Sakarias 8:1-23

 • Li Jeovae chakʼbe Sion li kʼusi melele xchiʼuk li jun oʼontonale (1-23)

  • «Li Jerusalene chʼul jteklum chichʼ biiltasel» (3)

  • «Melel kʼusi xavalbe abaik ta jujuntal» (16)

  • Li yorail ayuno tspasike jaʼ yorail muyubajel (18, 19)

  • Bat jsaʼtik li Jeovae (21)

  • Lajunvoʼ viniketik ti tstsakbeik skʼuʼ spokʼ jun juda vinike (23)

8  La skʼoponun tal yan velta li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,* xi laj yalbune:  «Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Ta sjunul koʼonton ta jpakbe skʼoplal li Sione+ xchiʼuk ta skapemal jol ta jpakbe skʼoplal›».  «Xi chal li Jeovae: ‹Chisut batel ta Sion+ xchiʼuk te chinaki ta Jerusalen;+ li Jerusalene chʼul jteklum+ chichʼ biiltasel xchiʼuk chʼul vits chichʼ biiltasel li vits yuʼun Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike›».+  «Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Li moletik xchiʼuk li yayiletike* chchotiik yan velta li ta chʼivitetik* ta Jerusalene, stsakoj snamteʼik ta jujuntal ta skoj ti ep xa sjabilalike.*+  Li ta chʼivitetik* ta jteklume chnoj ta kʼox kerem tsebetik ti te chtajinike›».+  «Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Li vaʼ kʼakʼale, li skomenal* jteklume vokol ta chʼunel chaʼiik, jaʼuk li voʼone mu jechuk ta xkil›, xi li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike».  «Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Ta jpoj lokʼel tal jteklumal li ta mukʼtik lumetik ta slokʼeb kʼakʼal xchiʼuk ta smaleb kʼakʼale.*+  Chkikʼik sutel tal ta Jerusalen+ xchiʼuk te chnakiik; vaʼun chkʼotik ta jteklumal xchiʼuk voʼon chikʼot ta Sdiosik,+ jun Dios ti xuʼ spat yoʼontonik ta stojolale xchiʼuk ti tukʼe›».  «Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Tsotsuk avoʼontonik,*+ voʼoxuk ti chachikintaik li kʼusitik chalik li j-alkʼopetike,+ jaʼ li kʼusitik laj yichʼ alel kʼalal laj yichʼ akʼbel li snakleb sna Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike, ti jaʼ sventa xichʼ vaʼanel li temploe. 10  Kʼalal skʼan toʼox xkʼot ta pasel taje, muʼyuk chichʼik tojel li krixchanoetike mi jaʼuk li chonbolometike;+ muʼyuk buchʼu jun yoʼonton xlokʼ x-och ta skoj li jkontrainvaneje, yuʼun laj kakʼ ti skontrain sbaik ta jujuntal li krixchanoetike›. 11  »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Pe li avie, mu xa jechuk ta jpasbe kʼuchaʼal ta voʼne li skomenal* jteklum liʼe.+ 12  Yuʼun chichʼ tsʼunel li sbekʼ tsʼunobil ti chakʼ jun oʼontonale; li steʼel uvae chakʼ sat, li balumile oy kʼusi chakʼ chʼiuk+ xchiʼuk li ta vinajele chyal talel job osil; taje jaʼ chkakʼbeik ta xrextoik* li skomenal* jteklum liʼe.+ 13  Jteklum Juda xchiʼuk jteklum Israel, jech kʼuchaʼal laj avichʼik chopol kʼoptael yuʼun li mukʼtik lumetike,+ jaʼ jech chakʼotik ta jun bendision ta skoj ti ta jkoltaoxuke.+ ¡Mu xaxiʼik!+ Tsotsuk avoʼontonik›.*+ 14  »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹«Jpʼel ta koʼonton laj kakʼ talel vokolil ta atojolalik ta skoj ti la sabeikun jol li amoltotakike xchiʼuk muʼyuk chopol laj kaʼi jba»,+ xi li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike. 15  «Li avi eke, jpʼel ta koʼonton ta jpasbe kʼusi lek li Jerusalene xchiʼuk li jteklum Judae.+ ¡Mu xaxiʼik!»›.+ 16  »‹Liʼe jaʼ li kʼusitik skʼan xapasike: melel kʼusi xavalbe abaik ta jujuntal.+ Kʼalal chachapanvanik li ta ochebaletik avuʼunike, skʼan tukʼuk li kʼusi chapasike xchiʼuk ti xakoltaik yantik sventa junuk yoʼontonike.+ 17  Muʼyukuk kʼusi chopol xanop xapasbe abaik ta jujuntal+ xchiʼuk mu me lekuk xavaʼiik li kʼusi jecheʼ chichʼ alel ta jamale;+ yuʼun jpʼajoj skotol li kʼusitik taje›,+ xi li Jeovae». 18  La skʼoponun tal yan velta li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike, xi laj yalbune: 19  «Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Li spasel ayuno* ta xchanibal ue,+ li spasel ayuno ta svoʼobal ue,+ li spasel ayuno ta svukubal ue+ xchiʼuk li spasel ayuno ta slajunebal ue+ jaʼ yorail sventa xmuyubaj xchiʼuk ti xkuxet yoʼonton li jteklum Judae, jaʼ yorail kʼinetik sventa muyubajel.+ Jaʼ yuʼun, kʼanik li kʼusi melele xchiʼuk li jun oʼontonale›. 20  »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Chkʼot yorail ti chtalik li jteklumetik xchiʼuk li jnaklejetik ta epal lumetike; 21  li jnaklejetik ta jun jteklume chbatik ta yan jteklum xchiʼuk xi chalbeike: «Batik, bat jkʼanbetik vokol li Jeovae xchiʼuk bat jsaʼtik li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike. Chibatkutik ek».+ 22  Epal jteklumetik xchiʼuk tsatsal mukʼtik lumetik chtal saʼik ta Jerusalen li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike+ xchiʼuk chtal skʼanbeik vokol li Jeovae›. 23  »Xi chal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike: ‹Li vaʼ kʼakʼale, oy lajunvoʼ viniketik ta skotol jeltos kʼopetik ta mukʼtik lumetik+ ti tstsakbeik lek yok skʼuʼ spokʼ jun juda vinike xchiʼuk ti xi chalbeike: «Ta jkʼan chbat jchiʼinotkutik,*+ yuʼun laj kaʼikutik ti te oy ta atojolalik li Diose»›».+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «meʼeletike».
O «kayeetik; ti bu oy ep krixchanoetik».
Literal «ta skoj ti ep xa skʼakʼalilike».
O «Li ta kayeetik; Ti bu oy ep krixchanoetik».
O «skomelal».
O «ta slokʼeb kʼakʼal kʼalal to ta smaleb kʼakʼale».
Literal «Oyuk yip li akʼobike».
O «skomelal».
O «spukulalik; sparteik».
O «skomelal».
Literal «Oyuk yip akʼobik».
Kʼelo Glosario, ayuno.
Literal «Chibatkutik xchiʼuk voʼoxuk».