk chalbe Jeova skotol li kʼusi tsvul-o yoʼontone.+ 102  Kajval Jeova, chikintao li j-orasione;+kʼotuk ta atojolal ti xivokolet ta jkʼan koltaele.+   Mu xanakʼ* asat ta jtojolal kʼalal jaʼo chkil jvokole.+ Tsʼetano tal achikin ta jtojolal;*ta melel, takʼbun ta anil kʼalal ta jkʼoponote.+   Yuʼun yakal tsakchʼay batel kʼuchaʼal chʼail* li jkuxlejalexchiʼuk kajtsajem skʼakʼal jbakiltak jech kʼuchaʼal akʼal ti tsoj tajeke.+   Li koʼontone kʼunibem xa kʼuchaʼal tsʼiʼlel xchiʼuk takijem xa,+yuʼun chʼayem xkaʼi ti xiveʼe.   Ta skoj ti xi-avet yuʼun jvokole,+stuk xa noʼox jbakil, muʼyuk xa jbekʼtal.+   Xikoʼolaj kʼuchaʼal li pelikano mut ta takixokol balumile;xikoʼolaj kʼuchaʼal chʼin kuxkux* ti te oy ti bu jinem kʼusitike.   Puchʼulun, pe mu x-och jvayel;*xikoʼolaj kʼuchaʼal jkot mut ti stuktuk bu luchul ta jol nae.+   Skotol kʼakʼal chchopol kʼoptaikun li kajkontratake.+ Li buchʼutik tslabanikune* tstunesik jbi kʼalal chchopol kʼoptavanike.   Yuʼun xkoʼolaj kʼuchaʼal jaʼ kʼotem ta jpan li tane+xchiʼuk kapal ta yaʼlel jsat li kʼusi chkuchʼe,+ 10  taje jaʼ ta skoj li skʼakʼal avoʼonton xchiʼuk li skapemal ajole,yuʼun voʼot la achechun muyel sventa jot-o xa bu la ajipun batel. 11  Li jkuxlejale xkoʼolaj kʼuchaʼal jun nakʼobal ti tsakchʼay batele+ xchiʼuk chitakij xa kʼuchaʼal jobel.+ 12  Yan li voʼote, Jeova, te oyot-o sbatel osil+xchiʼuk li akʼoplale* te chkom-o akʼo mi x-echʼ jaykʼoluk kuxlejal.+ 13  Ta melel, chatots tal xchiʼuk chavakʼ ta ilel xkʼuxul avoʼonton li ta Sione,+yuʼun jaʼ xa yorail chavakʼ ta ilel slekil avoʼonton ta stojolal;+kʼot xa li skʼakʼalil albile.+ 14  Yuʼun li avajtuneltake kʼux ta yoʼontonik li stanaltak Sione,+jech xtok, solel mu tuchʼbaj ta yoʼontonik* li spukukale.*+ 15  Chiʼtabeik* sbi Jeova li mukʼtik lumetikexchiʼuk skotol ajvaliletik chilik li amukʼulale.+ 16  Yuʼun chchaʼvaʼan Sion li Jeovae;+chakʼ ta ilel smukʼulal.+ 17  Chchikintabe s-orasion li buchʼutik muʼyuk kʼusi x-ayan yuʼunike;+muʼyuk tspʼajbe li s-orasionike.+ 18  Taje yichʼoj tsʼibael ta sventa li jaykʼol kuxlejal chtal ta tsʼakale,+sventa skʼupil kʼopta Jeova* li jun jteklum ti jaʼ to chtale.* 19  Yuʼun te to chkʼelvan yalel tal ta toyol ti bu chʼule,+ta vinajel to tskʼel yalel tal balumil li Jeovae, 20  sventa xchikintabe ti tsjikʼ yoʼonton li jchukeletike,+sventa tskolta li buchʼutik chapbil xa skʼoplal chchamike,+ 21  sventa xichʼ albel skʼoplal sbi Jeova li ta Sione+xchiʼuk sventa xichʼ kʼupil kʼoptael ta Jerusalen, 22  jaʼo kʼalal tstsob sbaik li jteklumetik xchiʼuk li mukʼtik lumetiksventa chtunik ta stojolal Jeovae.+ 23  La spojbun jtsatsal kʼalal oʼlol jchʼielun toʼoxe;la stsules ti kʼu sjalil jkuxlejale. 24  Xi laj kale: «Dios kuʼun,mu xalajesbun jkʼoplal, yuʼun oʼlol jchʼielun to,yuʼun ti kʼu sjalil akuxlejal voʼote te oy-o akʼo mi x-echʼ jaykʼoluk kuxlejal.+ 25  Voʼne xa tajek laj avakʼbe snakleb li balumilexchiʼuk jaʼ yabtel akʼob li vinajele.+ 26  Chlajik li stukike, pe li voʼote jech-o kuxulot;chlaj skotolik jech kʼuchaʼal chlaj li kʼuʼil pokʼile. Jaʼ jech chajel kʼuchaʼal li kʼuʼil pokʼile, vaʼun chlaj-o skʼoplalik. 27  Pe li voʼote muʼyuk chajel xchiʼuk muʼyuk spajeb li ajabilale.+ 28  Jun yoʼonton chnakiik li xnichʼnabtak avajtuneltakexchiʼuk jun yoʼonton chkuxiik ta atojolal li snitilulalike».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «chkʼunibe».
O «xamuk».
O «Nijano aba xchiʼuk chikintabun».
O «chʼayil».
O «xkuj».
O jaʼ van skʼoplal «Naka jbakil xa».
O «Li buchʼutik chakʼikun ta kʼexlale».
O «abie». Literal «anaʼobile».
O «skʼanojik tajek».
O «slumale».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Literal «Ja». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
Literal «chichʼ pasele».